Abigail Adams (särskiljning)

"Abigail Adams" består av minst 4 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Författaruppdelning

Abigail Adams (1)

The American Revolution, Writings from the War of Independence (2001) — Bidragsgivare — 631 exemplar
Amerikan i Paris (2004) — Bidragsgivare — 293 exemplar
The Heath Anthology of American Literature, Volume 1 (1990) — Bidragsgivare, vissa utgåvor250 exemplar
Victory or Death! Stories of the American Revolution (2003) — Bidragsgivare — 129 exemplar
Abigail Adams: Letters (2016) 106 exemplar
The Heath Anthology of American Literature, Concise Edition (2003) — Bidragsgivare — 66 exemplar

Abigail Adams (4)

October SOTT 1 exemplar
September SOTT 1 exemplar
November SOTT 1 exemplar
December SOTT 1 exemplar
March SOTT 1 exemplar
April SOTT - 2023 1 exemplar
MAY SOTT - 2023 1 exemplar
June SOTT 2023 1 exemplar
July SOTT 2023 1 exemplar
August SOTT 2023 1 exemplar

Abigail Adams (okänd)

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
1. Abigail Adams, one of the founders of the USA.
2. Abigail Adams, American survivalist.
3. Abigail Adams, romance author.
4. AbigailAdams26, LibraryThing staff member.