Bild på författaren.

Archie Comics

Författare till Best of Archie Comics, Book 2

3,262 verk 6,099 medlemmar 39 recensioner

Om författaren

Serier

Verk av Archie Comics

Best of Archie Comics, Book 2 (2012) 40 exemplar
Jughead's Double Digest #057 (1992) 23 exemplar
Archie's Double Digest #212 (2014) 20 exemplar
Jughead's Double Digest #125 (2006) 17 exemplar
Archie's Double Digest #052 (1991) 15 exemplar
Jughead's Double Digest #174 (2011) 13 exemplar
Archie 1000 Page Comics Digest (2013) 12 exemplar
Everything's Archie! (1969) 11 exemplar
Archie Comics Digest No. 083 (1987) 11 exemplar
Archie 1000 Page Comics Jam (2015) 11 exemplar
The Archie Encyclopedia (2022) 11 exemplar
B&V Friends Jumbo Comics #240 (2014) 10 exemplar
Jughead & Friends Digest #13 (2006) 9 exemplar
Archie's Double Digest #175 (2007) 9 exemplar
Archie Comics Digest No. 007 (1974) 7 exemplar
Jughead's Double Digest #155 (2010) 7 exemplar
Everything's Archie Vol. 2 (2019) 7 exemplar
Archie's Double Digest #184 (2008) 7 exemplar
Archie's Double Digest #144 (2003) 7 exemplar
Sabrina: 60 Magical Stories (2022) 6 exemplar
Archie Giant Comics Hop (2019) 6 exemplar
Jughead's Double Digest #114 (2005) 6 exemplar
Archie Giant Comics Jackpot! (2016) 6 exemplar
Archie Comics Digest No. 006 (1974) 5 exemplar
Archie Showcase Digest #01 (2020) 5 exemplar
Archie's Double Digest #129 (2001) 5 exemplar
Archie's Double Digest #219 (2011) 5 exemplar
Jughead's Double Digest #120 (2006) 5 exemplar
Archie Comics Digest No. 086 (1987) 5 exemplar
Archie Giant Comics Blast (2016) 5 exemplar
Jughead's Double Digest #102 (2004) 5 exemplar
Jughead with Archie No. 177 (2002) 5 exemplar
Laugh Comics Digest No. 176 (1999) 5 exemplar
Archie Giant Comics Party (2015) 5 exemplar
Jughead's Double Digest #164 (2010) 5 exemplar
Archie's Double Digest #185 (2008) 5 exemplar
Archie's Double Digest #190 (2008) 5 exemplar
Archie and Me Vol. 2 (2019) 5 exemplar
Everything's Archie Vol. 1 (2018) 5 exemplar
Archie Comics Digest No. 123 (1993) 5 exemplar
Archie's Double Digest #166 (2006) 5 exemplar
Archie's Double Digest #183 (2007) 5 exemplar
Archie's Double Digest #180 (2007) 5 exemplar
Archie Comics Digest No. 236 (2007) 5 exemplar
Archie Giant Comics Digest (2014) 5 exemplar
Archie Giant Comics Treat (2017) 5 exemplar
Jughead with Archie No. 002 (1974) 5 exemplar
Jughead's Double Digest #107 (2004) 5 exemplar
Archie's Double Digest #220 (1998) 5 exemplar
Archie Annual Digest No. 31 (1977) 4 exemplar
Laugh Comics Digest No. 014 (1978) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 249 (2009) 4 exemplar
Archie's Double Digest #134 (2002) 4 exemplar
Archie's Double Digest #077 (1995) 4 exemplar
Jughead with Archie No. 021 (1977) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 243 (2008) 4 exemplar
Jughead's Double Digest #131 (2008) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 266 (2010) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 211 (2004) 4 exemplar
Archie's Double Digest #130 (2002) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 191 (2002) 4 exemplar
Jughead's Double Digest #123 (2006) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 008 (1974) 4 exemplar
Archie's Double Digest #176 (2007) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 091 (1988) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 005 (1974) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 103 (1990) 4 exemplar
Archie's Double Digest #189 (2008) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 088 (1988) 4 exemplar
Jughead with Archie No. 005 (1974) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 003 (1973) 4 exemplar
Jughead's Double Digest #009 (1991) 4 exemplar
Jughead's Double Digest #171 (2011) 4 exemplar
Archie's Double Digest #158 (2005) 4 exemplar
Archie Mega Digest Pack (2021) 4 exemplar
Archie's Double Digest #233 (2012) 4 exemplar
Betty & Veronica: Beach Bash (2022) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 001 (1973) 4 exemplar
Archie Giant Comics Jump (2020) 4 exemplar
Archie & Friends Forever (2020) 4 exemplar
Archie's Double Digest #163 (2005) 4 exemplar
Jughead's Double Digest #056 (1999) 4 exemplar
Archie's Double Digest #228 (2012) 4 exemplar
Jughead's Double Digest #145 (2009) 4 exemplar
Archie's Double Digest #068 (1993) 4 exemplar
Archie's Double Digest #210 (2010) 4 exemplar
Archie Giant Comics Roll (2018) 4 exemplar
Archies Giant Joke Book (2012) 4 exemplar
Archie's Coloring Book (2017) 4 exemplar
Archie's Double Digest #009 (1984) 4 exemplar
Archie Comics Digest No. 065 (1984) 4 exemplar
Archie's Double Digest #192 (2008) 4 exemplar
Archie Giant Comics Festival (2014) 4 exemplar
Jughead with Archie No. 012 (1976) 3 exemplar
Archie's Double Digest #188 (2008) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #169 (2011) 3 exemplar
Archie Annual Digest No. 27 (1975) 3 exemplar
Laugh Comics Digest No. 091 (1990) 3 exemplar
Archie Annual Digest No. 28 (1976) 3 exemplar
Laugh Comics Digest No. 168 (1974) 3 exemplar
Archie Annual Digest No. 59 (1991) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 092 (1988) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 089 (1988) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #146 (2008) 3 exemplar
Sonic the Hedgehog #225 (1993) 3 exemplar
Archie's Double Digest #193 (2008) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 244 (2008) 3 exemplar
Laugh Comics Digest No. 174 (2000) 3 exemplar
Archie's Double Digest #109 (1999) 3 exemplar
Archie's Double Digest #153 (2004) 3 exemplar
Archie's Double Digest #148 (2004) 3 exemplar
Archie's Double Digest #145 (2003) 3 exemplar
Archie's Double Digest #171 (2006) 3 exemplar
Archie's Double Digest #143 (2003) 3 exemplar
Archie's Double Digest #116 (2000) 3 exemplar
Archie's Double Digest #160 (2005) 3 exemplar
Archie's Double Digest #165 (2005) 3 exemplar
Archie's Double Digest #138 (2003) 3 exemplar
Archie's Double Digest #301 (2019) 3 exemplar
Archie's Double Digest #303 (2019) 3 exemplar
Archie's Double Digest #135 (2002) 3 exemplar
Archie's Double Digest #126 (2001) 3 exemplar
Archie's Double Digest #159 (2005) 3 exemplar
Archie Annual Digest No. 60 (1992) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 082 (1987) 3 exemplar
Archie's Double Digest #178 (2007) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #106 (2004) 3 exemplar
Archie's Double Digest #147 (2003) 3 exemplar
Archie's Double Digest #014 (1985) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #064 (2000) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #108 (2001) 3 exemplar
Archie's Double Digest #169 (2006) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 104 (1990) 3 exemplar
Jughead with Archie No. 105 (1991) 3 exemplar
Archie's Double Digest #276 (2017) 3 exemplar
Archie's Double Digest #118 (2000) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 238 (2007) 3 exemplar
Archie's Double Digest #196 (2009) 3 exemplar
Archie's Double Digest #112 (1999) 3 exemplar
Archie's Double Digest #012 (1984) 3 exemplar
Laugh Comics Digest No. 177 (2002) 3 exemplar
Archie's Double Digest #245 (2013) 3 exemplar
Jughead with Archie No. 014 (1976) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 258 (2009) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #024 (1994) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 090 (1988) 3 exemplar
Laugh Comics Digest No. 011 (1977) 3 exemplar
Jughead with Archie No. 020 (1977) 3 exemplar
Archie's Double Digest #261 (2015) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 064 (1984) 3 exemplar
Archie's Double Digest #224 (2012) 3 exemplar
Archie's Double Digest #223 (2011) 3 exemplar
Archie's Double Digest #211 (2010) 3 exemplar
Archie's Double Digest #271 (2016) 3 exemplar
Archie's Double Digest #078 (1995) 3 exemplar
Archie's Double Digest #209 (2010) 3 exemplar
Archie Annual Digest No. 63 (1993) 3 exemplar
Archie's Double Digest #272 (2016) 3 exemplar
Archie's Double Digest #200 (2009) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #161 (2010) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #112 (2005) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 002 (1973) 3 exemplar
Archie's Double Digest #168 (2006) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 224 (2006) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 202 (2003) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #113 (2005) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #140 (2007) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 209 (2004) 3 exemplar
Jughead with Archie No. 199 (2005) 3 exemplar
Jughead with Archie No. 095 (1989) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #082 (2002) 3 exemplar
Archie's Double Digest #241 (2013) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #142 (2008) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #141 (2008) 3 exemplar
Archie's Double Digest #128 (2001) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #136 (2007) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 130 (1994) 3 exemplar
Laugh Comics Digest No. 102 (1992) 3 exemplar
Archie's Double Digest #179 (2007) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 099 (1989) 3 exemplar
Archie's TV Funnies (2004) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #129 (2007) 3 exemplar
Laugh Comics Digest No. 042 (1982) 3 exemplar
Jughead with Archie No. 083 (1987) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 241 (2008) 3 exemplar
Sonic X (Issue 21 of 40) (2007) 3 exemplar
Laugh Comics Digest No. 179 (2003) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 229 (2006) 3 exemplar
Archie's Double Digest #054 (1991) 3 exemplar
Archie's Double Digest #050 (1991) 3 exemplar
Archie's Double Digest #047 (1990) 3 exemplar
Jughead with Archie No. 104 (1991) 3 exemplar
Archie's Double Digest #041 (1989) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #039 (1996) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 119 (1993) 3 exemplar
Archie Annual Digest No. 51 (1987) 3 exemplar
Laugh Comics Digest No. 035 (1981) 3 exemplar
Laugh Comics Digest No. 097 (1991) 3 exemplar
Jughead with Archie No. 007 (1975) 3 exemplar
Laugh Comics Digest No. 098 (1992) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 207 (2004) 3 exemplar
Jughead's Double Digest #151 (2009) 3 exemplar
Archie Showcase Digest #03 (2021) 3 exemplar
Archie Decades: The 1960s (2023) 3 exemplar
Archie Giant Comics Leap (2020) 3 exemplar
Archie's Double Digest #307 (2020) 3 exemplar
Archie's Pals'n'Gals (2022) 3 exemplar
Archie Annual Digest No. 57 (1990) 3 exemplar
Archie's Double Digest #290 (2018) 3 exemplar
Archie Comics Digest No. 163 (1999) 3 exemplar
Archie Giant Comics Gala (2019) 3 exemplar
Jughead with Archie No. 160 (2000) 3 exemplar
Archie's Double Digest #299 (2019) 3 exemplar
Archie Annual Digest No. 30 (1977) 3 exemplar
Archie Giant Comics Surprise (2018) 3 exemplar
Jughead & Friends Digest #36 (2010) 3 exemplar
Archie Giant Comics Bash (2018) 3 exemplar
Jughead with Archie No. 064 (1984) 3 exemplar
Jughead (1965), No. 183 (1970) 2 exemplar
Archie's Double Digest #156 (2005) 2 exemplar
Archie's Double Digest #036 (1988) 2 exemplar
Betty and Me #100 (1979) 2 exemplar
Archie's Double Digest #187 (2008) 2 exemplar
Archie's Double Digest #064 (1993) 2 exemplar
Archie's Double Digest #033 (1988) 2 exemplar
Archie's Double Digest #086 (1996) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #110 (2005) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 060 (1985) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 192 (2004) 2 exemplar
Life with Archie (1978) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 145 (1998) 2 exemplar
Archie's Double Digest #339 (2023) 2 exemplar
Jughead & Friends Digest #27 (2008) 2 exemplar
Archie Showcase Digest #11 (2023) 2 exemplar
Archie Giant Comics Flash (2022) 2 exemplar
Veronica's Passport #2 (1993) 2 exemplar
Knuckles the Echidna #14 (1998) 2 exemplar
Archie's Double Digest #191 (2008) 2 exemplar
Archie's Double Digest #205 (2010) 2 exemplar
Archie's Double Digest #217 (2011) 2 exemplar
Archie's Double Digest #230 (2012) 2 exemplar
Archie's Double Digest #213 (2010) 2 exemplar
Jughead & Friends Digest #16 (2007) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 204 (2004) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 218 (2005) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 228 (2006) 2 exemplar
Archie's Superteens (2019) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 247 (2008) 2 exemplar
Archie's Double Digest #154 (2004) 2 exemplar
Archie's Double Digest #137 (2002) 2 exemplar
Archie's Double Digest #141 (2003) 2 exemplar
ARCHIE #688 2 exemplar
Archie's Double Digest #146 (2003) 2 exemplar
Archie's Double Digest #155 (2004) 2 exemplar
Archie's Double Digest #186 (2008) 2 exemplar
Betty & Veronica: What If (2021) 2 exemplar
Archie's Double Digest #162 (2005) 2 exemplar
Archie Giant Comics Splendor (2022) 2 exemplar
Archie's Double Digest #170 (2006) 2 exemplar
Archie's Double Digest #172 (2006) 2 exemplar
Archie's Double Digest #325 (2021) 2 exemplar
Archie Giant Comics Thrill (2021) 2 exemplar
Archie Giant Comics Medley (2017) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 246 (2008) 2 exemplar
Knuckles the Echidna #17 (1998) 2 exemplar
Sonic the Hedgehog #150 (2005) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 193 (2004) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 199 (2005) 2 exemplar
Sonic the Hedgehog #039 (1996) 2 exemplar
Sonic the Hedgehog #040 (1996) 2 exemplar
Knuckles the Echidna #13 (1998) 2 exemplar
Archie the Adventurer (1971) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 003 (1976) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 078 (1987) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 001 (1974) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #160 (1989) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #157 (1989) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 172 (1974) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 079 (1986) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #149 (2009) 2 exemplar
Archie #579 2 exemplar
Archie's Double Digest #026 (1987) 2 exemplar
Archie's Double Digest #032 (1988) 2 exemplar
Archie's Double Digest #305 (2019) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 48 (1986) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 267 (2010) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 265 (2010) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 113 (1992) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 096 (1989) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 117 (1992) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 128 (1994) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #156 (2009) 2 exemplar
Archie's Double Digest #232 (2012) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #092 (2003) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 233 (2007) 2 exemplar
Pep Comics #317 (1946) 2 exemplar
Archie's Double Digest #306 (2020) 2 exemplar
Archie's Double Digest #008 (1983) 2 exemplar
Archie's Double Digest #006 (1983) 2 exemplar
Archie's Double Digest #115 (2000) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 168 (1999) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 196 (2004) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 127 (1996) 2 exemplar
Jughead & Friends Digest #23 (2007) 2 exemplar
Archie's Double Digest #087 (1996) 2 exemplar
Archie's Double Digest #283 (2017) 2 exemplar
Jughead & Friends Digest #05 (2005) 2 exemplar
Everything's Archie #037 (1974) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 001 (1974) 2 exemplar
Archie's Double Digest #309 (2020) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 239 (2007) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 181 (2003) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 171 (2001) 2 exemplar
Archie's Double Digest #302 (2019) 2 exemplar
Archie's Double Digest #071 (1994) 2 exemplar
Jughead & Friends Digest #06 (2005) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #124 (2006) 2 exemplar
Jughead & Friends Digest #15 (2006) 2 exemplar
Archie's Double Digest #203 (2009) 2 exemplar
Archie's Double Digest #312 (2020) 2 exemplar
Jughead & Friends Digest #34 (2009) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #168 (1989) 2 exemplar
Veronica's Passport #1 (1992) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #018 (1993) 2 exemplar
Archie's Double Digest #117 (2000) 2 exemplar
Archie's Double Digest #182 (2007) 2 exemplar
Betty and Me #074 (1965) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 200 (2003) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 190 (2004) 2 exemplar
Jughead & Friends Digest #09 (2006) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 200 (2005) 2 exemplar
Archie's Double Digest #003 (1987) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 262 (2010) 2 exemplar
Archie's Double Digest #015 (1985) 2 exemplar
Archie's Double Digest #320 (2021) 2 exemplar
Archie's Double Digest #022 (1986) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 46 (1985) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 003 (1974) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 149 (1997) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 231 (2007) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 164 (1999) 2 exemplar
Archie's Double Digest #030 (1987) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 153 (1997) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 087 (1987) 2 exemplar
Archie's Double Digest #151 (2004) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #055 (1998) 2 exemplar
Archie's Double Digest #280 (2017) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #105 (2004) 2 exemplar
Jughead & Friends Digest #03 (2005) 2 exemplar
Archie, #575 (2007) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 115 (1993) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 134 (1997) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 067 (1984) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 50 (1987) 2 exemplar
Archie's Double Digest #273 (2016) 2 exemplar
Archie's Double Digest #216 (2011) 2 exemplar
Archie's Double Digest #222 (2011) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #119 (2006) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #144 (2008) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 138 (1996) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #173 (2011) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #147 (2009) 2 exemplar
Archie's Double Digest #125 (2001) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 032 (1979) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 037 (1980) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 033 (1979) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 071 (1985) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 026 (1978) 2 exemplar
Archie's Double Digest #136 (2002) 2 exemplar
Archie's Double Digest #107 (1999) 2 exemplar
Archie's Double Digest #097 (1996) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 041 (1980) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 171 (2002) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 014 (1975) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 016 (1976) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 055 (1983) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 017 (1976) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 69 (1998) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #133 (2007) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 198 (2005) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 259 (2010) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 063 (1983) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 44 (1984) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #085 (2001) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 068 (1987) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 038 (1982) 2 exemplar
Archie's Double Digest #164 (2005) 2 exemplar
Archie's Double Digest #240 (2013) 2 exemplar
Archie's Double Digest #093 (1997) 2 exemplar
Archie's Double Digest #248 (2014) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 176 (2002) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 134 (1997) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 115 (1992) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 142 (1996) 2 exemplar
Archie's Double Digest #174 (2006) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 084 (1989) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 010 (1975) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 165 (1999) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 146 (1997) 2 exemplar
Archie's Double Digest #007 (1983) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 050 (1984) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 004 (1974) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 019 (1976) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 023 (1977) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 025 (1977) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 027 (1977) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 031 (1978) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 032 (1978) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 033 (1978) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 035 (1979) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 049 (1981) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 053 (1982) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 054 (1982) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 056 (1982) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 058 (1983) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 068 (1984) 2 exemplar
Archie's Double Digest #049 (1990) 2 exemplar
Archie's Double Digest #013 (1984) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #007 (1991) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 100 (1990) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 248 (2008) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 081 (1986) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #103 (2004) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #095 (2003) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 116 (1992) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 094 (1989) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 012 (1975) 2 exemplar
Archie's Double Digest #173 (2006) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 49 (1986) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 263 (1977) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 102 (1990) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 107 (1991) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 35 (1979) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 40 (1982) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 41 (1982) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 43 (1983) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 45 (1984) 2 exemplar
Archie Annual Digest No. 42 (1983) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 098 (1990) 2 exemplar
Sonic the Hedgehog #146 (2005) 2 exemplar
Archie's Double Digest #053 (1991) 2 exemplar
Archie's Double Digest #057 (1992) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 026 (1977) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 002 (1973) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 237 (2007) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #083 (2002) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 024 (1978) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 100 (1992) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 017 (1976) 2 exemplar
Laugh Comics Digest No. 120 (1995) 2 exemplar
Archie's Double Digest #031 (1987) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #079 (2001) 2 exemplar
Archie #574 (2007) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 227 (2006) 2 exemplar
Archie's Double Digest #023 (1986) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 097 (1989) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 091 (1989) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #175 (1989) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #121 (2006) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #130 (2007) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #132 (2007) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #143 (2008) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #152 (2009) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 028 (1978) 2 exemplar
Archie's Double Digest #104 (1998) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 182 (2003) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 008 (1975) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 084 (1987) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 042 (1980) 2 exemplar
Archie's Double Digest #108 (1999) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 190 (2002) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #008 (1991) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #076 (2001) 2 exemplar
Archie Comics Digest No. 040 (1980) 2 exemplar
Archie's Double Digest #119 (2000) 2 exemplar
Jughead with Archie No. 196 (2004) 2 exemplar
Jughead's Double Digest #075 (2001) 2 exemplar
Archie's Double Digest #106 (1999) 2 exemplar
Archie Showcase Digest #14 (2023) 1 exemplar
Archie Showcase Digest #09 (2022) 1 exemplar
RIONS #850 1 exemplar
Archie Showcase Digest #08 (2022) 1 exemplar
Archie's Double Digest #161 (2005) 1 exemplar
Pep Comics #037 (2019) 1 exemplar
RIONS #866 1 exemplar
ARCHIE # 205 1 exemplar
ARCHIE # 492 1 exemplar
Riverdale High, #3 1 exemplar
Everything's Archie #055 (1977) 1 exemplar
Pep Comics #407 1 exemplar
ARCHIE RIONS #903 1 exemplar
Archie Showcase Digest #13 (2023) 1 exemplar
Archie's Double Digest #338 (2023) 1 exemplar
Archie Showcase Digest #12 (2023) 1 exemplar
RIONS #886 1 exemplar
RIONS #869 1 exemplar
Betty and Me #160 1 exemplar
Archie's Double Digest #340 (2023) 1 exemplar
Archie Showcase Digest #10 (2022) 1 exemplar
Betty and Me #055 1 exemplar
Archie's Double Digest #341 (2023) 1 exemplar
Pep Comics #146 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 226 (2006) 1 exemplar
Archie's Double Digest #334 (2022) 1 exemplar
Betty and Me #007 1 exemplar
Riverdale High, #6 1 exemplar
Pep Comics #173 1 exemplar
Archie's Double Digest #336 (2023) 1 exemplar
Pep Comics #203 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 180 (2001) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 179 (2001) 1 exemplar
Jughead with Archie No. 156 (2000) 1 exemplar
Archie Showcase Digest #07 (2022) 1 exemplar
Archie's Double Digest #079 (1995) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 061 (1983) 1 exemplar
Pep Comics #238 1 exemplar
ARCHIE #730 1 exemplar
Pep Comics #242 1 exemplar
Archie Annual Digest No. 52 (1988) 1 exemplar
The Archie no.68 1 exemplar
ARCHIE #729 1 exemplar
Betty (1992 series) #171 (1992) 1 exemplar
Archie's Double Digest #103 (1998) 1 exemplar
Jughead 139 1 exemplar
Laugh Digest No 98 1 exemplar
Laugh Digest No 90 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #88 (2000) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #232 (2011) 1 exemplar
Sonic X (Issue 25 of 40) (2007) 1 exemplar
Sonic X (Issue 24 of 40) (2007) 1 exemplar
Sonic X (Issue 23 of 40) (2007) 1 exemplar
Sonic X (Issue 20 of 40) (2007) 1 exemplar
Sonic X (Issue 5 of 40) (2008) 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 149 (1999) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #127 (2007) 1 exemplar
Sonic X (Issue 4 of 40) (2008) 1 exemplar
Street Sharks Miniseries #3 (1996) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #165 (2006) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #156 (2006) 1 exemplar
Sonic Universe #37 (2012) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #233 (2012) 1 exemplar
Sonic Universe #36 (2012) 1 exemplar
Sonic Universe #35 (2011) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #230 (2011) 1 exemplar
Street Sharks Miniseries #1 (1995) 1 exemplar
Street Sharks #1 (1996) 1 exemplar
Sonic Universe #30 (2011) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #227 (2011) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #139 (2004) 1 exemplar
Street Sharks #3 (1996) 1 exemplar
Street Sharks #2 (1996) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #164 (2006) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #87 (2000) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #71 (1999) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #167 (2006) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #025 (1995) 1 exemplar
Sonic Universe #49 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #238 (2012) 1 exemplar
Sonic Universe #48 1 exemplar
Sonic Universe #45 (2012) 1 exemplar
Sonic Universe #44 1 exemplar
Sonic Universe #43 1 exemplar
Sonic Universe #42 1 exemplar
Sonic Universe #41 1 exemplar
Sonic Universe #40 (2012) 1 exemplar
Sonic Universe #39 (2012) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #241 (2012) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #240 (2012) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #237 (2012) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #80 (2000) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #152 (2005) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #151 (2005) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #149 (2005) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #148 (2005) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #144 (2005) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #143 (2005) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #142 (2005) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #127 (2003) 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 191 (2004) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #67 (1999) 1 exemplar
World of Archie 1 exemplar
BEtty and Veronica 1 exemplar
Archie 1 exemplar
Sabrina, No. 28 1 exemplar
Archie's campfire stories (2015) 1 exemplar
Everything's Archie #152 (1969) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #122 (2006) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #192 (2013) 1 exemplar
Archie's Double Digest #056 (1991) 1 exemplar
Archie's Double Digest #239 (2013) 1 exemplar
Archie's Double Digest #059 (1992) 1 exemplar
Riverdale High, #1 (1990) 1 exemplar
Archie #296 (September 1980) (1980) 1 exemplar
Archie's Double Digest #055 (1991) 1 exemplar
Archie SonicX #39 1 exemplar
Archie digest #200 1 exemplar
Archie SonicX #35 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #68 (1999) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #66 (1999) 1 exemplar
RIONS #826 1 exemplar
Jughead's Jokes #74 (1981) 1 exemplar
Laugh #345 (1946 series) (1979) 1 exemplar
Laugh #313 (1946 series) (1977) 1 exemplar
Laugh #301 (1946 series) (1976) 1 exemplar
Laugh #242 (1946 series) (1971) 1 exemplar
Jughead #311 (1949 series) (1981) 1 exemplar
Jughead #279 (1949 series) (1978) 1 exemplar
Jughead #266 (1949 series) (1977) 1 exemplar
Everything's Archie #128 (1987) 1 exemplar
Everything's Archie #097 (1981) 1 exemplar
Everything's Archie #078 (1979) 1 exemplar
Everything's Archie #077 (1979) 1 exemplar
Pep Comics #245 1 exemplar
Everything's Archie #065 (1978) 1 exemplar
Everything's Archie #053 (1976) 1 exemplar
Everything's Archie #052 (1976) 1 exemplar
Everything's Archie #051 (1976) 1 exemplar
Little Archie #136 (1978) 1 exemplar
Everything's Archie #020 (1972) 1 exemplar
Pep Comics #333 (1978) 1 exemplar
Pep Comics #387 (1982) 1 exemplar
Pep Comics #386 (1982) 1 exemplar
Pep Comics #385 (1982) 1 exemplar
Pep Comics #384 (1982) 1 exemplar
Pep Comics #383 (1982) 1 exemplar
Pep Comics #379 (1981) 1 exemplar
Pep Comics #361 (1980) 1 exemplar
Pep Comics #350 (1979) 1 exemplar
Pep Comics #335 (1978) 1 exemplar
Pep Comics #332 (1977) 1 exemplar
Little Archie #139 (1979) 1 exemplar
Pep Comics #324 (1977) 1 exemplar
Pep Comics #321 (1977) 1 exemplar
Pep Comics #320 (1976) 1 exemplar
Pep Comics #318 (1976) 1 exemplar
Pep Comics #313 (1976) 1 exemplar
Pep Comics #310 (1976) 1 exemplar
Pep Comics #362 (1980) 1 exemplar
Pep Comics #355 (1979) 1 exemplar
Pep Comics #343 (1978) 1 exemplar
Pep Comics #283 (1973) 1 exemplar
Madhouse #111 (1978) 1 exemplar
Little Archie #140 (1979) 1 exemplar
Everything's Archie #040 (1975) 1 exemplar
Pep Comics #388 (1983) 1 exemplar
Archie #286 (1942 series) (1979) 1 exemplar
Archie's Double Digest #342 (2023) 1 exemplar
Pep Comics #240 1 exemplar
Pep Comics #243 1 exemplar
RIONS #882 1 exemplar
Betty and Me #092 (1978) 1 exemplar
Pep Comics #246 1 exemplar
Pep Comics #247 1 exemplar
Betty and Me #140 (1984) 1 exemplar
Pep Comics #239 1 exemplar
Pep Comics #241 1 exemplar
Pep Comics #389 (1983) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #033 (1996) 1 exemplar
Jughead (1965), No. 185 (1970) 1 exemplar
Jughead (1965), No. 184 (1970) 1 exemplar
Jughead (1965), No. 182 (1970) 1 exemplar
Jughead (1965), No. 181 (1970) 1 exemplar
Jughead (1965), No. 180 (1970) 1 exemplar
Jughead (1965), No. 179 (1970) 1 exemplar
Jughead (1965), No. 178 (1970) 1 exemplar
Jughead (1965), No. 177 (1970) 1 exemplar
Jughead (1965), No. 176 (1970) 1 exemplar
Jughead (1965), No. 187 (1970) 1 exemplar
Archie's Double Digest #345 (2023) 1 exemplar
Jughead #223 (1949 series) (1973) 1 exemplar
Archie #300 (1942 series) (1981) 1 exemplar
Jughead (1965), No. 186 (1970) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #49 (1997) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #037 (1996) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #032 (1996) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #029 (1995) 1 exemplar
Knuckles the Echidna #11 (1998) 1 exemplar
Sonic Live! (1996) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #223 (2011) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #226 (2011) 1 exemplar
Sonic Universe #28 (2011) 1 exemplar
Sonic Universe #27 (2011) 1 exemplar
Sonic Universe #26 (2011) 1 exemplar
Sonic Universe #23 (2010) 1 exemplar
Sonic Universe #17 (2010) 1 exemplar
Knuckles the Echidna #16 (1998) 1 exemplar
Knuckles the Echidna #15 (1998) 1 exemplar
Knuckles the Echidna #12 (1998) 1 exemplar
Pep Comics #390 (1983) 1 exemplar
Pep Comics #403 (1985) 1 exemplar
Pep Comics #411 (1987) 1 exemplar
Archie's T.V. Laugh-Out #064 (1979) 1 exemplar
Archie #274 (1942 series) (1978) 1 exemplar
Pep Comics #404 (1986) 1 exemplar
Pep Comics #402 (1985) 1 exemplar
Pep Comics #401 (1985) 1 exemplar
Pep Comics #400 (1985) 1 exemplar
Pep Comics #399 (1985) 1 exemplar
Pep Comics #398 (1985) 1 exemplar
Pep Comics #397 (1984) 1 exemplar
Jughead with Archie No. 162 (2001) 1 exemplar
Pep Comics #316 (1976) 1 exemplar
Pep Comics #396 (1984) 1 exemplar
Archie's Double Digest #344 (2023) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 160 (1999) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 142 (1996) 1 exemplar
Archie Showcase Digest #15 (2023) 1 exemplar
Mickey Mouse Adventures #13 (1991) 1 exemplar
Archie's Double Digest #343 (2023) 1 exemplar
That Wilkin Boy #07 (1970) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #044 (1997) 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 178 (2002) 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 180 (2003) 1 exemplar
Archie's Double Digest #002 (1982) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 232 (2007) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 181 (2001) 1 exemplar
Jughead with Archie No. 152 (1999) 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 173 (2002) 1 exemplar
Pep Comics #306 (1946) 1 exemplar
Everything's Archie #129 (1987) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 074 (1985) 1 exemplar
Archie's TV Laugh-Out #033 (1969) 1 exemplar
Archie's TV Laugh-Out #036 (1969) 1 exemplar
Archie's TV Laugh-Out #038 (1969) 1 exemplar
Pep Comics #300 (1946) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #128 (2007) 1 exemplar
Archie #580 1 exemplar
Betty and Me #075 (1976) 1 exemplar
Laugh #295 (1946 series) (1946) 1 exemplar
Laugh #298 (1946 series) (1976) 1 exemplar
Everything's Archie #043 (1975) 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 166 (2001) 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 167 (2001) 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 170 (2001) 1 exemplar
Archie #576 1 exemplar
Archie #577 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 057 (1985) 1 exemplar
Betty and Me #170 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 093 (1988) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 132 (1995) 1 exemplar
Pep Comics #393 1 exemplar
Little Archie #72 (2008) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 021 (1976) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 038 (1979) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 055 (1982) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 050 (1981) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 066 (1984) 1 exemplar
Everything's Archie #132 (1987) 1 exemplar
Archie's Double Digest #150 (2004) 1 exemplar
Archie's Double Digest #105 (1998) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 118 (1992) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 078 (1986) 1 exemplar
Archie's Girls (1970) 1 exemplar
Archie's Double Digest #247 (2013) 1 exemplar
Archie's Double Digest #199 (2009) 1 exemplar
Archie's Double Digest #083 (1996) 1 exemplar
Archie's Double Digest #177 (2007) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #101 (2004) 1 exemplar
Archie's Double Digest #195 (2009) 1 exemplar
Jughead with Archie No. 191 (2004) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 057 (1982) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 015 (1975) 1 exemplar
Jughead with Archie No. 138 (1998) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 076 (1986) 1 exemplar
Jughead with Archie No. 011 (1975) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 176 (2000) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 161 (1999) 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 152 (1999) 1 exemplar
Betty and Me #070 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 077 (1986) 1 exemplar
Archie's Double Digest #075 (1994) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #017 (1993) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 252 (2009) 1 exemplar
Archie's Double Digest #072 (1994) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 120 (1993) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 124 (1993) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #041 (1997) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 020 (1976) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 185 (2002) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 189 (2002) 1 exemplar
Archie's Double Digest #214 (2011) 1 exemplar
Archie's Double Digest #167 (2006) 1 exemplar
Archie's Double Digest #157 (2005) 1 exemplar
Archie's Double Digest #025 (1986) 1 exemplar
Archie's Double Digest #070 (1994) 1 exemplar
Archie's Double Digest #080 (1995) 1 exemplar
Archie's Double Digest #095 (1997) 1 exemplar
Archie's Double Digest #101 (1998) 1 exemplar
Archie's Double Digest #120 (2000) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 230 (2007) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 030 (1978) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 034 (1979) 1 exemplar
Sonic the Hedgehog #196 (2009) 1 exemplar
Jughead with Archie No. 009 (1975) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 018 (1976) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 256 (2009) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 201 (2003) 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 169 (2001) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 253 (2014) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #104 (2004) 1 exemplar
Archie's Double Digest #113 (2000) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 235 (2007) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 213 (2005) 1 exemplar
Archie's Double Digest #127 (2001) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 072 (1985) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 182 (2001) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 150 (1997) 1 exemplar
Archie's Double Digest #102 (1998) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 112 (1992) 1 exemplar
Archie's Double Digest #092 (1997) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 174 (2000) 1 exemplar
Archie's Double Digest #051 (1991) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #199 (2014) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #139 (2008) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 022 (1977) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 024 (1977) 1 exemplar
Archie's Double Digest #132 (2002) 1 exemplar
Archie's Double Digest #100 (1998) 1 exemplar
Archie's Double Digest #076 (1995) 1 exemplar
Archie's Double Digest #062 (1992) 1 exemplar
Archie's Double Digest #046 (1990) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 192 (2002) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 140 (1996) 1 exemplar
Archie's Double Digest #043 (1989) 1 exemplar
Archie's Double Digest #060 (1992) 1 exemplar
Archie's Double Digest #084 (1996) 1 exemplar
Archie's Double Digest #063 (1993) 1 exemplar
Archie's Double Digest #044 (1990) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 135 (1995) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 133 (1995) 1 exemplar
Archie's Double Digest #045 (1990) 1 exemplar
Archie's Double Digest #048 (1990) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #138 (2008) 1 exemplar
Archie's Double Digest #114 (2000) 1 exemplar
Archie's Double Digest #039 (1989) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 059 (1983) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 052 (1982) 1 exemplar
Archie Annual Digest No. 39 (1981) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 245 (2008) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 197 (2003) 1 exemplar
Jughead with Archie No. 186 (2003) 1 exemplar
Archie's Double Digest #123 (2001) 1 exemplar
Archie's Double Digest #133 (2002) 1 exemplar
Jughead & Friends Digest #22 (2007) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 060 (1983) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 062 (1983) 1 exemplar
Archie Annual Digest No. 67 (1995) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 029 (1978) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 036 (1979) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 037 (1979) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 039 (1979) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 043 (1980) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 044 (1980) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 045 (1980) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 046 (1981) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 047 (1981) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 048 (1981) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 051 (1981) 1 exemplar
Archie's Double Digest #042 (1989) 1 exemplar
Archie's Double Digest #024 (1986) 1 exemplar
Archie Showcase Digest #06 (2022) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 219 (2006) 1 exemplar
Jughead with Archie No. 194 (2004) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 166 (1999) 1 exemplar
Archie Showcase Digest #05 (2021) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 137 (1995) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 136 (1995) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 134 (1995) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 126 (1994) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 125 (1994) 1 exemplar
Archie Annual Digest No. 66 (1995) 1 exemplar
Betty and Me #122 (1965) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #163 (1989) 1 exemplar
Archie's Double Digest #221 (2011) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 250 (2008) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 240 (2007) 1 exemplar
Archie's Double Digest #124 (2001) 1 exemplar
Archie's Double Digest #001 (1982) 1 exemplar
Archie's Double Digest #004 (1982) 1 exemplar
Archie's Double Digest #005 (1983) 1 exemplar
Laugh Comics Digest No. 104 (1992) 1 exemplar
Archie Comics Digest No. 199 (2003) 1 exemplar
Jughead's Double Digest #045 (1997) 1 exemplar

Taggad

Allmänna fakta

Vedertaget namn
Archie Comics
Andra namn
M.L.J. Magazines
Födelsedag
1939
Kön
n/a
Nationalitet
USA

Medlemmar

Recensioner

It's surprising that this ancient comic strip is still being published, 80 years after its debut. This particular collection is of comics first published in the early 1990s, and was reprinted in 2019. The cover reflects a traditional theme: as an ordinary goofy teenage male, Archie has two gorgeous teenage "girls" (Betty and Veronica) passionately interested in him, though in a G-rated manner. That the females are built like supermodels (with spectacular, Barbie- doll proportions) may not have occurred to readers in the 1950s and '60s, but it's hard to believe that modern readers don't notice. At least the storylines in this collection extend beyond the boy- girl stuff of the comic's distant forerunners.

Despite a lifetime appreciation of comic strips, I experienced no enjoyment from this collection. I found the story lines juvenile, contrived, trivial, boring, and dumb.
… (mer)
1 rösta
Flaggad
danielx | Jul 2, 2022 |
Blast from past

A blast from past reading ,quite noisteligic to read bringing back the memories of the 60s times reading Archie back then
 
Flaggad
DanJlaf | Aug 20, 2021 |
I love Archie comics. They are nice, cute, and funny.
 
Flaggad
snickel63 | Aug 21, 2020 |
 
Flaggad
bookswithmom | Dec 18, 2019 |

Du skulle kanske också gilla

Associerade författare

Victor Gorelick Managing Editor, Editor
Ken Penders Cover artist, Writer - "Reunions", Writer - "Fathers & Sons", Penciler - "Sonic Shot", Writer - "Rites of Passage, Part Three", Writer - "Rites of Passage, Part One", Penciler - "The Big Picture!", Writer - "For Whom the Bell Tolls", Writer - "The Forgotten Tribe, Part Two: Covenant", Writer - "The Chaotix Caper, Part Two: A Tenuous Grip on Reality", Penciler - "The Last Game Cartridge Hero", Writer - "Parallel Paradigm", Writer - "Prisoners!", Writer - "Sonic Shot", Writer - "The Last Game Cartridge Hero", Inker - "Parallel Paradigm", Writer - "Rites of Passage, Part Two", Writer - "The Chaotix Caper, Part One: The Unsuspecting", Inker - "The Last Game Cartridge Hero", Writer - "The Best of Times, The Worst of Times", Penciler - "Prisoners!", Writer - "The Big Picture!", Penciler - "Fathers & Sons", Writer - "The Forgotten Tribe, Part Three: Journey's End", Writer - "Deep Cover, Part One: The Guardian Who Failed!!!", Contributor
Richard Goldwater Editor-in-Chief
Dan DeCarlo Cover artist, Illustrator
Patrick Spaziante Cover artist, Frontspiece Artist, Penciler - "Go Ahead... Mecha My Day!", Colorist - "Parallel Paradigm", Penciler - "Rage Against the Machine", Penciler - "Knuckles Quest 2", Colorist - "Knuckles Quest 2", Penciler - "For Whom the Bell Tolls"
Harvey Mercadoocasio Cover artist, Frontspiece Artist, Inker - "Zoneward Bound", Inker - "Rites of Passage, Part Two", Inker - "Growing Pains, Part Two", Inker - "The Big Picture!", Inker - "Let's Get Small!", Inker - "Rites of Passage, Part One", Inker - "For Whom the Bell Tolls", Inker - "Go Ahead... Mecha My Day!", Inker - "Rites of Passage, Part Three", Inker - "Fathers & Sons", Inker - "Prisoners!", Inker - "Law of the Land"
Barry Grossman Colorist - "The Big Picture!", Colorist - "Blast From the Past", Colorist - "The Forgotten Tribe, Part Three: Journey's End", Colorist - "Steel-Belted Sally", Colorist - "Tundra Road, Part Two", Colorist - "Crash of the Titans", Colorist - "Bunnie's Worst Nightmare!", Colorist - "Deep Cover, Part One: The Guardian Who Failed!!!", Colorist - "Eve of Destruction", Colorist - "Court-Martial", Colorist - "The Chaotix Caper, Part Two: A Tenuous Grip on Reality", Colorist - "Reunions", Colorist - "Go Ahead... Mecha My Day!", Colorist - "Sonic Shot", Colorist - "The Forgotten Tribe, Part Two: Covenant", Colorist - "Growing Pains, Part Two", Colorist - "Den of Thieves", Colorist - "Let's Get Small!", Colorist - "Fathers & Sons", Colorist - "Prisoners!", Colorist - "Rage Against the Machine", Colorist - "The Day Robotropolis Fell", Colorist - "The Chaotix Caper, Part One: The Unsuspecting", Contributor
Vickie Williams Letterer - "The Chaotix Caper, Part Two: A Tenuous Grip on Reality", Letterer - "The Last Game Cartridge Hero", Letterer - "Zoneward Bound", Letterer - "Den of Thieves", Letterer - "The Chaotix Caper, Part One: The Unsuspecting", Letterer - "Law of the Land", Letterer - "For Whom the Bell Tolls", Letterer - "The Forgotten Tribe, Part Three: Journey's End", Letterer - "Reunions", Letterer - "The Forgotten Tribe, Part Two: Covenant", Letterer - "Ghost Busted", Letterer - "My Secret Guardian", Letterer - "Eve of Destruction", Letterer - "The Best of Times, The Worst of Times", Letterer - "Running on Empty", Letterer - "Deep Cover, Part One: The Guardian Who Failed!!!", Letterer - "Rage Against the Machine"
Dan DeCarlo Cover artist
Mindy Eisman Letterer - "Steel-Belted Sally", Letterer - "Let's Get Small!", Letterer - "Bunnie's Worst Nightmare!", Letter - "Blast From the Past", Letterer - "Rites of Passage, Part Three", Letterer - "Sonic Shot", Letterer - "Rites of Passage, Part One", Letterer - "Court-Martial", Letterer - "Growing Pains, Part Two", Letterer - "Go Ahead... Mecha My Day!", Letterer - "Prisoners!", Letterer - "The Substitute Freedom Fighters", Letterer - "Crash of the Titans", Letterer - "Rites of Passage, Part Two", Letterer - "The Big Picture!", Letterer - "Tundra Road, Part Two", Letterer - "Fathers & Sons"
Joshua D. Ray Cover artist, Colorist - "The Best of Times, The Worst of Times", Colorist - "Zone Wars: Prelude", Colorist - "My Secret Guardian", Colorist - "Law of the Land", Colorist - "Zoneward Bound", Contributor
Stan Goldberg Cover artist, Illustrator
Rich Koslowski Inker - "Tundra Road, Part Two", Writer - "The Substitute Freedom Fighters", Inker - "Eve of Destruction", Inker - "Crash of the Titans", Inker - "The Substitute Freedom Fighters", Inker - "Court-Martial", Writer - "Bunnie's Worst Nightmare!", Inker - "Blast From the Past", Inker - "Bunnie's Worst Nightmare!", Inker - "Steel-Belted Sally", Inker - "For Whom the Bell Tolls", Penciler - "Bunnie's Worst Nightmare!"
Andrew Pepoy Inker - "Reunions", Inker - "Knuckles Quest 2", Inker - "The Chaotix Caper, Part Two: A Tenuous Grip on Reality", Inker - "Deep Cover, Part One: The Guardian Who Failed!!!", Inker - "The Forgotten Tribe, Part Three: Journey's End", Inker - "For Whom the Bell Tolls", Inker - "The Chaotix Caper, Part One: The Unsuspecting", Inker - "The Forgotten Tribe, Part Two: Covenant", Illustrator
Manny Galan Penciler - "My Secret Guardian", Penciler - "The Forgotten Tribe, Part Two: Covenant", Penciler - "Deep Cover, Part One: The Guardian Who Failed!!!", Penciler - "The Age of Aquaria, Part One: Just a Big Crab!", Penciler - "The Forgotten Tribe, Part Three: Journey's End", Penciler - "Reunions", Penciler - "For Whom the Bell Tolls", Penciler - "The Chaotix Caper, Part One: The Unsuspecting", Penciler - "The Chaotix Caper, Part Two: A Tenuous Grip on Reality", Cover artist
Mike Gallagher Writer - "Crash of the Titans", Writer - "Go Ahead... Mecha My Day!", Writer - "Tundra Road, Part Two", Writer - "Zoneward Bound", Writer - "My Secret Guardian", Writer - "Rage Against the Machine", Writer - "Growing Pains, Part Two", Writer - "Eve of Destruction", Contributor, Author
Dan Parent Cover artist, Illustrator, Author
Jay Oliveras Cover artist, Penciler - "Ghost Busted", Inker - "The Age of Aquaria, Part One: Just a Big Crab!", Writer - "Ghost Busted", Inker - "Sharkbait", Inker - "Sharkstorm", Inker - "Ghost Busted", Inker - "The Age of Aquaria, Part Three, Smoke on the Water", Inker - "The Age of Aquaria, Part Two, Heavy Water"
Art Mawhinney Penciler - "Rites of Passage, Part One", Penciler - "For Whom the Bell Tolls", Penciler - "Rites of Passage, Part Three", Penciler - "Tundra Road, Part Two", Penciler - "Rites of Passage, Part Two", Penciler - "Eve of Destruction", Penciler - "Crash of the Titans", Penciler - "Blast From the Past", Penciler - "The Substitute Freedom Fighters", Penciler - "Steel-Belted Sally"
Nelson Ortega Cover artist, Penciler - "Sharkbait", Penciler - "The Age of Aquaria, Part One: Just a Big Crab!", Penciler - "Sharkstorm", Penciler - "For Whom the Bell Tolls", Penciler - "The Age of Aquaria, Part Three, Smoke on the Water", Penciler - "The Age of Aquaria, Part Two, Heavy Water"
Kyle Hunter Colorist - "Rites of Passage, Part One", Colorist - "Rites of Passage, Part Three", Colorist - "Sharkstorm", Colorist - "The Age of Aquaria, Part Three, Smoke on the Water", Colorist - "The Age of Aquaria, Part Two, Heavy Water", Colorist - "Rites of Passage, Part Two", Colorist - "Sharkbait", Colorist - "The Age of Aquaria, Part One: Just a Big Crab!"
Jeff Powell Letterer - "The Age of Aquaria, Part Three, Smoke on the Water", Letterer - "The Age of Aquaria, Part Two, Heavy Water", Letterer - "For Whom the Bell Tolls", Letterer - "Knuckles Quest 2", Letterer - "Zone Wars: Prelude", Letterer - "The Age of Aquaria, Part One: Just a Big Crab!", Letterer - "Parallel Paradigm"
Bob Smith Cover artist, Illustrator
John Goldwater Publisher
Mike Kanterovich Writer - "Fathers & Sons", Writer - "Prisoners!", Writer - "Rites of Passage, Part One", Writer - "The Big Picture!", Writer - "Rites of Passage, Part Three", Writer - "Rites of Passage, Part Two", Contributor
Nelson Ribeiro Penciler - "Running on Empty", Editor, Writer - "Running on Empty", , Cover artist
Dave Manak Penciler - "Let's Get Small!", Penciler - "Growing Pains, Part Two", Penciler - "For Whom the Bell Tolls", Penciler - "Court-Martial", Illustrator
Evan Skolnick Writer - "Law of the Land", Writer (Adaption) - "Sharkbait", Writer - "The Age of Aquaria, Part One: Just a Big Crab!", Writer (Adaption) - "Sharkstorm", Writer - "The Age of Aquaria, Part Three, Smoke on the Water", Writer - "The Age of Aquaria, Part Two, Heavy Water"
Brian Thomas Inker - "The Day Robotropolis Fell", Inker - "Rage Against the Machine", Inker - "For Whom the Bell Tolls", Penciler - "The Day Robotropolis Fell", Cover artist
Alison Flood Cover artist
Karl Bollers Writer - "For Whom the Bell Tolls", Colorist - "For Whom the Bell Tolls", Colorist - "The Substitute Freedom Fighters", , Colorist - "The Last Game Cartridge Hero"
Angelo DeCesare Writer - "Blast From the Past", Writer - "The Day Robotropolis Fell", Writer - "Steel-Belted Sally", , Author
Jim Amash Inker - "Running on Empty", Inker - "For Whom the Bell Tolls", Inker - "My Secret Guardian", , Inker - "Den of Thieves"
Jim DeCarlo Cover artist
Aimee R. Ray Colorist - "Law of the Land", Colorist - "Zoneward Bound", Colorist - "The Best of Times, The Worst of Times", , Colorist - "My Secret Guardian"
Michael Gallagher Writer - "For Whom the Bell Tolls", Writer - "Let's Get Small!", Writer - "Court-Martial"
Frank Gagliardo Colorist - "Running on Empty", Colorist - "Ghost Busted", Colorist - "Parallel Paradigm"
Henry Scarpelli Cover artist, Illustrator
Luke Merlin Letterer - "Sharkbait", Letterer - "The Day Robotropolis Fell", Letterer - "Sharkstorm"
Jim Valentino Cover artist, Penciler - "Parallel Paradigm"
Kent Taylor Writer - "Knuckles Quest 2", Writer - "For Whom the Bell Tolls"
Pam Eklund Inker - "The Best of Times, The Worst of Times", Inker - "For Whom the Bell Tolls"
Sam Maxwell Penciler - "For Whom the Bell Tolls", Penciler - "Zoneward Bound"
Steven Butler Penciler - "For Whom the Bell Tolls", Penciler - "The Best of Times, The Worst of Times"
Martha Moran Writer (Story) - "Sharkstorm", Writer (Story) - "Sharkbait"
Frank Strom Writer - "Den of Thieves", Penciler - "Den of Thieves"
Rudy Lapick Illustrator
Phil Sheehy Inker - "Sharkbait"
James Fry Penciler - "Zone Wars: Prelude"
Roger Brown Writer - "Running on Empty"
Bob Wiacek Inker - "Zone Wars: Prelude"
D'Agostino Inker - "Sonic Shot"
Frank Teran Cover artist
Suzanne Paddock Penciler - "Law of the Land"
Jim Spivey Writer - "Law of the Land"
Dan Slott Writer - "Zone Wars: Prelude"
Vincent Lovallo Introduction, Designer, Editor
Jamie Lee Rotante Author, Editor
Gillian Swearingen Introduction, Author
Bill Golliher Illustrator, Author
Andy Fish Illustrator
Bob Bolling Author, Illustrator
Holly G! Author, Introduction
Tania Del Rio Author, Introduction
Ian Flynn Author
Audrey Mok Illustrator
Fiona Staples Illustrator
Caty Koehl Author
Art Baltazar Illustrator
Bill Galvan Illustrator
Mike Allred Illustrator
Joe Eisma Illustrator
Bill Vigoda Illustrator
Bill Woggin Illustrator
Mariko Tamaki Illustrator
Sweeney Boo Introduction
Ryan North Author
Derek Charm Illustrator
Veronica Fish Illustrator
Jack Copley Introduction
Stephanie Cooke Introduction
Jorge Pacheco Illustrator
Dan Nakrosis Contributor
Daryl America Contributor
Scott Shaw! Illustrator
Linda America Contributor
Jon D'Agostino Illustrator
Bill Yoshida Contributor
Harry Lucey Cover artist

Statistik

Verk
3,262
Medlemmar
6,099
Popularitet
#4,038
Betyg
4.0
Recensioner
39
ISBN
298
Språk
1
Proberstenar
4

Tabeller & diagram