Bild på författaren.

Aristotle

Författare till Den nikomachiska etiken

1,815+ verk 46,919 medlemmar 367 recensioner 96 favoritmärkta

Om författaren

Foto taget av: Roman copy after a Greek bronze original from 330 BC,
Palazzo Altemps, Rome, Italy
(Credit: Marie Lan-Nguyen, 2006)

Serier

Verk av Aristotle

Den nikomachiska etiken (0350) 9,824 exemplar
Politiken : Politika (0004) 5,583 exemplar
Om diktkonsten (0350) — Författare — 4,946 exemplar
Retoriken (0004) 2,396 exemplar
Metaphysics (0003) 2,099 exemplar
The Basic Works of Aristotle (1941) 1,704 exemplar
Aristotle : On man in the universe (1943) — Författare — 995 exemplar
On the Soul (0384) 961 exemplar
Rhetoric; Poetics (0322) 961 exemplar
Introduction to Aristotle (0350) 922 exemplar
Physics (1995) 777 exemplar
The Athenian Constitution (0450) 584 exemplar
The Philosophy of Aristotle (1962) 534 exemplar
Nicomachean Ethics (1934) 494 exemplar
A New Aristotle Reader (1957) 396 exemplar
Politics and Poetics (1952) 366 exemplar
Politics; Athenian Constitution (1959) 348 exemplar
Aristotle: Selections (1995) 194 exemplar
Eudemian Ethics (1984) 179 exemplar
Categories (1989) 162 exemplar
Metaphysics, books 1-9 (1933) 159 exemplar
Organon (1979) 147 exemplar
On the Heavens (1939) 139 exemplar
Aristotle: Selections (1927) 130 exemplar
Posterior Analytics ; Topica (1960) 124 exemplar
Eudemian Ethics; Athenian Constitution (1935) — Författare — 119 exemplar
Poetik (1982) — Författare — 118 exemplar
On the Soul ; On Memory (2001) 118 exemplar
Physics, books 1-4 (1929) 115 exemplar
Generation of Animals (1942) 115 exemplar
Categories and De Interpretatione (1960) — Författare — 110 exemplar
Aristotle: Selected Works (1982) 99 exemplar
Posterior Analytics (1959) 94 exemplar
Aristotle (2004) 88 exemplar
Physics, books 5-8 (1934) 87 exemplar
On Interpretation (1747) 70 exemplar
Prior Analytics (1946) 69 exemplar
Nicomachean Ethics; Politics (0350) 68 exemplar
History of Animals, books 1-3 (1965) 67 exemplar
On Generation and Corruption (1968) 65 exemplar
Aristotle: De Anima, Books II and III (1968) — Författare — 57 exemplar
Sophistical Refutations (1955) 57 exemplar
Parva Naturalia (1953) 57 exemplar
Over melancholie (1994) 55 exemplar
History of Animals, books 4-6 (1970) 55 exemplar
History of Animals, books 7-10 (1991) 52 exemplar
Meteorologica (translation) (1983) 50 exemplar
On Memory (1972) — Författare — 50 exemplar
Aristotelis Metaphysica (1957) — Författare — 49 exemplar
Physics: Books I and II (1970) — Författare — 48 exemplar
Aristotelis Politica (1957) — Författare — 43 exemplar
Parts of Animals (1787) 41 exemplar
Metaphysics: Books Gamma, Delta, and Epsilon (1971) — Författare — 40 exemplar
Metaphysics, books 7-10 (1985) 40 exemplar
Economics (Oeconomica) (1983) 39 exemplar
Metaphysics: Books Z and H (Clarendon Aristotle Series) (1994) — Författare — 39 exemplar
History of Animals (1880) 39 exemplar
Topics (1990) 39 exemplar
Metaphysics, volume 1 (1959) 38 exemplar
Aristotle: Metaphysics, Book Θ (2006) — Författare — 37 exemplar
Britannica Great Books: Aristotle I and II (1952) — Författare — 35 exemplar
Aristotle: De Anima (Clarendon Aristotle Series) (2016) — Författare — 30 exemplar
Physics: Books III and IV (1983) — Författare; Författare — 30 exemplar
Aristotle on His Predecessors (1962) 29 exemplar
Metaphysics: Books M and N (1976) — Författare — 28 exemplar
Aristotle's Categories and Propositions (De Interpretatione) (1980) — Författare — 27 exemplar
Metaphysics, book 2 (1977) 26 exemplar
Problems (1927) 25 exemplar
Problems, books 1-21 (1936) 25 exemplar
Protréptico ; Metafísica (2014) 25 exemplar
Select Fragments (1955) 24 exemplar
Gran ética (1901) 24 exemplar
Protrepticus: a reconstruction (1964) 23 exemplar
Works (Opera) (1933) 22 exemplar
Politics: Books I and II (Clarendon Aristotle Series) (1830) — Författare — 22 exemplar
Topics Books I & VIII: With excerpts from related texts (1997) — Författare — 21 exemplar
Metaphysics, book 12 (1984) 21 exemplar
Aristotle: Parts of Animals, Books I-IV (2002) — Författare — 20 exemplar
Politics, book 1 (1946) 19 exemplar
Metaphysics, books 1-6 (1982) 19 exemplar
Aristoteles (1997) 19 exemplar
De eerste filosofie (2002) 19 exemplar
Politics: Books III and IV (Clarendon Aristotle Series) (1995) — Författare — 17 exemplar
Metaphysics: Books B and K 1-2 (Clarendon Aristotle Series) (1999) — Författare — 17 exemplar
On the Universe (De Mundo) (1991) 17 exemplar
Physics: Book VIII (1999) — Författare — 16 exemplar
Lof van de wijsbegeerte (0350) 15 exemplar
Aristotle: Nicomachean Ethics, Books II-IV (2006) — Författare — 15 exemplar
Politics: Books V and VI (Clarendon Aristotle Series) (1999) — Författare — 15 exemplar
On Sleep; On Dreams (1996) 13 exemplar
Ética nicomáquea. Política (2014) 13 exemplar
On Sleep (2009) 13 exemplar
Eudémoszi etika (1975) 12 exemplar
Metaphysics, book 4 (1959) 12 exemplar
Aristotle: Prior Analytics, Book I (2009) — Författare — 12 exemplar
Aristotle: Politics, Books VII and VIII (1997) — Författare — 11 exemplar
On Colors (De Coloribus) (1999) 11 exemplar
ETICA (2012) 11 exemplar
Politics; Economics (2007) 11 exemplar
Psicologia (1981) 11 exemplar
On Divination in Sleep (2015) 11 exemplar
Fragments (2005) 10 exemplar
On Dreams (1990) 9 exemplar
Over dieren (2000) 9 exemplar
Sense and Sensibilia (2004) 9 exemplar
Organon, Complete Edition (2015) 8 exemplar
Invitation à la philosophie (2000) 8 exemplar
The Politics (2020) 8 exemplar
Política (Clásica) (2011) 8 exemplar
Aristoteles: Over de ziel (2013) 7 exemplar
Da Alma: De Anima (2011) 7 exemplar
Politika (1997) 7 exemplar
On the Motion of Animals (2016) 7 exemplar
Aristotle (1872) 7 exemplar
Opere 1. Organon (1994) 7 exemplar
Fysik (2017) 7 exemplar
etica a Eudemo (2005) 7 exemplar
Rhetoric, Poetics, and Logic (1992) 7 exemplar
Nicomachean Ethics, book 1 (2004) 7 exemplar
Sobre la amistad (2013) 7 exemplar
Nicomachean Ethics, book 6 (1973) 6 exemplar
Tractat de l'ànima (2015) 6 exemplar
Über Werden und Vergehen (2011) 6 exemplar
Retorica: [testo integrale] (2014) 6 exemplar
Lélekfilozófiai írások (1988) 6 exemplar
Poeticas (1982) 6 exemplar
Fisiognomica (1999) 6 exemplar
Retórica das Paixões (2017) 6 exemplar
Física I-II (2009) 6 exemplar
Le tre etiche (2008) 6 exemplar
el arte de la política (2012) 6 exemplar
The Works of Aristotle: Volume VI Opuscula (1913) — Författare — 6 exemplar
Aristotle's Selections (1930) 6 exemplar
Hauptwerke (1977) 6 exemplar
Mechanics (2000) 5 exemplar
De Caelo (1922) 5 exemplar
Obra jurídica 5 exemplar
Obras (1977) 5 exemplar
Nicomachean Ethics, book 5 (2008) 5 exemplar
Politica vol. 1: Libri 1.-4. (2014) 5 exemplar
Hingest (2017) 5 exemplar
Over drogredenen (2017) 5 exemplar
Metaphysics, book 7 (1988) 5 exemplar
Metaphysics, book 7-14 (1991) 5 exemplar
Progression of Animals (2010) 5 exemplar
Política (1997) 5 exemplar
POÈTICA - RÚSTICA (2018) 5 exemplar
Metaphysics, selections (1949) 5 exemplar
Metaphysics, book 13 (2003) 5 exemplar
Politica (Spanish Edition) (2017) 5 exemplar
Om sjelen (2010) 5 exemplar
Retorica (1999) 5 exemplar
Over voortplanting (2005) 5 exemplar
The Categories (2013) 4 exemplar
Política (2012) 4 exemplar
Politica, Volume II (2014) 4 exemplar
Az égbolt (2009) 4 exemplar
Etika Nikomachova (2011) 4 exemplar
Protréptico (2006) 4 exemplar
Acerca del cielo (1996) 4 exemplar
Aristoteles : Magna Moralia (2009) 4 exemplar
Kategoriler (1996) 4 exemplar
A POLÍTICA (1995) 4 exemplar
Problems, selections (2010) 4 exemplar
Problèmes section I-X (1991) 4 exemplar
Economics, book 2 (2006) 4 exemplar
Aristote (2013) 3 exemplar
Poetics (Pocket Classics) (2019) 3 exemplar
Aristotle: Politics, Books III and IV (1962) — Författare — 3 exemplar
A Treatise on Government (2010) 3 exemplar
3: Fisica: Del cielo (2001) 3 exemplar
Aristotle's Art of rhetoric (2021) 3 exemplar
[Data Missing] (2016) 3 exemplar
Ithika Nikomacheia 3 exemplar
Do Ceu 3 exemplar
Breviario (1995) 3 exemplar
Frammenti (2010) 3 exemplar
Ars poetica (2018) 3 exemplar
Problèmes section XI-XXVII (2002) 3 exemplar
Economique (2003) 3 exemplar
ÉTICA (2018) 3 exemplar
Sophistical Elenchi (2016) 3 exemplar
The History of Animals (2012) 3 exemplar
On Plants (1998) 3 exemplar
Ética a Nicómaco 3 exemplar
Rhetoric to Alexander (2015) 3 exemplar
As categorias (2002) 3 exemplar
COSTITUZIONE DEGLI ATENIESI (2016) 3 exemplar
Obras filosóficas (2000) 3 exemplar
Einführungsschriften (1961) — Författare — 3 exemplar
De l'ànima (2015) 3 exemplar
ˆLe ‰piante (2012) 3 exemplar
The Rhetoric of Aristotle: With a Commentary, Volume I (1980) — Författare — 3 exemplar
Om himmelen (2019) 3 exemplar
Meccanica (2010) 3 exemplar
Retoryka ; Poetyka (1988) 3 exemplar
Poetik 3 exemplar
Problems 3 exemplar
Poetik : griechisch : deutsch (1979) — Författare — 3 exemplar
O pesnickoj umetnosti (2008) 3 exemplar
Aristotle (vol. 1) (1999) 3 exemplar
On Virtue (1986) 2 exemplar
Aristotle: Rhetoric (3 vols.) — Författare; Författare — 2 exemplar
A politica (2011) 2 exemplar
Problems, book 30 (2004) 2 exemplar
Política (2020) 2 exemplar
A Politica 2 exemplar
La política (1999) 2 exemplar
On Happiness 2 exemplar
Topics, books 5-8 (2007) 2 exemplar
Dictionary 2 exemplar
La Poetica de Aristoteles (2016) 2 exemplar
Meteorologika ; O świecie (1982) 2 exemplar
O duszy (1988) 2 exemplar
La ética (2004) 2 exemplar
Pisma różne 2 exemplar
Prior & Posterior Analytics (2012) 2 exemplar
Toposlære (2013) 2 exemplar
La Constitución de Atenas (2000) 2 exemplar
La gran moral (2004) 2 exemplar
Poètica 2 exemplar
Aleksander-retorikken (2015) 2 exemplar
Aristotle's Works 2 exemplar
Ètica nicomaquea (1995) 2 exemplar
Poetics (2012) 2 exemplar
36. Política. Aristóteles (2022) 2 exemplar
Aristotle's "De anima" (1994) 2 exemplar
OBRAS I (2009) 2 exemplar
Staat der Athener (1975) 2 exemplar
Etica nicomahică (1998) 2 exemplar
Oluş ve Bozuluş (2019) 2 exemplar
Kategoriler (2019) 2 exemplar
Poetika (2008) 2 exemplar
Divisioni (2005) 2 exemplar
O niebie (1980) 2 exemplar
L'amicizia 2 exemplar
L'etica nicomachea 2 exemplar
Gli analitici primi (1969) 2 exemplar
I topici 2 exemplar
Logica (1952) 2 exemplar
Fragmenta selecta 2 exemplar
I colori e I suoni (2008) 2 exemplar
On Breath (1992) 2 exemplar
Poetika & siir Sanati ustune (2018) 2 exemplar
Retórica (2022) 2 exemplar
Aristotelis Analytica Priora et Posteriora — Författare — 2 exemplar
O nastajanju i nestajanju (1989) 2 exemplar
História dos Animais (2014) 2 exemplar
Complete Works, Volume V (2001) 2 exemplar
I dialoghi (2008) 2 exemplar
Hermeneutik (2015) 2 exemplar
Mťaphysique (1991) 2 exemplar
Da Arte Poetica (2016) 2 exemplar
Moral 2 exemplar
Ética a Nicómano (2007) 2 exemplar
Rhétorique des passions (1991) 2 exemplar
Dell'arte poetica 2 exemplar
The Complete Works 2 exemplar
Du ciel 2 exemplar
Il sonno e i sogni (2003) 2 exemplar
Politica, A (2009) 2 exemplar
De l'âme (2018) 2 exemplar
Aristoteles (2000) 2 exemplar
Selections (2012) 2 exemplar
Etica Nicomachea. Vol.II (1996) 2 exemplar
The Politics 2 exemplar
L'amministrazione della casa (1995) 2 exemplar
Retórica (2015) 2 exemplar
The Constitution of Athens (2015) 2 exemplar
Antologia (1989) 2 exemplar
Fisica, Del cielo (1973) 2 exemplar
Zachęta do filozofii (1988) 2 exemplar
Metafísica de Aristóteles ( 2 Vols) — Författare — 1 exemplar
Ética a Nicomaco 1 exemplar
Moral a Nicómaco 1 exemplar
Aristotelis Opera (1987) 1 exemplar
Aristóteles (2022) 1 exemplar
Ética a Nicómaco 1 exemplar
Ãtica Nicomaquea (2011) 1 exemplar
A ética 1 exemplar
Etica a Nicómano 1 exemplar
Ética a Nicômaco (2016) 1 exemplar
Theta (2013) 1 exemplar
Obras Selectas 1 exemplar
Política 1 exemplar
Lambda (2012) 1 exemplar
Artes poéticas (1987) 1 exemplar
Ethics 1 exemplar
La política 1 exemplar
Ética a Eudemo 1 exemplar
Obras 1 exemplar
ÉTICA NICOMÁQUEA 1 exemplar
RETÓRICA 1 exemplar
POLÍTICA 1 exemplar
Categorías Kategoríai (1983) 1 exemplar
Obras (1980) 1 exemplar
Organon I: Kategoryalar (1995) 1 exemplar
Moral, a Nicómaco (2002) 1 exemplar
Política, La 1 exemplar
âEtica a Nicâomaco (2022) 1 exemplar
POLÍTICA 1 exemplar
Política 1 exemplar
L'amicizia (2005) 1 exemplar
Filosofia 1 exemplar
Opere biologiche (1996) 1 exemplar
Potique 1 exemplar
La métaphysique 1 exemplar
METAFISICA LIBRO 1 1 exemplar
Opere 1 exemplar
Fisica: Libro III (2012) 1 exemplar
Organon I e II 1 exemplar
Scritti sul piacere (1989) 1 exemplar
De caelo (libro 4) 1 exemplar
Du ciel (2017) 1 exemplar
Ποιητική 1 exemplar
Les Grands Livres d'éthique (1995) 1 exemplar
La potique 1 exemplar
Poétique (2021) 1 exemplar
Premiers Analytiques (2014) 1 exemplar
L'ANALYTIQUE.TEXTES CHOISIS. (1968) 1 exemplar
Métaphysique : Livre Alpha (2019) 1 exemplar
Traite du Temps (1994) 1 exemplar
De anima 1 exemplar
Ethica nicomachea 1 exemplar
Despre cer 1 exemplar
Despre generare si nimicire (2010) 1 exemplar
Statul Atenian 1 exemplar
Organon vol. 2 1 exemplar
Metaphysica. 1 exemplar
O dusi - PARVA NATURALIA (2012) 1 exemplar
Ustav atinski (1997) 1 exemplar
O nebu (1990) 1 exemplar
Teetéto 1 exemplar
apanta 33 / άπαντα 33 (2006) 1 exemplar
פואטיקה (2003) 1 exemplar
הפוליטיקה 1 exemplar
apanta 7 / άπαντα 7 (1993) 1 exemplar
Opera Omnia IX-XII 1 exemplar
Res Rhetorica 1 exemplar
Organon Volume II 1 exemplar
Metaphisica 1 exemplar
Il motore immobile 1 exemplar
POETICA 1994 (1900) 1 exemplar
Fragmenta selecta. 1 exemplar
L'anima 1 exemplar
Poetica 7-12-2 1 exemplar
Opere. Vol. VI - Metafisica (1984) 1 exemplar
La fisica (2007) 1 exemplar
De anima. 1 exemplar
[Physics] Physica. 1 exemplar
HISTÒRIA DESL ANIMALS II (1996) 1 exemplar
Metafísica (2003) 1 exemplar
Política 1 exemplar
Metafísica I 1 exemplar
Metafâisica (2022) 1 exemplar
Moral a Nicomaco 1 exemplar
Metafísica II 1 exemplar
Obra filosófica 1 exemplar
Ètica nicomaquea (1995) 1 exemplar
Katégoriák (1993) 1 exemplar
A természet (2010) 1 exemplar
Política (2023) 1 exemplar
Organon III 1 exemplar
METAFSICA 1 exemplar
Metaphysics 1 exemplar
Metafísica (2007) 1 exemplar
Història dels animals (1996) 1 exemplar
Livre I 1 exemplar
Tratado de lógica 1 exemplar
Da Alma (De Anima) 1 exemplar
Topicos. Libro Primero (2010) 1 exemplar
Meteorológicos 1 exemplar
Mdetafísica de Aristòteles. Vol. I-II — Författare — 1 exemplar
Metafísica - eBook (2021) 1 exemplar
Ética a Nicómaco (2019) 1 exemplar
Sobre a alma 1 exemplar
Ρητορική 1 exemplar
Περί ψυχής (2003) 1 exemplar
Metaphysics, book 5 (1991) 1 exemplar
Rinktinė (2021) 1 exemplar
΄Απαντα 1 exemplar
Ars rhetorica. 1 exemplar
Politiques : Livre I (2004) 1 exemplar
La métaphysique. tome II. (1974) 1 exemplar
Sur la nature (Physique II) (1991) 1 exemplar
Politics, book 8 (1989) 1 exemplar
Rhétorique à Alexandre (2002) 1 exemplar
Política (2016) 1 exemplar
Zoologia 1 exemplar
O rodzeniu się zwierząt (1979) 1 exemplar
La Política 1 exemplar
Etica a Nicomaco 1 exemplar
Retórica 1 exemplar
Moral a Nicomaco 1 exemplar
Mil y un pensamientos (2006) 1 exemplar
Política (1999) 1 exemplar
Περί ερμηνείας (2012) 1 exemplar
O powstawaniu i ginięciu (1981) 1 exemplar
Topics 305 BC 1 exemplar
Physics 350 BC 1 exemplar
Works, vol. II 1 exemplar
Works, vol. I 1 exemplar
Works, v. 1 (of 2) 1 exemplar
Aristotle Vol II 1 exemplar
Aristotle Vol I 1 exemplar
The Politics (2017) 1 exemplar
The Categories (2016) 1 exemplar
The Politics (2017) 1 exemplar
Dar Kon va Fesad 1 exemplar
Dar Aseman 1 exemplar
The Aristotle Collection (2016) 1 exemplar
Refutati 1 exemplar
Pr Analy 1 exemplar
Meteorol 1 exemplar
Intrpret 1 exemplar
Generati 1 exemplar
Shields 1 exemplar
Categorii (1994) 1 exemplar
Complete Works. Vols, I-V. (1984) 1 exemplar
La poética 1 exemplar
de Mundo (2016) 1 exemplar
Metafísica, 1. 1 exemplar
Tome 1 1 exemplar
The Rhetoric of Argument (1982) 1 exemplar
Various II 1 exemplar
Various I 1 exemplar
Aristotle's Physics I, II (1970) 1 exemplar
Works, volume 4 1 exemplar
Works, volume 3 1 exemplar
Aritotelis opera 1 exemplar
The Rhetoric of Aristotle: With a Commentary, Volume III (1877) — Författare — 1 exemplar
Physics, books 7-8 (2003) 1 exemplar
Aristotle, Volume 1 — Författare — 1 exemplar
De sensu and De memoria (1979) 1 exemplar
Politics, book 7 1 exemplar
Aristoteles Graece 1 exemplar
Nicomachean Ethics, books 2-4 (2000) — Författare — 1 exemplar
On Things Heard 1 exemplar
Politik. Buch IV-VI (1996) 1 exemplar
Metafisica 1 exemplar
Secreta Secretorum 1 exemplar
Oeconomica (2007) 1 exemplar
Minor Works (1936) 1 exemplar
The Metaphysics, Books I-IX (1961) 1 exemplar
Selections 1 exemplar
Aristotle: On Poetry (2010) 1 exemplar
Politik. Buch VII und VIII (2005) 1 exemplar
Psychology 1 exemplar
Aristotle Vol. 1-4 1 exemplar
De Caelo Libri Quattuor (2020) 1 exemplar
اخلاق 1 exemplar
Ethica Nicomachea. Libro 6. (2002) 1 exemplar
Poétique 1 exemplar
Obras 1 exemplar
Organon volume 3 1 exemplar
er die Seele (2006) 1 exemplar
Tanker om vennskap 1 exemplar
Physics; On Virtue 1 exemplar
Т. 3 1 exemplar
Politics, books 1-3 (2010) 1 exemplar
REPRODUCCION DE LOS ANIMALES (1994) 1 exemplar
Trzy stylistyki greckie (2006) 1 exemplar
123456 1 exemplar
Da alma (2001) 1 exemplar
Druhé analytiky 1 exemplar
La politica Vol. 2 Libro 2 (2012) 1 exemplar
Ikinci Cozumlemeler (2015) 1 exemplar
Rhetorik: Griechisch/Deutsch (2018) 1 exemplar
Sofistce Cürütmeler (2019) 1 exemplar
Om sjælen (1998) 1 exemplar
La metafisica: antologia (2000) 1 exemplar
Aténska ústava (2009) 1 exemplar
O nebi ; O vzniku a zániku (2012) 1 exemplar
Meteorologien (2016) 1 exemplar
Retorik Ciltli (2019) 1 exemplar
Ética a Nicómaco (2018) 1 exemplar
RETORICA Gradifco (2010) 1 exemplar
metaphysical (1991) 1 exemplar
The Essential Aristotle (2009) 1 exemplar
The Masterpiece 1 exemplar
Rehtoric 1 exemplar
Rethoric 1 exemplar
Barddoneg (1978) 1 exemplar
On Tragedy 1 exemplar
De Mundo 1 exemplar
מדינת האתונאים (1967) 1 exemplar
על הנפש 1 exemplar
Great Books 8 1 exemplar
Metaf©Ưsica (1986) 1 exemplar

Associerade verk

Literature: An Introduction to Fiction, Poetry, and Drama (1995) — Bidragsgivare, vissa utgåvor902 exemplar
Classical Literary Criticism (0384) — Bidragsgivare — 443 exemplar
Critical Theory Since Plato (1971) — Bidragsgivare, vissa utgåvor393 exemplar
The Portable Greek Reader (1948) — Bidragsgivare, vissa utgåvor388 exemplar
Social and Political Philosophy: Readings From Plato to Gandhi (1963) — Bidragsgivare — 242 exemplar
The Greek Philosophers (1715) — Bidragsgivare — 231 exemplar
Criticism: Major Statements (1964) — Bidragsgivare — 211 exemplar
Western Philosophy: An Anthology (1996) — Författare, vissa utgåvor181 exemplar
The Moral Life: An Introductory Reader in Ethics and Literature (1999) — Bidragsgivare — 169 exemplar
Soul: An Archaeology--Readings from Socrates to Ray Charles (1994) — Bidragsgivare — 100 exemplar
The Norton Book of Friendship (1991) — Bidragsgivare — 92 exemplar
Other Selves: Philosophers on Friendship (1991) — Bidragsgivare — 87 exemplar
Metaphysics: A Guide and Anthology (2004) — Bidragsgivare — 72 exemplar
Range of Philosophy (1964) — Bidragsgivare — 50 exemplar
The Consolation of Philosophy [Norton Critical Edition] (2009) — Bidragsgivare — 50 exemplar
The Sheed and Ward Anthology of Catholic Philosophy (2005) — Bidragsgivare — 28 exemplar
Komt een Griek bij de dokter humor in de oudheid (2007) — Bidragsgivare — 25 exemplar
Philosophy now : an introductory reader (1972) — Bidragsgivare — 24 exemplar
Lapham's Quarterly - The Future: Volume IV, Number 4, Fall 2011 (2011) — Bidragsgivare — 23 exemplar
Philosophical Issues: A Contemporary Introduction (1972) — Bidragsgivare — 17 exemplar
Every man an artist : readings in the traditional philosophy of art (2005) — Bidragsgivare, vissa utgåvor10 exemplar
Het politieke dier de ontdekking van een soort (2010) — Bidragsgivare — 5 exemplar
Dialogues of Plato [with] The Politics of Aristotle (1898) — Bidragsgivare — 5 exemplar
Erkenntnis und Sein I Epistemologie. (1978) — Bidragsgivare — 5 exemplar
Wijsgerige teksten over de wereld (1964) — Bidragsgivare — 2 exemplar

Taggad

Allmänna fakta

Medlemmar

Diskussioner

Aristotle for beginners i Ancient History (april 2013)
Aristotle in translation i Wir Philologen (maj 2007)

Recensioner

Aristoteles (grekiska: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), född 384 f.Kr. i Stageira på halvön Chalkidike, död 322 f.Kr. i Chalkis, var grekisk filosof, student hos Platon och lärare till Alexander den store. Han myntade många ämnen, inklusive fysik, metafysik, poesi, teater, musik, logik, retorik, politik, etik, biologi och zoologi.

Aristoteles poetik "Om diktkonsten" har varit av mycket stor betydelse för litteraturvetenskapen.
 
Flaggad
Jannemangan | 48 andra recensioner | Apr 6, 2010 |

Listor

Priser

Du skulle kanske också gilla

Associerade författare

W. D. Ross Editor, Translator
Longinus Contributor
Horace Contributor
Louise Ropes Loomis Introduction; Editor
Friedrich Solmsen Introduction
Gail Fine Editor
Philip Wheelwright Author, Translator
Joe Sachs Translator
John Burnet Translator
Ingemar Düring Editor, Translator
David Bolotin Translator
A.L. Peck Editor
H. Rackham Translator
Hugh Tredennick Translator
Benjamin Jowett Translator
Ingram Bywater Translator, Editor
J. A. Smith Translator, Editor
W. Rhys Roberts Translator
William Ogle Translator
R. P. Hardie Translator
R. K. Gaye Translator
Simo Knuuttila Contributor, Translator
E. M. Edghill Translator
J. L. Stocks Translator
A. J. Jenkinson Translator
J. I. Beare Translator
G. R. G. Mure Translator
Juha Sihvola Contributor, Translator
Jonathan Barnes Editor, Translator
Arthur Platt Translator
Lloyd P. Gerson Translator
Jowett Benjamin Translator
Tuija Jatakari Translator
Kati Näätsaari Translator
F. M. Cornford Translator
P. H. Wicksteed Translator
Marke Ahonen Translator
Marie Simon Afterword
W. Schönherr Translator
T. A. Sinclair Translator
Ināra Ķemere Translator, Editor
Ernest Barker Translator, Editor
John Warrington Translator, editor and translator
Ojārs Lāms Translator, Foreword
Manfred Fuhrmann Translator
Olof Gigon Translator
Antony Gray Typesetter
F. Dirlmeier Translator
Gernot Krapinger Translator
J. A. K. Thomson Translator
Jean Verhaeghe Translator
F. H. Peters Translator
Harris Rackham Translator
C. J. Rowe Translator
Tony Selina Cover designer
Stephen Watt Introduction
Martin Ostwald Translator
D. P. Chase Translator
Frederic G. Kenyon Translator, Editor
H.W.C. Davis Introduction
Max Lerner Introduction
Benozzo Gozzoli Cover artist
A. M. Anttila Translator
Franz F. Schwarz Übersetzer
Augusts Ģiezens Translator
J.M. Bremer Translator
James Hutton Translator
N. van der Ben Translator
Xavier Riu Translator
Anthony Kenny Translator
Nazile Kalaycı Translator
G. M. A. Grube Translator
T.S. Dorsch Translator
John Gassner Introduction
František Groh Translator
Preston H. Epps Translator
Claudio Mazzarelli Translator, Editor, Introduction
Lane Cooper Translator
Vita Paparinska Translator
Dite Liepa Editor
Baiba Lazdiņa Cover artist
Brigita Kukjalko Translator
Ilze Rūmniece Translator
Līva Rotkale Translator
S. H. Butcher Translator
Valentín García Yebra Editor literario
Miguel Candel Introduction
Tomislav Ladan Translator
Gabrielle Bordwin Cover designer
C. D. C. Reeve Introduction
Catherine Leuthold Cover artist
Armando Plebe Translator
Paavo Hohti Translator
Tomás Calvo Martínez Editor literario
Julie Burris Cover designer
E. W. Webster Translator
G. R. T. Ross Translator
Arthur Płatt Translator
H. H. Joachim Translator
Karl Hude Editor
Horace M. Kallen Introduction
Thomas Twining Translator
W. Hamilton Fyfe Translator
Pierre Louis Translator, Editor
Harold P. Cooke Translator
E. S. Forster Translator
Hugh Griffith Introduction
Francisco Romero Introduction, Editor
H. L. Havell Translator
T. Twining Translator
A. E. Taylor Translator
Ben Schomakers Translator
Taneli Kukkonen Contributor
Lilia Segura Translator
Rein Ferwerda Translator
P. Struycken Afterword
Otto Apelt Editor
L. J. Potts Translator
Carnes Lord Translator and Editor

Statistik

Verk
1,815
Även av
30
Medlemmar
46,919
Popularitet
#338
Betyg
3.9
Recensioner
367
ISBN
2,665
Språk
42
Favoritmärkt
96
Om
1
Proberstenar
193

Tabeller & diagram