Amanda Bennett (särskiljning)

"Amanda Bennett" består av minst 5 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Författaruppdelning

Amanda Bennett (2)

Amanda Bennett (3)

This Love of Mine (Raine, #1) (2013) 28 exemplar
This Trust of Mine (Raine, #2) (2013) 18 exemplar
Misguided Heart (2013) 17 exemplar
This Heart of Mine (Raine, #3) (2013) 14 exemplar
Faithless (2013) 6 exemplar
The Secret About Christmas (2015) 3 exemplar
Time To Let Go (2010) 2 exemplar

Amanda Bennett (4)

Guernsey Through Time (2014) 5 exemplar
Secret Guernsey (2015) 2 exemplar

Amanda Bennett (okänd)

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
1) reporter
2) www.AmandaBennett.com
3) www.authoramandabennett.com
4) librarian
5) lawyer