Författarbild

För andra författare vid namn David Bernstein, se särskiljningssidan.

David Bernstein (5) har definierats som författaren David J. Bernstein.

1 verk 15 medlemmar 1 recension

Medhjälparcenter

På LibraryThing är vi alla bibliotekarier; vi förbättrar informationen i våra egna kataloger och hjälper till med andras.

Kombinera/separera verk

Författaruppdelning

"David Bernstein" består av minst 5 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit. Du kan redigera uppdelningen.

Särskiljning av namn

Gå till särskiljningssidan om du vill justera hur författarnamnen har kombinerats eller separerats.

Inkluderar

David Bernstein består av 5 namn. Du kan granska och skilja namnen åt.

Kombinera med