Larry Brooks (särskiljning)

"Larry Brooks" består av minst 1 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Om författaren

Författaruppdelning

Larry Brooks (1)

Story Engineering (2011) 400 exemplar
Darkness Bound (2000) 105 exemplar
Pressure Points (2001) 57 exemplar
Serpent's Dance (2003) 50 exemplar
Bait and Switch (2004) 34 exemplar
Deadly Faux (2013) 12 exemplar

Larry Brooks (okänd)

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
The second "Larry Brooks" is properly "Larry Brook" according to the Library of Congress (loc.gov)