D. A. Brown (särskiljning)

"D. A. Brown" består av minst 2 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Om författaren

Inkluderar namnet: D.A. Brown

Författaruppdelning

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
1. Author of Dead Drop: A Girl's Guide to Homicide
2. Author of Recycled Virgin (Scleratis Series)