Gerry Conway (särskiljning)

"Gerry Conway" består av minst 2 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Om författaren

Inkluderar namnet: Gerry Conway

Författaruppdelning

Gerry Conway (1)

Verk har överförts till Gerard F. Conway.

Essential Tomb of Dracula Volume 1 (2003) — Writer (1-2), vissa utgåvor127 exemplar
Showcase Presents: House of Mystery, Vol. 1 (2006) — Bidragsgivare — 119 exemplar
Essential Spider-Man, Volume 6 (2004) 91 exemplar
Essential Punisher, Volume 1 (2004) 72 exemplar
Showcase Presents: House of Mystery, Vol. 2 (2007) — Bidragsgivare — 71 exemplar
Essential Spider-Man, Volume 7 (2005) — Writer — 70 exemplar
The Superhero Women (1977) 70 exemplar
The Amazing Spider-Man: The Death of Gwen Stacy (1999) — Writer — 56 exemplar
Doctor Strange & Doctor Doom: Triumph & Torment [Collection] (2013) — Bidragsgivare — 52 exemplar
Kamandi, The Last Boy on Earth by Jack Kirby, Vol. 2 (2012) — Författare — 50 exemplar
Essential Ms. Marvel, Volume 1 (2007) — Bidragsgivare — 49 exemplar
Essential Killraven, Volume 1 (2005) — Bidragsgivare — 49 exemplar
Batman in the Eighties (2004) — Författare — 40 exemplar
Batman: King Tut's Tomb (2010) — Författare — 35 exemplar
Superman: Back in Action (2007) — Bidragsgivare — 31 exemplar
Showcase Presents: The Witching Hour Vol 1 (2011) — Bidragsgivare — 31 exemplar
Black Widow: Web of Intrigue (2010) — Författare — 28 exemplar
Superboy and the Legion of Super-Heroes, Volume Two (2018) — Författare — 27 exemplar
Essential Daredevil, Volume 4 (2007) 27 exemplar
Superboy and the Legion of Super-Heroes, Volume One (2017) — Bidragsgivare — 27 exemplar
Kamandi, The Last Boy on Earth by Jack Kirby Omnibus (2018) — Författare — 26 exemplar
Essential Iron Man, Volume 4 (2010) 26 exemplar
Women of Marvel, Vol. 1 (2006) — Bidragsgivare — 26 exemplar
Werewolf by Night Omnibus (2015) 25 exemplar
Legion of Super-Heroes Archives, Volume 13 (2012) — Bidragsgivare — 22 exemplar
The Last Days of Animal Man (2010) 22 exemplar
Essential Thor, Volume 5 (2011) 22 exemplar
Fire and Ice [1983 film] (1983) — Screenwriter — 21 exemplar
The Strange Deaths of Batman (2009) 21 exemplar
The Monster of Frankenstein (2015) — Bidragsgivare — 21 exemplar
Marvel Masterworks, Volume 211: Ms. Marvel Volume 1 [#1-14] (2014) — Bidragsgivare — 20 exemplar
Legion of Super-Heroes: Before the Darkness, Volume Two (2022) — Bidragsgivare — 20 exemplar
Drácula 19 exemplar
Marvel Firsts: The 1970s Volume 1 (2012) — Författare — 19 exemplar
Tomb of Dracula - Volume 1 (2010) 18 exemplar
Infernal Man-Thing (2012) — Bidragsgivare — 17 exemplar
Superman vs. Wonder Woman (1977) 17 exemplar
The Son of Satan Classic (2016) — Författare — 16 exemplar
Batman Arkham: Killer Croc (2016) 16 exemplar
Firestorm: The Nuclear Man (2011) 16 exemplar
Hawkmoon: Jewel in the Skull (1988) 15 exemplar
Essential Thor, Volume 6 (2012) 13 exemplar
Women of Marvel: Celebrating Seven Decades [Omnibus] (2011) — Bidragsgivare — 11 exemplar
Werewolf by Night: The Complete Collection, Vol. 2 (2018) — Bidragsgivare — 11 exemplar
Spider-Man: The Graphic Novels (1752) 10 exemplar
Classic Punisher (1989) 10 exemplar
Cinder & Ashe (2008) — Författare — 9 exemplar
Haunt of Horror, Volume 1, No.1 (1973) — Bidragsgivare; Redaktör — 9 exemplar
Punisher: Bloodlines (1991) 9 exemplar
All Star Comics: Only Legends Live Forever (2019) — Författare — 9 exemplar
Spider-Man: Son of the Goblin (2004) — Writer — 9 exemplar
The Amazing Spider-Man, Vol. 1, #129 (1974) — Författare — 8 exemplar
Spider-Man: Tombstone Vol. 1 (2016) 7 exemplar
Haunt of Horror, Volume 1, No.2 (1973) — Bidragsgivare — 7 exemplar
Unknown Worlds of Science Fiction #1 (1975) — Bidragsgivare — 6 exemplar
Myths and heroes [sound recording] (2015) — Drums, Percussion — 6 exemplar
The 100 Greatest Marvels of All Time #5 (#9-6) (2001) — Bidragsgivare — 5 exemplar
Monsters Unleashed (1973) #6 (1974) — Författare — 5 exemplar
Monsters Unleashed (1973) #7 (1974) — Författare — 5 exemplar
Unknown Worlds of Science Fiction #4 (1975) — Bidragsgivare — 5 exemplar
Zatanna Special (DC Comic #1) 1987 (1987) — Författare — 5 exemplar
New Gods by Gerry Conway (2020) 5 exemplar
All-Star Comics #61 (1976) 4 exemplar
Spider-Man: Fear Itself (1992) — Writer — 4 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #69 (1990) 4 exemplar
All-Star Comics #62: When Fall the Mighty (1976) — Författare — 4 exemplar
Atari Force (1984) #2 (1984) — Författare — 4 exemplar
Batman Vol. 1 #353 4 exemplar
Savage Tales Vol 1 #7 Nov 1974 — Redaktör — 4 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #35 (1988) 4 exemplar
Werewolf by Night [1972] #1 — Författare — 4 exemplar
All-New, All-Different Point One #1 — Bidragsgivare — 4 exemplar
Unknown Worlds of Science Fiction #3 (1975) — Bidragsgivare — 4 exemplar
All-Star Comics #59 (1976) — Författare — 4 exemplar
Monsters Unleashed (1973) #2 — Författare — 4 exemplar
Cinder and Ashe #2 (1988) — Writer — 4 exemplar
Ms. Marvel (1977) #01 (1976) 4 exemplar
All-Star Comics #58 (1975) — Författare — 4 exemplar
Swamp Thing vol. 1 #19 (1972) 4 exemplar
Tomb of Dracula [1972] #01 (1972) 4 exemplar
Justice League of America [1960] #161 (1978) — Författare — 4 exemplar
All-Star Comics #60 (1976) 4 exemplar
Justice League of America [1960] #182 (1980) — Författare — 4 exemplar
Doorway to Nightmare #2 (1978) — Författare — 4 exemplar
Swamp Thing vol. 1 #24 (1976) 3 exemplar
Carnage: Jäger des Bösen (2021) 3 exemplar
Challengers of the Unknown (1958-1978) #86 (1978) — Författare — 3 exemplar
Superboy and The Legion of Super-Heroes [1973] #234 (1977) — Författare — 3 exemplar
Atari Force (1984) #7 (1984) — Författare — 3 exemplar
Atari Force (1984) #8 (1984) — Författare — 3 exemplar
Kamandi, The Last Boy on Earth #40 (1976) — Författare — 3 exemplar
Atari Force (1984) #1 (1984) — Författare — 3 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #53 (1985) 3 exemplar
Superboy and The Legion of Super-Heroes [1973] #235 (1978) — Författare — 3 exemplar
Unknown Worlds of Science Fiction #2 — Bidragsgivare — 3 exemplar
Batman Vol. 1 #346 (1982) 3 exemplar
Kamandi, The Last Boy on Earth #38 (1976) — Författare — 3 exemplar
Challengers of the Unknown (1958-1978) #85 (1978) — Författare — 3 exemplar
Detective Comics # 519 (1982) — Författare — 3 exemplar
Batman Vol. 1 #345 (1982) 3 exemplar
Fantastic Four [1961] #136 (1961) 3 exemplar
House of Mystery # 202 (1972) 3 exemplar
Batman Vol. 1 #348 3 exemplar
Werewolf by Night [1972] #10 (1972) — Författare — 3 exemplar
Thor, Vol. 1, # 214 (1973) 3 exemplar
Cinder and Ashe #3 (1988) — Författare — 3 exemplar
Best of DC #32: Superman (1983) 3 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #47 (1989) 3 exemplar
The Amazing Spider-Man, Vol. 1, #121 (1973) — Författare — 3 exemplar
Logan's Run #1 (1977 Marvel) (1976) — Författare — 3 exemplar
Batman Vol. 1 #349 3 exemplar
Justice League of America [1960] #174 (1980) — Författare — 3 exemplar
Justice League of America [1960] #164 — Författare — 3 exemplar
Batman Vol. 1 #355 (1983) 3 exemplar
Justice League of America [1960] #181 (1980) — Författare — 3 exemplar
Challengers of the Unknown (1958-1978) #87 (1978) — Författare — 3 exemplar
Detective Comics # 513 (1982) 3 exemplar
The Amazing Spider-Man, Vol. 1, #131 (1974) — Författare — 3 exemplar
Justice League of America [1960] #173 (1979) — Författare — 3 exemplar
Thor, Vol. 1, # 229 (1974) 3 exemplar
Super-Team Family #11 (1977) — Författare — 3 exemplar
Justice League of America [1960] #165 (1979) — Författare — 2 exemplar
Batman Vol. 1 #337 2 exemplar
Batman Vol. 1 #306 (1978) 2 exemplar
Batman Vol. 1 #295 (1970) 2 exemplar
Hercules Unbound #6 (1976) — Författare — 2 exemplar
Fantastic Four [1961] #135 (1973) 2 exemplar
Hercules Unbound #5 (1975) — Författare — 2 exemplar
Hercules Unbound #3 (1975) — Författare — 2 exemplar
Hercules Unbound #2 (1976) — Författare — 2 exemplar
Batman Vol. 1 #340 2 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #67 (1990) 2 exemplar
In The Wind 2 exemplar
BB, 02: Batman vs. Poison Ivy — Författare — 2 exemplar
Legion of Super-Heroes [1980] #262 (1980) — Författare — 2 exemplar
Justice League of America [1960] #162 (1979) — Författare — 2 exemplar
BB, 12: Laatste lach! — Författare — 2 exemplar
Batman Vol. 1 #341 2 exemplar
Kamandi, The Last Boy on Earth #39 (1976) — Författare — 2 exemplar
Batman Vol. 1 #342 2 exemplar
Action Comics # 486 (1978) 2 exemplar
Superman Family [1974] #200 (1974) — Författare — 2 exemplar
DC Comics Presents (1978-1986) #30 (1981) — Författare — 2 exemplar
Batman Vol. 1 #343 2 exemplar
Werewolf by Night [1972] #2 — Författare — 2 exemplar
Batman Vol. 1 #344 2 exemplar
Savage Tales Vol 1 #9 March 1975 (1975) — Redaktör — 2 exemplar
The Roaches! 2 exemplar
Savage Tales Vol 1 #10 May 1975 — Redaktör — 2 exemplar
Sub-Mariner [1968] #46 (1972) 2 exemplar
Kull the Conqueror # 7 — Författare — 2 exemplar
Batman Vol. 1 #350 2 exemplar
Kull the Conqueror # 5 — Författare — 2 exemplar
Marvel Spotlight [1971] #03 - Werewolf by Night — Författare — 2 exemplar
Batman Vol. 1 #356 2 exemplar
Kull the Conqueror # 9 — Författare — 2 exemplar
Author’s Page 2 exemplar
Atari Force (1984) #6 (1984) — Författare — 2 exemplar
Savage Fists of Kung Fu (1975) 2 exemplar
Detective Comics # 512 (1982) 2 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #61 (1990) 2 exemplar
Carnage 1: Blutrausch (2016) 2 exemplar
What If..? With Great Power (2021) 2 exemplar
Atari Force (1982) #3 (1983) — Författare — 2 exemplar
Atari Force (1984) #4 (1984) 2 exemplar
Legion of Monsters [1975] #1 — Författare — 2 exemplar
Action Comics # 521 (1981) 2 exemplar
Manbat #1 (Dec 75/Jan 76) (1975) 2 exemplar
Atari Force (1984) #9 (1984) — Författare — 2 exemplar
Atari Force (1984) #5 (1984) 2 exemplar
Atari Force (1984) #10 (1984) — Författare — 2 exemplar
Atari Force (1984) #3 (1983) 2 exemplar
Weird Western Tales #64 (1980) 2 exemplar
Detective Comics # 499 (1981) 2 exemplar
Conan the Barbarian [1970] #230 (1990) — Författare — 2 exemplar
Atari Force (1984) #11 (1984) — Författare — 2 exemplar
Justice League of America [1960] #170 (1979) — Författare — 2 exemplar
Spiderman (4) 2 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #62 (1990) 2 exemplar
Superman & Edderkoppen (1976) 2 exemplar
Challengers of the Unknown (1958-1978) #81 (1958) — Författare — 2 exemplar
Atari Force (1984) #13 (1985) 2 exemplar
Challengers of the Unknown (1958-1978) #82 (1958) — Författare — 2 exemplar
Challengers of the Unknown (1958-1978) #83 (1977) — Författare — 2 exemplar
Challengers of the Unknown (1958-1978) #84 (1978) — Författare — 2 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #283 (1981) — Författare — 2 exemplar
The Transformers 95: Decepticon Graffiti! (part two) (1987) — Författare — 2 exemplar
Atari Force (1984) #12 (1984) 2 exemplar
The Titans No. 10 2 exemplar
Justice League of America [1960] #163 (1979) — Författare — 2 exemplar
The Amazing Spider-Man, Vol. 1, #127 (1973) — Writer — 2 exemplar
Super-Team Family #12 (1977) — Författare — 2 exemplar
Fantastic Four [1961] #138 (1973) 2 exemplar
MATANZA 01 LA QUE SE ESCAPO (2016) 2 exemplar
Worlds Unknown #6 1 exemplar
Marvel Preview 02 1 exemplar
Kull the Conqueror # 4 — Författare — 1 exemplar
New Gods 15 — Författare — 1 exemplar
Punisher Annual #1 (2016) 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #272 (1983) 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #273 (1980) 1 exemplar
Ka-zar. 1, Urtidslandet (1979) 1 exemplar
Fantastic Four [1961] #141 (1973) 1 exemplar
Carnage #7 Comic Book (2016) 1 exemplar
Kull the Conqueror # 10 — Författare — 1 exemplar
Conan: Pedon henki 1 exemplar
The Destructor # 4 1 exemplar
Carnage #6 (2016) 1 exemplar
Marvel Tales [1964] #122 (1980) 1 exemplar
Superman [1939] #307 (1977) 1 exemplar
CARNAGE #11 VOL 2 (2016) 1 exemplar
Marvel Tales [1964] #100 (1979) 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #234 (1977) 1 exemplar
Kull the Conqueror # 6 — Författare — 1 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #58 (1989) 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #238 (1977) 1 exemplar
Captain Marvel, Vol. 1, #47 (1976) 1 exemplar
Super-Team Family #14 (1977) 1 exemplar
Super-Team Family #13 (1977) 1 exemplar
Ms. Marvel (1977) #02 (1977) 1 exemplar
Spiderman, vol. 4 1 exemplar
Firestorm 5 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #240 (1942) 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #239 (1978) 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #237 (1977) 1 exemplar
Occupation Force 1 exemplar
Deathwatch! 1 exemplar
Fantastic Four [1961] #147 (1974) — Författare — 1 exemplar
Marvel Tales [1964] #210 (1988) 1 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #48 (1989) 1 exemplar
Action Comics # 517 (1981) 1 exemplar
Monsters on the Prowl # 13 (2009) 1 exemplar
TARZAN THE UNTAMED DC Numero 253: The untamed part 4 (1976) — Författare — 1 exemplar
Daredevil, Vol. 1 #93 (1972) 1 exemplar
Dark Tomorrow 1 exemplar
Atari Force (1982) #2 (1984) 1 exemplar
Special Feature 1 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #59 (1990) 1 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #36 (1987) 1 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #50 (1989) 1 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #54 (1989) 1 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #57 (1989) 1 exemplar
Giant-Size Spider-Man #3 (1975) 1 exemplar
Action Comics # 520 (1981) 1 exemplar
Marvel Tales [1964] #101 (1979) 1 exemplar
Web of Spider-Man [1985] #55 (1989) 1 exemplar
Nightglider #1 (1993) 1 exemplar
Firestorm 4 1 exemplar
Justice League of America Annual Vol. 1 #2 — Författare — 1 exemplar
Daredevil Annual #4 (5) (1989) 1 exemplar
Spider-Man Annual 1975 (1974) 1 exemplar
Daredevil, Vol. 1 #83 (1972) 1 exemplar
Justice League of America [1960] #197 (1981) — Författare — 1 exemplar
The Secret Society of Super-Villains #14 (1978) — Författare — 1 exemplar
The Secret Society of Super-Villains #13 (1978) — Författare — 1 exemplar
Hercules Unbound #4 (1976) — Författare — 1 exemplar
Cinder and Ashe #4 (1988) — Författare — 1 exemplar
Super-Team Family #15 (Flash and the New Gods) (1978) — Författare — 1 exemplar
Superman Family [1974] #175 (1976) — Författare — 1 exemplar
DC Special Series #6 (Secret Society of Super-Villains) (1977) — Författare — 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #279 (1981) — Författare — 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #280 (1942) — Författare — 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #281 (1981) — Författare — 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #282 (1981) — Författare — 1 exemplar
Superman [1939] #301 (1976) — Författare — 1 exemplar
Justice League of America [1960] #200 (1982) — Författare — 1 exemplar
Justice League of America [1960] #196 (1981) — Författare — 1 exemplar
Cinder and Ashe #1 (1988) — Författare — 1 exemplar
Superman n. 22 1 exemplar
The Transformers 88: Target: 2006 (Epilogue: "Aftermath!") (1986) — Författare — 1 exemplar
Fantastic Four [1961] #137 (1973) 1 exemplar
Hercules Unbound #1 (1975) — Författare — 1 exemplar
The Secret Society of Super-Villains #09 (1977) — Författare — 1 exemplar
The Secret Society of Super-Villains #02 (1976) — Författare — 1 exemplar
Superman n. 21 1 exemplar
Superman n. 18 1 exemplar
Detective Comics # 503 (1981) — Författare — 1 exemplar
Secret Origins (1986-1990) #17 (1987) — Författare — 1 exemplar
Superman n. 17 1 exemplar
Firestorm: The Nuclear Man #1 — Författare — 1 exemplar
Justice League of America [1960] #195 (1981) — Författare — 1 exemplar
Justice League of America [1960] #194 (1981) — Författare — 1 exemplar
Werewolf by Night [1972] #3 — Författare — 1 exemplar
Batman Vol. 1 #358 1 exemplar
Werewolf by Night [1972] #9 — Författare — 1 exemplar
Detective Comics # 464 (1976) — Författare — 1 exemplar
Werewolf by Night [1972] #4 — Författare — 1 exemplar
Marvel Tales [1964] #99 (1979) 1 exemplar
Batman Vol. 1 #357 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #284 (1981) — Författare — 1 exemplar
Tomb of Dracula [1972] #02 (1972) 1 exemplar
Justice League of America [1960] #183 (1980) — Författare — 1 exemplar
Detective Comics # 504 (1981) — Författare — 1 exemplar
Justice League of America [1960] #160 (1978) — Författare — 1 exemplar
Justice League of America [1960] #132 (1976) — Författare — 1 exemplar
Superman n. 40 1 exemplar
Superman n. 23 1 exemplar
Shattered by the Shocker (2012) 1 exemplar
DC Comics Presents (1978-1986) #17 (1980) — Författare — 1 exemplar
Detective Comics # 498 (1981) — Författare — 1 exemplar
Detective Comics # 497 (1980) — Författare — 1 exemplar
Justice League of America [1960] #185 (1980) — Författare — 1 exemplar
Justice League of America [1960] #184 (1980) — Författare — 1 exemplar
The Secret Society of Super-Villains #08 (2007) — Författare — 1 exemplar
Batman Vol. 1 #359 1 exemplar
Marvel Spotlight [1971] #04 - Werewolf by Night — Författare — 1 exemplar
Justice League of America [1960] #188 (1981) — Författare — 1 exemplar
Justice League of America [1960] #187 (1981) — Författare — 1 exemplar
Justice League of America [1960] #189 (1981) — Författare — 1 exemplar
Firestorm 3 1 exemplar
Fantastic Four [1961] #151 — Författare — 1 exemplar
Fantastic Four [1961] #148 — Författare — 1 exemplar
The Incredible Hulk [1968] #146 — Författare — 1 exemplar
Wonder Woman, Vol. 1 #259 (1979) 1 exemplar
Batman Vol. 1 #305 1 exemplar
Batman Vol. 1 #354 — Författare — 1 exemplar
Batman Vol. 1 #351 1 exemplar
Justice League of America [1960] #190 (1981) — Författare — 1 exemplar
ThunderCats 14 1 exemplar
Mighty Thor Omnibus volume 4 (2023) 1 exemplar
Firestorm 2 1 exemplar
Freedom Fighters (1976) #1 — Författare — 1 exemplar
1st Issue Special #12: Starman — Författare — 1 exemplar
Batman Vol. 1 #339 1 exemplar
Batman Vol. 1 #338 1 exemplar
ThunderCats No. 16 1 exemplar
Astonishing Tales (1970) #8 — Bidragsgivare — 1 exemplar
Marvel Spotlight [1971] #02 - Werewolf by Night — Författare — 1 exemplar
The Transformers 190: Monstercon from Mars! (part one) (1988) — Författare — 1 exemplar
The Transformers 91: Heavy Traffic! (part one) (1986) — Författare — 1 exemplar
The Transformers 89: Aerialbots over America! (part one) (1986) — Författare — 1 exemplar
The Transformers 90: Aerialbots over America! (part two) (1986) — Författare — 1 exemplar
The Transformers 93: The Gift (1986) — Författare — 1 exemplar
Atari Force #5 1 exemplar
The Transformers 94: Decepticon Graffiti! (part one) (1987) — Författare — 1 exemplar
The Transformers 96: Prey! (part 1) (1987) — Författare — 1 exemplar
The Transformers 97: Prey! ( Part 2: "Running Scared!") (1987) — Författare — 1 exemplar
The Transformers 98: ...The Harder They Die! (1987) — Författare — 1 exemplar
The Transformers 188: Firebug! (1988) — Författare — 1 exemplar
The Transformers 92: Heavy Traffic! (part two) (1986) — Författare — 1 exemplar
The Transformers 189: Dry Run! (1988) — Författare — 1 exemplar
Marvel Tales [1964] #211 (1988) 1 exemplar

Gerry Conway (2)

Fairport by Fairport (2012) — Bidragsgivare — 8 exemplar
Festival bell [sound recording] (2011) — Drums, Percussion, Washboard — 4 exemplar
Easy {UK 1999 CD} [sound recording] (1974) — drums — 2 exemplar
Shuffle and go [sound recording] (2020) — Performer — 2 exemplar
The wood and the wire [sound recording] (1999) — Arranger, Bells, Bodhran, Congas, Cowbell, Drums, Moroccan Drum, Shaker, Tambourine, Wind Chimes, Wo — 1 exemplar

Allmänna fakta

Det finns inga Allmänna fakta än om den här författaren. Du kan lägga till några.