Bruce Cook (särskiljning)

"Bruce Cook" består av minst 2 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Om författaren

Inkluderar namnet: Cook Bruce

Författaruppdelning

Bruce Cook (1)

Verk har överförts till Bruce Alexander Cook.

Death of a Colonial (1999) — Author's real name — 311 exemplar
Trumbo (1977) 166 exemplar
Listen to the Blues (1973) 41 exemplar
Brecht in Exile (1982) 14 exemplar
Sex Life (1979) 13 exemplar
Rough Cut (1990) 13 exemplar
Mexican Standoff (1988) 11 exemplar
The Sidewalk Hilton (1994) 5 exemplar

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
1) Bruce Alexander Cook (1932-2003) also wrote the Sir John Fielding historical mysteries under the name Bruce Alexander
2) Bruce Cook is the author of three leading abstinence-focused sex education curricula that have been used in 2,500 school districts in 50 states. He lives in Atlanta, Georgia