Scott Cunningham (särskiljning)

"Scott Cunningham" består av minst 7 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Om författaren

Författaruppdelning

Scott Cunningham (1)

Scott Cunningham (4)

Abducted! (1982) 1 exemplar
Danger at Deadtrees (1982) 1 exemplar

Scott Cunningham (okänd)

Hard candy (1989) — Omslag, vissa utgåvor473 exemplar
The Big Book of Urban Legends (The Big book Series) (1995) — Illustratör — 312 exemplar
Cortex Plus Hacker's Guide (2014) 9 exemplar
Herb Magic Video (1987) 3 exemplar

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
#1 Wiccan author Scott Douglas Cunningham (1956-1993)

#2: Comics Author
#3: Dr. Scott Cunningham, biologist and author of Seakayaking in Nova Scotia
#4: These books may be by #1, as he wrote novels early in his career.
#5: Dr. Scott Cunningham, Christian theological scholar.
#6: NASCAR photographer.
#7: Dr. Scott Cunningham, economist