David Goddard (särskiljning)

"David Goddard" består av minst 2 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Om författaren

Inkluderar namnet: David Goddard

Författaruppdelning

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
1) Writer on maritime history

2) Illustrator of natural history books, aliased into David A. Goddard