Bild på författaren.
3,405+ verk 7,888 medlemmar 81 recensioner

Om författaren

Verk av Gale Group

Kids InfoBits 14 exemplar
American Law Yearbook (2002) 5 exemplar
World of Invention 2 (1998) 5 exemplar
Myth Legend World (2000) 4 exemplar
American Law Yearbook 1998 (1998) 3 exemplar
Gale E-Commerce Sourcebook (2002) 3 exemplar
A Study Guide for "Realism" (2016) 2 exemplar
A Study Guide for "Imagism" (2016) 2 exemplar
A Study Guide for "Humanism" (2016) 2 exemplar
Super PACs (At Issue) (2014) 2 exemplar