Dominic Hoffman (särskiljning)

"Dominic Hoffman" består av minst 2 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Författaruppdelning

Dominic Hoffman (1)

Vända hem (2016) — Berättare, vissa utgåvor5,680 exemplar
The Starless Sea (2019) — Berättare, vissa utgåvor5,160 exemplar
Idag är allt (2016) — Berättare, vissa utgåvor3,721 exemplar
Exhalation (2019) — Berättare, vissa utgåvor3,019 exemplar
Deacon King Kong (2020) — Berättare, vissa utgåvor1,714 exemplar
The Book of Lost Friends (2020) — Berättare, vissa utgåvor1,248 exemplar
Wanderers (2019) — Berättare, vissa utgåvor1,164 exemplar
SLAY (2019) — Berättare, vissa utgåvor711 exemplar
Fortune Smiles: Stories (2015) — Berättare, vissa utgåvor710 exemplar
The Care and Feeding of Ravenously Hungry Girls (2019) — Berättare, vissa utgåvor617 exemplar
Beauty's Kingdom (2015) — Berättare, vissa utgåvor384 exemplar
Five-Carat Soul (2017) — Berättare, vissa utgåvor288 exemplar
Black Like Us: A Century of Lesbian, Gay, and Bisexual African American Fiction (2002) — Berättare, vissa utgåvor121 exemplar
The Battle Drum (2023) — Berättare, vissa utgåvor85 exemplar

Dominic Hoffman (okänd)

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
1) Dominic Hoffman, actor and audiobook narrator
2) Dominic M. Hoffman, religious writer