Irene Hunt (särskiljning)

"Irene Hunt" består av minst 1 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Om författaren

Författaruppdelning

Irene Hunt (1)

Across Five Aprils (1964) 4,785 exemplar
Ung bara en gång (1966) 1,087 exemplar
No Promises in the Wind (1970) 686 exemplar
The Lottery Rose (1976) 541 exemplar
Trail of Apple Blossoms (1968) 50 exemplar
William (1977) 30 exemplar
The Everlasting Hills (1840) 29 exemplar
Claws of a Young Century (1980) 8 exemplar
Great Children's Stories : The Classic Volland Edition (1972) — Inledning — 8 exemplar
Lift: The lottery rose (1997) 2 exemplar
Classic Children's Stories (1988) 1 exemplar
L'année de mes seize ans. (1973) 1 exemplar

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
Irene Hunt (1907-2001) was a Newbery Award-winning American writer of novels for children and adults. L'annee de mes seize ans is the French translation of her 1966 book Up a Road Slowly.