William Kidd (särskiljning)

"William Kidd" består av minst 2 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Författaruppdelning

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
#1 William Kidd 1803-1867, naturalist; The canary; a cage and chamber bird.

#2 Captain William Kidd d. 1701, Captain Kid. A noted pirate, who was hanged at Execution-Dock.