Bild på författaren.

Søren Kierkegaard (1813–1855)

Författare till Fruktan och bävan : dialektisk lyrik

511+ verk 28,824 medlemmar 183 recensioner 116 favoritmärkta

Om författaren

Born in Copenhagen, Denmark, Søren Kierkegaard was the son of a wealthy middle-class merchant. He lived all his life on his inheritance, using it to finance his literary career. He studied theology at the University of Copenhagen, completing a master's thesis in 1841 on the topic of irony in visa mer Socrates. At about this time, he became engaged to a woman he loved, but he broke the engagement when he decided that God had destined him not to marry. The years 1841 to 1846 were a period of intense literary activity for Kierkegaard, in which he produced his "authorship," a series of writings of varying forms published under a series of fantastic pseudonyms. Parallel to these, he wrote a series of shorter Edifying Discourses, quasi-sermons published under his own name. As he later interpreted it in the posthumously published Point of View for My Work as an Author, the authorship was a systematic attempt to raise the question of what it means to be a Christian. Kierkegaard was persuaded that in his time people took the meaning of the Christian life for granted, allowing all kinds of worldly and pagan ways of thinking and living to pass for Christian. He applied this analysis especially to the speculative philosophy of German idealism. After 1846, Kierkegaard continued to write, publishing most works under his own name. Within Denmark he was isolated and often despised, a man whose writings had little impact in his own day or for a long time afterward. They were translated into German early in the twentieth century and have had an enormous influence since then, on both Christian theology and the existentialist tradition in philosophy. (Bowker Author Biography) visa färre

Serier

Verk av Søren Kierkegaard

Works of Love (1847) 1,098 exemplar
A Kierkegaard Anthology (1946) 1,075 exemplar
Förförarens dagbok (1843) 975 exemplar
Training in Christianity (1848) 644 exemplar
The Essential Kierkegaard (1996) 579 exemplar
The Present Age (1847) 549 exemplar
Philosophical Fragments (1844) 474 exemplar
Sören Kierkegaards dagbok (1958) 458 exemplar
Parables of Kierkegaard (1978) 310 exemplar
Christian Discourses (1929) 191 exemplar
The Prayers of Kierkegaard (1956) 186 exemplar
Fear and Trembling / The Book on Adler (1994) — Författare — 183 exemplar
A Literary Review (1846) 145 exemplar
Selections from the writings of Kierkegaard (1952) — Författare — 132 exemplar
Mozart-esseet (1991) 57 exemplar
In vino veritas (1981) 55 exemplar
The Kierkegaard Reader (1989) 50 exemplar
Gospel of sufferings (1847) 44 exemplar
Kierkegaard's Writings, XVIII: Without Authority (1997) — Författare — 41 exemplar
Letters and documents (1979) 38 exemplar
Kierkegaard (2010) 33 exemplar
The Laughter Is on My Side (1989) 33 exemplar
The Quotable Kierkegaard (2013) 28 exemplar
Samlede værker (1982) 24 exemplar
Encounters with Kierkegaard (1996) 23 exemplar
Dagboeknotities een keuze (1974) 23 exemplar
Diapsalmata (1996) 23 exemplar
Brieven (1955) 19 exemplar
The Kierkegaard Collection (2019) 16 exemplar
Edifying discourses (1943) 14 exemplar
Aforismi e pensieri (1995) 14 exemplar
Enten-Eller. Andet Halvbind (1988) 14 exemplar
Enten-eller: 5 (1989) 13 exemplar
Enten-Eller : Første Halvbind (2013) 13 exemplar
The Moment (1988) 12 exemplar
The Crowd Is Untruth (2010) 12 exemplar
Kierkegaards redevoeringen (1959) 12 exemplar
Ejercitación del cristianismo (2006) 11 exemplar
Skrifter i udvalg (1986) 11 exemplar
Opere (1988) 11 exemplar
Øieblikket 1-10 (2014) 10 exemplar
Samlede ver (1994) 10 exemplar
Edifying Discourses volume 1 (1943) 8 exemplar
Atten opbyggelige Taler (1843) 6 exemplar
Aforismen (1983) 6 exemplar
Die Leidenschaft des Religiösen (1953) — Författare — 6 exemplar
El instante (2006) 6 exemplar
Journal Extraits 1834 1846 (1941) 5 exemplar
Wijsheid van Kierkegaard (2006) 5 exemplar
Diario (1900) 4 exemplar
Saper scegliere (2010) 4 exemplar
Geheime Papiere (2004) — Författare — 4 exemplar
Diario íntimo (1993) 4 exemplar
Välisoittoja (1988) 4 exemplar
Søren Kierkegaard 4 exemplar
Søren Kierkegaards værker (2015) 3 exemplar
Ausgewählte Journale Band 1 (2013) 3 exemplar
Texter och citat i urval (2013) 3 exemplar
Antígona (2003) 3 exemplar
Tekster i udvalg (1970) 2 exemplar
L'Existence (1982) 2 exemplar
Kendinizi Sevmeyi Unutmayin (2016) 2 exemplar
Lettere del fidanzamento (2009) 2 exemplar
Érotisme (1989) 2 exemplar
Die Tagebücher (1974) 2 exemplar
Either/or / 2 exemplar
PUOI SOFFRIRE CON GIOIA (2012) 2 exemplar
Vie et regne de l'amour (1946) 2 exemplar
Søren Kierkegaards skrifter (2008) 2 exemplar
O INSTANTE (2019) 2 exemplar
Cartas del noviazgo (2005) 2 exemplar
Christentum und Christenheit (1957) 2 exemplar
Journal extraits : 1854-1855 (1961) 2 exemplar
EITHER/OR VOLUME 1 1 exemplar
Søren Kierkegaards skrifter (2007) 1 exemplar
Mit forhold til hende (2006) 1 exemplar
Journals 1 exemplar
Een mogelijkheid 1 exemplar
JOURNAL T04 1850-1853 (1957) 1 exemplar
Der Einzelne. (2002) 1 exemplar
Die Wiederholung 1 exemplar
The Journals 1 exemplar
Stages on Life 1 exemplar
Dnevnici i zapisi 1 exemplar
Le stade esthétique. (1966) 1 exemplar
Obliques. Kierkegaard (1981) 1 exemplar
Knight of Faith 1 exemplar
Complete Works 1 exemplar
Enten-Eller i udvalg (1995) 1 exemplar
Osvrt na moje delo 1 exemplar
Søren Kierkegård i udvalg (2002) 1 exemplar
Accanto a una tomba (1999) 1 exemplar
Se Dig i Speilet : citater (1984) 1 exemplar
O baanquete 1 exemplar
Of/of (2019) 1 exemplar
Title Not Given 1 exemplar
Una recensione letteraria (1995) 1 exemplar
ESTUDIOS EST TICOS I (1996) 1 exemplar
6: 1849-1850 1 exemplar
Erstlingsschriften 1 exemplar
Skrifter i urval 1 exemplar
Udvalgte Skrifter 1 exemplar
Værker i Udvalg 1 exemplar
Livsvisdom 1 exemplar
Kierkegaard nachkonziliar (1967) 1 exemplar
Kleine Schriften 1848/49. (1984) 1 exemplar
Discorsi cristiani 1 exemplar
The Journals 1 exemplar
Werkausgabe (1971) 1 exemplar
Diario (1-0) 1 exemplar
Il mistero della Passione (2003) 1 exemplar
Covek i duh 1 exemplar
Either/Or:Vol 1 1 exemplar
Søren Kierkegaards værker (2015) 1 exemplar
Fear and Loathing (2014) 1 exemplar
Coupable?Non coupable! (1942) 1 exemplar
Søren Kierkegaards værker (2019) 1 exemplar
Kierkegaard 1 exemplar
Christ 1 exemplar
Journal 1 exemplar
Diary of Soren Kierkegaard (1961) 1 exemplar
Tagebücher, Erster Band (1963) 1 exemplar
Sr̜en Kierkegaard (1981) 1 exemplar
Leben im Geist 1 exemplar
Berliner Tagebücher (2000) 1 exemplar

Associerade verk

Existentialism from Dostoevsky to Sartre (1956) — Bidragsgivare — 2,082 exemplar
Watch for the Light: Readings for Advent and Christmas (2004) — Bidragsgivare — 755 exemplar
Western Philosophy: An Anthology (1996) — Författare, vissa utgåvor185 exemplar
Philosopher of the Heart: The Restless Life of Søren Kierkegaard (2020) — Associated Name — 148 exemplar
Other Selves: Philosophers on Friendship (1991) — Bidragsgivare — 89 exemplar
Copenhagen Tales (2014) — Bidragsgivare — 20 exemplar
Kierkegaard leven en werk (1962) — Bidragsgivare — 18 exemplar
Jylland skildret af danske forfattere — Författare, vissa utgåvor3 exemplar
Dansk litterær kritik fra Anders Sørensen Vedel til Sophus Claussen — Författare, vissa utgåvor3 exemplar
Rusomsorg i praksis (2014) — Bidragsgivare, vissa utgåvor2 exemplar
Sofistene (1994) — Bidragsgivare — 1 exemplar

Taggad

Allmänna fakta

Medlemmar

Recensioner

Den som inte vet bättre skulle möjligen vara ursäktad om den trodde att en bok kallad Fear and loathing av en Søren Kierkegaard handlade om någon dålig tripp i Kristiania. Inget kunde vara längre från sanningen: detta är en bok som söker utröna vad tro egentligen är, från ett etiskt-filosofiskt perspektiv.

Nu låter detta genast långt tråkigare än vad det är: bortsett från några kortare passager, ämnade att håna hegelianer och andra teoretiska filosofer finns endast mycket lite jargong, och en hel del ironi; Kirkegaard var en av de filosofer där lärdomen inte helt uttorkat livskänslan eller uttrycksförmågan, även om detta är långt ifrån de hätskaste anfall han skulle åstadkomma.

Huvudtemat är ett försök att komma tillrätta med den bibliska berättelsen om hur Abraham av Gud beordras att offra Isak, den son ur vilken det tidigare lovats Abraham att stora folk skall utgå; den tes som drivs är att berättelsen enbart kan ses ur ett trons perspektiv om den skall kunna ges en rimlig förklaring. Etiska, estetiska och logiska förklaringar strandar, i inget sådant system kan Abrahams agerande ses som rimligt, utan enbart för den som helt resignerat inför denna världen och inget väntar sig av dem, samtidigt (och detta är det verkligt svåra) som hen helt förlitar sig på Gud, kan Abraham te sig som – absolut inte en förebild eller någon att efterlikna, men likväl någon som kan beundras.

Kierkegaards tes bygger på ett övergivande av förnuftet som rättesnöre. Samtidigt är han den förste kristne filosof jag hittills stött på som verkar helt förnuftig: Gud som han framstår i såväl Gamla som Nya testamentet kan helt enkelt inte passas in i normala etiska eller estetiska förklaringar, ty gör man det blir resultatet en grotesk. Ingen rimlig mänsklig etik kan rättfärdiga det prov som Abraham utsätts för – en person som erkänner sådan svartsjuka och uppställer liknande krav är någon som man för allt i världen vill att ens vänner skall undvika. För en tänkande människa som likväl inte vill överge övertygelsen om Guds existens återstår då endera att trotsa vad som ses som en orättvis förtryckare, eller att helt uppgå i tron på att Gud är större och vet vad som är bäst.
… (mer)
 
Flaggad
andejons | 35 andra recensioner | Nov 4, 2016 |

Listor

Priser

Du skulle kanske också gilla

Associerade författare

Lee M. Hollander Translator
H.A. van Munster Translator
Howard V. Hong Translator, Editor, Designer
Edna H. Hong Translator, Editor
Walter Lowrie Translator, Editor
Alastair Hannay Translator
Edward Gorey Cover designer, Cover lettering, Cover design and typography
Inga Mežaraupe Translator
Uta Eichler Afterword
Gisela Perlet Translator
Liselotte Richter Translator, Editor
Jonathan Rée Introduction
Paul Schereubel Illustrator
Knud Ferlov Translator
Meta Corssen Translator
Tapani Laine Translator
Remo Cantoni Introduction
David F. Swenson Translator
Werner Rebhuhn Cover designer
Reidar Thomte Translator
S. van Praag Translator
Wim R. Scholtens Introduction, Translator
Douglas Steere Translator
Wilhelm Kütemeyer Translator, Afterword
Edna Hong Translator
Edna Hatlestad Hong Editor, translator & introduction
Wolfgang Struve Translator, Introduction
Willem Breeuwer Translator
Theodor Haecker Translator
Cornelio Fabro Translator
Frederick Sontag Introduction
V. Kuhr Editor
Willem Jan Aalders Introduction
Maria Veltman Composer
Juan Gil-Albert Translator
A. Alma Translator
Heinz Küpper Translator

Statistik

Verk
511
Även av
13
Medlemmar
28,824
Popularitet
#697
Betyg
3.9
Recensioner
183
ISBN
1,224
Språk
27
Favoritmärkt
116

Tabeller & diagram