Bild på författaren.

Titus Livius

Författare till History of Rome, books 1-5 [in translation]

825+ verk 10,084 medlemmar 107 recensioner 17 favoritmärkta

Om författaren

Very little is known about the life of Livy (Titus Livius) other than that he was born in Patavium (modern-day Padua) and lived most of his life in Rome. It is clear from his writings that he was familiar with ancient Greek and Latin literature and was, in fact, influenced by Cicero. Although Livy visa mer produced several works on philosophy and literary criticism, his masterpiece and life work of 40 years was his "History of Rome", which covers a vast sweep of Rome's history from its origins to Livy's own time. Of the original 142 books that made up the work, only 35 are extant---Books 1--10 and 20--45---which treat the years 753--293 b.c. and 218--167 b.c. Fragments of others, however, do remain, and summaries exist of all but one. When he wrote the history, Livy, who extolled the virtues of discipline, piety, and patriotism, believed that Rome was in a state of decline and moral decay. Wealth and luxury, he wrote, had led to "the dark dawning of our modern day, when we can neither endure our vices nor face the remedies needed to cure them." According to modern standards, Livy was neither an impressive nor critical historian. He perpetuated many inaccuracies. This, however, does not greatly minimize the value of his writing. His acumen lay in his vibrant style, his keen eye for character, and his gift for dramatic composition. (Bowker Author Biography) visa färre
Foto taget av: from Wikipedia

Serier

Verk av Titus Livius

History of Rome, books 21-30 (0001) — Författare — 1,283 exemplar
History of Rome, books 6-10 (0001) 544 exemplar
History of Rome, books 31-45 (0001) 484 exemplar
History of Rome : Books 21-22 [in translation] (1881) — Författare — 138 exemplar
History of Rome, books 3-4 (1922) 110 exemplar
History of Rome, books 8-10 (1926) 108 exemplar
History of Rome, books 5-7 (1924) 104 exemplar
Ab urbe condita : libri 1-5 [in Latin] (1914) — Författare — 96 exemplar
History of Rome, books 28-30 (1949) 82 exemplar
History of Rome, books 31-34 (1935) 78 exemplar
History of Rome, books 23-25 (1940) — Författare — 74 exemplar
History of Rome : Book 1 [in Latin] (0025) — Författare — 70 exemplar
History of Rome, books 43-45 (1951) 69 exemplar
History of Rome, books 35-37 (1935) 63 exemplar
History of Rome, books 38-39 (1936) 54 exemplar
Ab urbe condita, libri XXI-XXV (1929) — Författare — 50 exemplar
History of Rome, books 36-40 (1993) 36 exemplar
History of Rome, books 26-30 [in translation] (1985) — Författare — 33 exemplar
History of Rome, books 41-45 (1981) 29 exemplar
Ab urbe condita : libri 31-35 [in Latin] (1965) — Författare — 27 exemplar
Livy Book 1: Commentary (2000) 26 exemplar
History of Rome (1978) 26 exemplar
Roms kungatid (2002) 25 exemplar
Modern School Classics : Livy : Book 1 (1964) — Writer — 19 exemplar
Livy (1833) 18 exemplar
The History of Rome (1823) 17 exemplar
History of Rome : Book 2 [in Latin] (0025) — Författare — 15 exemplar
History of Rome : Book 5 [in Latin] (1905) — Författare — 13 exemplar
History of Rome : Books 21-22 [in Latin] — Författare — 13 exemplar
Ab urbe condita, libri XXI-XXIII (2000) — Författare — 13 exemplar
Livy: Books I, XXI and XXII (1891) 11 exemplar
Modern School Classics : Livy : Book 1 [wrong cover] (1969) — Writer — 11 exemplar
Storia di Roma (1999) 11 exemplar
Ab urbe condita, liber III (0025) — Författare — 10 exemplar
Livy, book XXI (1973) — Writer — 9 exemplar
Selections from Livy (2012) 9 exemplar
Livy : Book XXX (2004) — Writer — 8 exemplar
Rome's strijd om het bestaan (1974) 7 exemplar
Ab urbe condita. Liber I (1974) 7 exemplar
Ab urbe condita, libri IV-VI (0025) — Författare — 6 exemplar
History of Rome, books 9-26 (2006) 6 exemplar
Livy Book IX (1918) 5 exemplar
HISTORIA DE ROMA VII, (2008) 5 exemplar
Het ontstaan van Rome (1973) 5 exemplar
Ab urbe condita. Libro V (1988) 4 exemplar
ˆLa ‰saga di Annibale (1982) 4 exemplar
Modern School Classics : Livy : Book 30 (1957) — Writer — 3 exemplar
Modern School Classics : Livy : Book 2 (1963) — Writer — 3 exemplar
11: Libri 39.-40. (2000) 3 exemplar
Desde la fundacion de Roma (1998) 3 exemplar
Historiens romains (1968) 3 exemplar
Historia de Roma: livro I (1999) 3 exemplar
3 (2007) 3 exemplar
5 (2007) 3 exemplar
Romas eldste historie (2012) 3 exemplar
History of Rome, books 9-10 (1994) 2 exemplar
Hannibal the scourge of Rome (1976) — Writer — 2 exemplar
Ab urbe condita 2 exemplar
Storie: libri XXXVI-XL (1980) 2 exemplar
Livy: Book XXII 2 exemplar
Livy Book XXII 2 exemplar
Ab urbe condita, libri I-III (0025) — Författare — 2 exemplar
Historia de Roma V 2 exemplar
Histoire romaine (2003) 2 exemplar
Ab urbe condita - Libro XXI (1985) 2 exemplar
Stories of Rome 2 exemplar
The Seven Kings of Rome (1926) 2 exemplar
Book I 1 exemplar
Books XXIII-XXV 1 exemplar
Dějiny. VII. 1 exemplar
libri XXVI-XXVII 1 exemplar
Livy : Book II 1 exemplar
Römische Geschichte. Buch XXI-XXIII (2014) — Författare — 1 exemplar
Ab Urbe Condita, deel 2 — Författare — 1 exemplar
Ab Urbe Condita, deel 1 — Författare — 1 exemplar
Antologia liviana 1 exemplar
MARSEN OVER ALPANE 1 exemplar
Passi scelti 1 exemplar
Storia romana 1 exemplar
Ab Urbe condita liber 27. (2017) 1 exemplar
Roma Tarihi I 1 exemplar
Historiarum libri 1 exemplar
A Escrita e o Sono (1996) 1 exemplar
Extracts from Livy 1 exemplar
Libertas 1 exemplar
Storie 1 exemplar
Exercitia Liviana 1 exemplar
Roms historia 1 exemplar
Rom och Hannibal 1 exemplar
Roms kungatid 1 exemplar
STORIE VOL. II 1 exemplar
História de Roma 1 exemplar
Histoire romaine 1 exemplar
Roman history (2009) 1 exemplar
Libri 21.-22. 1 exemplar
Roma Tarihi II 1 exemplar
Libri 35.-36. 1 exemplar
Le storie libro 21 1 exemplar
7: Libro settimo 1 exemplar
Storie: libro 45. 1 exemplar
La prima Deca 1 exemplar
Libri 33.-34. 1 exemplar
Storia romana vol. III (1935) 1 exemplar
Hay's Livy 1 exemplar
Libri al rogo (2008) 1 exemplar
Book XXII (1982) 1 exemplar
Livres XXI et XXII 1 exemplar
História Romana 1 exemplar
4: Libri 8.-10 1 exemplar
Las décadas 1 exemplar
Ab Urbe Condita, I 1 exemplar
Books I, XXI, XXII 1 exemplar
XXX-XXXIII 1 exemplar
Livy XXI and XXII 1 exemplar
Livy Books 1 and 2 1 exemplar
Livy Book 1 1 exemplar
Titus Livius 1 exemplar
Le Storie Libro X 1 exemplar
Hannibal Victor : Selections from Livy XXI & XXII (1985) — Writer — 1 exemplar
History of Rome, books 5-6 (1993) 1 exemplar
Antologia storica 1 exemplar
Teatro Moderno De Lisboa (2009) 1 exemplar
Libri 37.-38. 1 exemplar
Livy: Book V 1 exemplar
Livy XXIV 1 exemplar
Roma Tarihi I. Kitap (1992) 1 exemplar
Livy Books 35-37 1 exemplar
Deca I, III, IV 1 exemplar
Livy Books XL-XLII 1 exemplar
Libri XXVI - XXX 1 exemplar
Livy in14 Volumes 1 exemplar
Libri 39.-40. 1 exemplar
Libri 7.-8. 1 exemplar
Rom's Historie 1 exemplar
Libri IV - VI 1 exemplar
The History Of Rome Vol VI (2004) 1 exemplar
Loeb volumes 1 exemplar
Livy I, Books I-II 1 exemplar
Leabhar XXVI (1975) 1 exemplar
Book One 1 exemplar
Livy - Book 12 1 exemplar
[Livy] 1 exemplar
Ab Urbe Condita (1979) 1 exemplar

Associerade verk

Men at War: The Best War Stories of All Time (1942) — Bidragsgivare — 283 exemplar
The Mammoth Book of True War Stories (1992) — Bidragsgivare — 87 exemplar
Roman Readings (1958) 67 exemplar
Lapham's Quarterly - The Future: Volume IV, Number 4, Fall 2011 (2011) — Bidragsgivare — 23 exemplar
Modern School Classics : Selections from five Roman authors (1942) — Bidragsgivare — 16 exemplar
Latijns leesboek [I. Hoofdwerk] (1920) — Bidragsgivare — 2 exemplar

Taggad

Allmänna fakta

Kön
male

Medlemmar

Diskussioner

Cicero and Livy i Ancient History (september 2007)

Recensioner

I kejsar Augustus dagar sysslade man icke enbart med skattskrivning och förlorande av legioner i mörka, nordtyska skogar. I imperiets hjärta kulminerade samtidigt den romerska litteraturens guldålder, och skalder som Vergilius sysslade med att förhärliga stadens förflutna genom att härleda den till Aenas av Troja. Vid samma tid, och på samma tema, skapade Titus Livius sin Ab Urbe condita, där han på prosa återberättade sägner om Roms äldsta tid. Trots att Livius var berättare snarare än historiker och moralist snarare än forskare, och trots att han själv ibland ställer sig kritisk till sitt material, så gör det faktum att han är en av de äldsta bevarade källorna till Roms äldsta tid att han fortfarande används, ehuru med försiktighet. Delarna om de absolut längst förflutna tiderna tycks idag avfärdade, men han tycks fortfarande kunna åberopas vad det gäller den yngre kungatiden och framåt.

Jag har nu tagit del av Sture Linnérs översättningar av just de äldsta delarna, Roms kungatid samt Romerska republikens äldsta tid 509-468 f.Kr., av outgrundlig anledning publicerade i två tunna volymer som tillsammans icke fullt kan komma upp i 300 sidor trots viss överlapp i det introducerande materialet. Föga förvånande berättar den första av dessa sägnerna om Roms grundande, av Livius sammanslagna till en enda, samt stadens dagar under de sju kungar som styrde innan republiken tog vid. Enligt Livius skall dessa kungar samtliga ha varit tämligen ensidiga personligheter – Romulus brydde sig föga om annat än krig, Numa beskärmade sig främst om religionen, och så vidare – som alla lyckades hålla sig kvar på tronen i i alla fall tre decennier. När republiken tog vid tycks dess krafter främst tagits i anspråk för att dels bekriga etrusker, sabiner, vejenter, aequer, volsker och andra likaledes ovänligt sinnade grannar utan att stort annat därmed uppnåddes än att sinnena riktades bort från inrikespolitiken, där främst fördelningen av jord emellan patricier och plebejer tycks ha varit ett stridsäpple.

Så långt de stora linjerna. Vad ville då Livius få fram i återberättandet av dessa? Främst ville han, likt i stort sett varje annan framstående romare som yttrade sig om saken, att folket skulle återgå till sina forna, förment enklare och ädlare vanor. I gamla dagar kunde en enda romersk ädling minsann försvara en bro mot en hel etruskisk här och, sedan den rivits utan att en djävul släppts däröver, iklädd full rustning simma tillbaka över Tibern, eller av motvilja mot tyrannstyre behärska sig så att det var fullt möjligt att låta högra handen förkolnas i en eldslåga, märk väl utan att hållas fast och utan att röra en min. Livius säger sig förvisso inte sätta större tilltro till sådana sägner, men inte desto mindre har han återgett dem. Förutom detta tycks han vara ute att ge en etymologi till diverse platser och företeelser utifrån just sådana anekdoter; allt emellan himmel och jord skall ha uppkallats efter diverse förtjänstfulla romare.

Om vi då bortser från alla frågor som tenderar att bekymra historiker av facket, hurdant är det rent litterära värdet? Livius var ju verksam under den romerska guldåldern, och då har man väl rätt att förvänta sig skicklig komposition, både språkligt och vad det gäller berättelserna i sig? Jodå, för det mesta är det utmärkt läsning; i synnerhet vad det gäller kungatiden och den första delen av bocken om republiken är det mycket läsvärt med skicklig komposition. Under republikens senare del så blir det tråkigare; politik och övergripande slagskildrningar hör inte till Livius styrkor. Huruvida Linnérs översättning gör originalet full rättvisa i fråga om språket är jag inte i stånd att avgöra, men språkdräkten är tagen för sig själv lyckad. Min största invändning är mot de många noterna och deras placering; har man i snitt en not per uppslag är det att fresta väl mycket på läsarens tålamod att placera dem efter brödtexten. En placering i sidfoten hade varit mer läsvänlig. De har dessutom ibland placerats ut på märkliga platser i själva texten. Förutom en mycket lätt irritation över beslutet att publicera verket i två volymer är detta dock det enda jag har att invända mot ett verk som förtjänar att fortsätta att läsas.
… (mer)
½
 
Flaggad
andejons | Feb 14, 2009 |
I kejsar Augustus dagar sysslade man icke enbart med skattskrivning och förlorande av legioner i mörka, nordtyska skogar. I imperiets hjärta kulminerade samtidigt den romerska litteraturens guldålder, och skalder som Vergilius sysslade med att förhärliga stadens förflutna genom att härleda den till Aenas av Troja. Vid samma tid, och på samma tema, skapade Titus Livius sin Ab Urbe condita, där han på prosa återberättade sägner om Roms äldsta tid. Trots att Livius var berättare snarare än historiker och moralist snarare än forskare, och trots att han själv ibland ställer sig kritisk till sitt material, så gör det faktum att han är en av de äldsta bevarade källorna till Roms äldsta tid att han fortfarande används, ehuru med försiktighet. Delarna om de absolut längst förflutna tiderna tycks idag avfärdade, men han tycks fortfarande kunna åberopas vad det gäller den yngre kungatiden och framåt.

Jag har nu tagit del av Sture Linnérs översättningar av just de äldsta delarna, Roms kungatid samt Romerska republikens äldsta tid 509-468 f.Kr., av outgrundlig anledning publicerade i två tunna volymer som tillsammans icke fullt kan komma upp i 300 sidor trots viss överlapp i det introducerande materialet. Föga förvånande berättar den första av dessa sägnerna om Roms grundande, av Livius sammanslagna till en enda, samt stadens dagar under de sju kungar som styrde innan republiken tog vid. Enligt Livius skall dessa kungar samtliga ha varit tämligen ensidiga personligheter – Romulus brydde sig föga om annat än krig, Numa beskärmade sig främst om religionen, och så vidare – som alla lyckades hålla sig kvar på tronen i i alla fall tre decennier. När republiken tog vid tycks dess krafter främst tagits i anspråk för att dels bekriga etrusker, sabiner, vejenter, aequer, volsker och andra likaledes ovänligt sinnade grannar utan att stort annat därmed uppnåddes än att sinnena riktades bort från inrikespolitiken, där främst fördelningen av jord emellan patricier och plebejer tycks ha varit ett stridsäpple.

Så långt de stora linjerna. Vad ville då Livius få fram i återberättandet av dessa? Främst ville han, likt i stort sett varje annan framstående romare som yttrade sig om saken, att folket skulle återgå till sina forna, förment enklare och ädlare vanor. I gamla dagar kunde en enda romersk ädling minsann försvara en bro mot en hel etruskisk här och, sedan den rivits utan att en djävul släppts däröver, iklädd full rustning simma tillbaka över Tibern, eller av motvilja mot tyrannstyre behärska sig så att det var fullt möjligt att låta högra handen förkolnas i en eldslåga, märk väl utan att hållas fast och utan att röra en min. Livius säger sig förvisso inte sätta större tilltro till sådana sägner, men inte desto mindre har han återgett dem. Förutom detta tycks han vara ute att ge en etymologi till diverse platser och företeelser utifrån just sådana anekdoter; allt emellan himmel och jord skall ha uppkallats efter diverse förtjänstfulla romare.

Om vi då bortser från alla frågor som tenderar att bekymra historiker av facket, hurdant är det rent litterära värdet? Livius var ju verksam under den romerska guldåldern, och då har man väl rätt att förvänta sig skicklig komposition, både språkligt och vad det gäller berättelserna i sig? Jodå, för det mesta är det utmärkt läsning; i synnerhet vad det gäller kungatiden och den första delen av bocken om republiken är det mycket läsvärt med skicklig komposition. Under republikens senare del så blir det tråkigare; politik och övergripande slagskildringar hör inte till Livius styrkor. Huruvida Linnérs översättning gör originalet full rättvisa i fråga om språket är jag inte i stånd att avgöra, men språkdräkten är tagen för sig själv lyckad. Min största invändning är mot de många noterna och deras placering; har man i snitt en not per uppslag är det att fresta väl mycket på läsarens tålamod att placera dem efter brödtexten. En placering i sidfoten hade varit mer läsvänlig. De har dessutom ibland placerats ut på märkliga platser i själva texten. Förutom en mycket lätt irritation över beslutet att publicera verket i två volymer är detta dock det enda jag har att invända mot ett verk som förtjänar att fortsätta att läsas.
… (mer)
½
 
Flaggad
andejons | Feb 14, 2009 |

Listor

Priser

Du skulle kanske också gilla

Associerade författare

M. T. Tatham Illustrator
A. H. McDonald Introduction
Henry Bettenson Translator
J. C. Yardley Translator
Dexter Hoyos Introduction
Jorma Kaimio Introduction

Statistik

Verk
825
Även av
8
Medlemmar
10,084
Popularitet
#2,355
Betyg
3.9
Recensioner
107
ISBN
484
Språk
18
Favoritmärkt
17
Om
1
Proberstenar
44

Tabeller & diagram