Laura Marsh (särskiljning)

"Laura Marsh" består av minst 3 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Om författaren

Författaruppdelning

Laura Marsh (1)

Verk har överförts till Laura F. Marsh.

Great Migrations: Whales (2010) 871 exemplar
Great Migrations: Butterflies (2010) 676 exemplar
Great Migrations: Elephants (2010) 651 exemplar

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
1) Marsh, Laura F., Great Migrations: Whales (LC|n 2005091610)

2) Marsh, Laura, M.D., Psychiatric Issues in Parkinson's Disease (LC|nb2005016040)