John McDermott (särskiljning)

"John McDermott" består av minst 11 distinkta författare, uppdelade efter vad de skrivit.

Om författaren

Författaruppdelning

John McDermott (5)

Verk har överförts till J. M. Ryan.

Joe Hill (1969) 9 exemplar
The rat factory, (1971) 2 exemplar

John McDermott (okänd)

The Danny Boy Collection (1994) 6 exemplar
A Time to Remember (2002) 5 exemplar
Elegy: Reflections on Angkor (2009) 5 exemplar
HEARTLAND. (1994) — Fotograf — 4 exemplar
Old Friends (2000) 4 exemplar
DANNY BOY (1999) 2 exemplar
Fast Workers [1933 film] — Actor — 2 exemplar

Allmänna fakta

Särskiljningsnotis
1)McDermott, John (1963-), producer and Hendrix expert.
2)McDermott, John F. M. (1932-), professor, author of The crisis in the working class and some arguments for a new labor movement.
3)McDermott, John (1974-), photographer and author of Glasgow City Beautiful.
4) McDermott, John Bryan (1956-), photographer and author of Auckland, Our City.
5) McDermott, John R. (1919-1977), illustrator and novelist who wrote under the pseudonym J.M. Ryan and author of Joe Hill.
6) McDermott, John (1948-), author of Punctuation Now.
7)McDermott, John (1955-), singer, founder of the Irish Tenors, and author of John McDermott Remembrance.
8)McDermott, John, high school basketball record holder and author of A Legend in His Own Mind.
9) McDermott, John, co-founder of "NHL PowerPlay".
10) McDermott, John Beyers, author of Selling As a Way of Life.
11) McDermott, John H., poet and author of Along the Way