Bild på författaren.

Tom Robbins (1) (1932–)

Författare till Jitterbug Perfume

För andra författare vid namn Tom Robbins, se särskiljningssidan.

14+ verk 34,434 medlemmar 439 recensioner 21 favoritmärkta

Om författaren

Tom Robbins is a writer, novelist, editor, and journalist. He was born in Blowing Rock, North Carolina on July 22, 1936. Robbins studied journalism at Washington and Lee for two years and later graduated from the Richmond Professional Institute in 1961. He attended the Graduate School of Far visa mer Eastern Studies at the University of Washington. From 1957 to 1960, Robbins served in the U.S. Air Force stationed in Korea as a meteorologist. During his years in the service he took courses in Japanese culture and aesthetics in Tokyo. After the military, Robbins took a job as a copy editor at the Richmond Times-Dispatch. Robbins later worked as feature editor and art critic at the Seattle Times and part time at the Seattle Post-Intelligencer. Robbins published the novel, Another Roadside Attraction in 1971. Other books include Even Cowgirls Get the Blues and Still Life With Woodpecker. Even Cowgirls Get the Blues was made into a 1996 film directed by Gus Van Sant. Robbins has also acted in such films as Made in Heaven and Mrs. Parker and the Vicious Circle. A documentary entitled, Tom Robbins: A Writer in the Rain was made in 1997. In 2014, his title Tibetan Peach Pie: A True Account of an Imaginative Life, made The New York Times Best Seller List. (Bowker Author Biography) Tom Robbins is a Southerner by birth, Robbins has lived in & around Seattle since 1962. (Publisher Provided) visa färre

Verk av Tom Robbins

Associerade verk

Drinking, Smoking and Screwing: Great Writers on Good Times (1994) — Bidragsgivare — 334 exemplar
This Is My Best: Great Writers Share Their Favorite Work (2004) — Bidragsgivare — 159 exemplar
After Yesterday's Crash: The Avant-Pop Anthology (1995) — Bidragsgivare — 66 exemplar
The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts, and Lyrics (1996) — Förord, vissa utgåvor61 exemplar
Richmond Noir (1898) — Förord — 55 exemplar
Even Cowgirls Get the Blues [1993 film] (1993) — Novel — 17 exemplar
The Best American Short Stories 1977 (1977) — Bidragsgivare — 15 exemplar
Natural Skagit : a journey from mountains to sea (2008) — Inledning — 13 exemplar

Taggad

Allmänna fakta

Medlemmar

Diskussioner

Recensioner

I must have thought a thousand times that I ought to write to my absolute favourite writer Tom Robbins. But it never happens. What always stops me is shyness. I don't know what to say. How can I do his books justice without the words falling flat? How do you address the pharao of fine-tuned formulations? What do you write to the king of consonants, sultan of sentences, master of meaningfulness, Allah of alliteration? This man whose brain must resemble a carnival of fractals, a manic maelstrom of magical dreams? This old hippie whose thoughts and visions are more powerful than a nuclear bomb in a cocktail glass? Imagine Tage Danielsson on acid, high as a house, flowing from an oil lamp; that's Tom Robbins for you. What do you say to such a man? Is there anything else to do than to throw yourself flat on the ground and kiss his toes (probably in a pair of worn and muddy sandals)? How could I explain what his books have meant to me, in a way that doesn't sound like the Swedish chef in the Muppets?

I give up the idea of a fan letter – once again – and try to describe instead my thoughts about Tom Robbins book, "Still Life With Woodpecker" which I just finished reading a few hours ago.

Brief background: Tom Robbins is almost completely unknown in Sweden, but has written 10 books since 1971 (he was born in the 30's, so if I do not get my thumb out and write that fan letter soon I'll have to go on a pilgrimage barefoot to his grave, as the wretched sinner I am (it would certainly be more appropriate to go on that pilgrimage bare skinned. I'll have to think about it.)). His most famous book is "Even Cowgirls Get the Blues" which was filmed in 1993 by Gus van Sant, with Uma Thurman in the lead role.

I borrowed the book "Jitterbug Perfume" from a boyfriend many many years ago (I just realized that I completely forgot to return it, sorry J!) and was completely enchanted. I was young and had to look up at least ten words on each page: Robbins' English contains words from all corners of the wordworld and often has a double-entendre: it's equilibrism on a high level, like when a clown stumbles forward at a furious pace on a tightrope: one must be very skilled to make it seem so easy.

Then I read it again and again, about every five years, five times. Finally, someone asked if I could recommend any of his other books. His other books? It hadn't occurred to me to read them. What if they were not as good? What if they did not include the moon, beets, steamy sex, genius waitresses, indigo and eternal life? Finally, I came to my senses and read "Even Cowgirls ..." (which was so-so) and "Skinny Legs and All" (which is fantastic) and now "Still Life with Woodpecker", written in 1980, four years before JP.

It's about ... uh ... It's about ... uhm ... oohm ah ouumm ... It's about how to make love stay. And about how to survive inside a pyramid when it explodes (in a pack of cigarettes). It contains some practical, simple recipes for homemade bombs. It's about contraception, about slippery sex between redheads, the moon's influence on the revolution and the necessity of lawlessness. It is a love story and a breakneck adventure, as usual when Robbins takes the pen (or in this case, his electric typewriter). The main character is, as often, a woman, and sometimes it's hard to believe that Tom Robbins is a man.

"Still Life with Woodpecker" was not as good as "Jitterbug Perfume", almost as good as "Skinny Legs and All", and absolutely wonderful.

English Wikipedia has this to say about Tom Robbins: "His bestselling novels are often wildly poetic stories with a strong social and philosophical undercurrent, an irreverent bent, and scenes extrapolated from carefully researched bizarre facts."

And if you're not on your way, head over heels, at this very moment, to steal, borrow or buy his books, I really don't know what more to say.

(Again, in Swedish:)

Tusen gånger har jag tänkt att jag ska skriva till min absoluta favoritförfattare Tom Robbins. Men hittills har det aldrig blivit av. Det som alltid stoppar mig är blyghet. Jag vet inte vad jag ska säga. Hur kan jag göra hans böcker rättvisa utan att orden faller platt? Hur ska man tilltala de finslipade formuleringarnas främste framförare? Vad skriver man till kungen av konsonanter, vokalernas välgörare, meningarnas och meningsfullhetens mästare, Allah av allitterationer? Denne man vars hjärna måste likna en karneval av fraktaler, en manisk malström av magiska drömmar? Denna gamla hippie vars tankar och visioner är mer kraftfulla än en atombomb i ett cocktailglas? Tänk er Tage Danielsson på syra, hög som ett hus, strömmande ur en oljelampa; där har ni Tom Robbins. Vad säger man? Finns det något annat än att slänga sig platt på marken och kyssa hans tår (förmodligen i ett par slitna och leriga sandaler)? Hur skulle jag kunna förklara vad hans böcker har betytt för mig, på ett sätt som inte låter som den svenske kocken i Mupparna?

Jag ger upp tanken på ett beundrarbrev – igen – och försöker istället beskriva mina tankar om Tom Robbins bok "Still Life With Woodpecker" som jag läste ut för några timmar sen.

Kort bakgrund: Tom Robbins är nästan helt okänd i Sverige, men har skrivit 10 böcker sedan 1971 (han är född på 30-talet, så om jag inte får tummen ur och skriver det där beundrarbrevet snart lär jag få vallfärda barfota till hans grav som den usla syndare jag är (det vore förvisso mer passande att vallfärda naken. men vi får se hur det blir med det.)). Hans mest kända bok är "Even Cowgirls Get the Blues" som filmades 1993 av Gus van Sant, med Uma Thurman i huvudrollen.

Jag fick låna boken "Jitterbug Perfume" av en pojkvän för många många år sedan (det slår mig nu att jag helt har glömt att lämna tillbaka den, förlåt J!) och blev helt förtrollad. Jag var ung och var tvungen att slå upp säkert tio ord på varje sida: hans engelska innehåller ord från ordklotets alla hörn och har ofta dubbelmening; man får ofta känslan av ekvilibrism på hög nivå, som när en clown snubblar fram i rasande tempo på en lina: man måste vara oerhört skicklig för att få det att verka så lätt. Sen läste jag den igen, och igen, ungefär vart femte år, fem gånger. Till slut var det någon som frågade om jag kunde rekommendera någon av hans andra böcker. Hans andra böcker? Det hade inte slagit mig att läsa dem. Tänk om de inte var lika bra? Tänk om de inte innehöll månen, rödbetor, ångande sex, geniala servitriser, indigo och evigt liv? Till sist tog jag mitt förnuft till fånga och läste "Even Cowgirls …" (som var sådär) och "Skinny Legs and All" (som är helt fantastisk) och nu då, "Still Life with Woodpecker", skriven 1980, fyra år före JP.

Den handlar om … Den handlar ooomm … oooohhm ahh ouummm … Den handlar om hur man får kärleken att stanna. Och om hur man överlever inuti en pyramid när den sprängs (i ett cigarettpaket). Den innehåller några praktiska, enkla recept på hemgjorda bomber. Den handlar om preventivmedel, om slipprigt sex mellan rödhåriga, om månens inflytande på revolutionen och om laglöshetens nödvändighet. Det är en kärlekshistoria och ett halsbrytande äventyr, som vanligt när Robbins fattar pennan (eller i det här fallet sin elektriska skrivmaskin). Huvudpersonen är, som ofta, en kvinna, och ibland är det svårt att tro att Robbins är en man.

"Still Life with Woodpecker" var inte lika bra som "Jitterbug Perfume", nästan lika bra som "Skinny Legs and All" och alldeles, alldeles underbar.

Engelska Wikipedia har följande att säga om Tom Robbins: His bestselling novels are often wildly poetic stories with a strong social and philosophical undercurrent, an irreverent bent, and scenes extrapolated from carefully researched bizarre facts.

Och om du inte är på väg hals över huvud i detta nu för att låna eller köpa hans böcker så vet jag inte vad mer jag kan säga.
… (mer)
½
3 rösta
Flaggad
annaxt | 74 andra recensioner | Oct 16, 2011 |

Listor

Priser

Du skulle kanske också gilla

Associerade författare

Statistik

Verk
14
Även av
11
Medlemmar
34,434
Popularitet
#550
Betyg
3.9
Recensioner
439
ISBN
281
Språk
14
Favoritmärkt
21

Tabeller & diagram