Bild på författaren.

Sun Tzu (544–496)

Författare till Sun Zis krigskonst

154+ verk 25,397 medlemmar 260 recensioner 18 favoritmärkta
1 diskussion pågår om den här författaren. Titta nu.

Om författaren

Verk av Sun Tzu

Sun Zis krigskonst (0500) 22,701 exemplar
Savas Sanati (2000) 15 exemplar
Art of War (Temporis) (2012) 12 exemplar
The Way of the Warrior (2021) 9 exemplar
Arti i luftes 5 exemplar
Meister Suns Kriegskanon (2011) — Författare — 5 exemplar
THE COMPLETE ART OF WAR (2006) 4 exemplar
ARTE DE LA GUERRA , EL-MIRLO (2014) 4 exemplar
Sõjakunst (2019) 4 exemplar
فن الحرب 2 exemplar
O válečném umění (1995) 2 exemplar
Seni Dalam Peperangan (2021) 1 exemplar
Larte della guerra (2019) 1 exemplar
SUN TZU KARO MENAS 1 exemplar
Sun-Tzu, Manual for War (1994) 1 exemplar
The art of war - Annotated (2012) 1 exemplar
The Art of Business (1993) 1 exemplar
Arti i luftës 1 exemplar
A Arte da Guerra Ilustrada (2003) 1 exemplar
Hernaðarlistin 1 exemplar

Associerade verk

Roots of Strategy (1982) — Författare — 261 exemplar
Art of War Plus Warrior Class (2001) — Bidragsgivare — 13 exemplar

Taggad

Allmänna fakta

Vedertaget namn
Sun Tzu
Namn enligt folkbokföringen
Sun Wu
Andra namn
Sun Zi
Souen Tseu
Changqing
Sunzi
Sun Tsu
Födelsedag
544
ca. 544 v.Chr.
Avled
496
ca. 496 v.Chr.
Kön
male
Nationalitet
China
Land (för karta)
China
Bostadsorter
China
Yrken
generaal
militair strateeg
Relationer
Sun Pin (grandson)
Kort biografi
Sun Tzu (also rendered as Sun Zi) was a Chinese military general, strategist and philosopher who lived in the Spring and Autumn Period of ancient China. The name he is best known by is actually an honorific which means "Master Sun": His birth name was Sun Wu and he was known outside of his family by his courtesy name Changqing. He is traditionally credited as the author of The Art of War, an extremely influential ancient Chinese book on military strategy. Sun Tzu has had a significant impact on Chinese and Asian history and culture, both as the author of The Art of War and as a legendary historical figure.

Medlemmar

Diskussioner

Three Chinese classics i Philosophy and Theory (mars 3)

Recensioner

Det finns få läroböcker som överlever seklen som sådana: det finns säkert de som fortfarande lär sig geometri från Euklides, retorikstudenter kan sannolikt fortfarande få nytta av Retorik till Herennius och liknande, möjligen finns det autokrater i vardande som läser Machiavelli, och det är inte omöjligt att det fortfarande går att vinna kunskap ur sanskritgrammatikor, men på snart sagt varje annat område har utvecklingen farit hårt fram med gamla kunskaper. I den korta listan undantag finns dock ett som står ut extra mycket: The Art of War, ett verk som tillskrivits den halvt mytiske Sun Tzu, men troligen snarare utvecklats organiskt från en liten kärna med bidrag från ett flertal lärjungar.

Verkets förmåga att överleva är dock inte så märklig som det först kan synas när man betänker hur mycket ingenjörsmöda som lagts ned på området genom århundradena. Förvisso finns det några passager som talar om stridsvagnars placering i hären och annat som idag knappast finns kvar i samma form som på mästare Tzus tid, men boken försöker snarare lära ut en filosofi för generaler än vara en uppradning av regler – en sorts lärdom som för övrigt rakt ut förkastas:

These are the victories of the military lineage
They cannot be transmitted in advance

Som synes har läsningen skett på engelska, i form av resultatet av Denma Translation Groups mödor – på det hela taget lyckade sådana, måste erkännas: verkets ålder och kantighet kommer tydligt fram i deras stenstil. Det kanske inte alltid är helt lättpenetrerat, men det är bra läsning.

För att återgå till vad som lärs ut, så är detta förankrat i en pragmatisk, avvaktande inställning: den största segern är den som vinns utan att ett enda slag fallit. Segrar gör man genom att hindra motståndaren från att agera, eller än hellre, vinner över honom till sin egen sak. Den som inte känner sig själv och sin motståndare är inte nog förberedd. Den skicklige generalen får allt att verka i sin favör, så när ett slag väl faller, så faller det snabbt och utan att kunna motstås – mycket bygger konceptet shih, som kan tolkas ungefär som »omständigheternas makt«: det gäller att alltid ha dessa med sig.

Förutom själv översättningen med nödvändiga kommentarer så finns dessutom tre essäer i boken; en om bokens historia, en om de koncept som författarna rör sig med och en om den vise general som avporträtteras. De första två är generellt sett bra och klargörande, men den sista har, tillsammans med förordet, en märklig ton som får hela boken att framstå som någon slags metafysik – och metafysik är tråkigt.

The Art of War kan läsas som en grundkurs i hur man skall tänka för att vinna krig – men den innehåller även annan visdom, säkerligen nyttig för folk som sysslar med mer konstruktiva ting – men till dess förtjänster hör att den förstår att krig förvisso är högst destruktiva, och att det är bättre att kunna undvika att utkämpa dem. Dess lärdomar är dock i första hand anpassade för situationer med tävlan om begränsade resurser, och dess användbarhet skall därför inte överdrivas.
… (mer)
 
Flaggad
andejons | 242 andra recensioner | Sep 19, 2010 |

Listor

Priser

Du skulle kanske också gilla

Associerade författare

Statistik

Verk
154
Även av
3
Medlemmar
25,397
Popularitet
#824
Betyg
3.8
Recensioner
260
ISBN
1,272
Språk
32
Favoritmärkt
18
Proberstenar
255

Tabeller & diagram