International Sociological Association: 1000 most influential books in Sociology

122 verk 166,024 böcker 1,522 recensioner 4.0
In a 1997 survey, 1000 books were voted by members of the International Sociological Association (ISA) to be the most influential to their work. visa mer https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/history-of-isa/books-of-the-xx-century/ visa färre
VerkSorteringsetikett
Economy and Society [complete] (1922) av Max Weber
1
Den sociologiska visionen (1959) av C. Wright Mills
2
Social Theory and Social Structure (1957) av Robert K. Merton
3
Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1904) av Max Weber
4
Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (1966) av Peter L. Berger
5
Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1979) av Pierre Bourdieu
6
Civilisationsteori (1939) av Norbert Elias
7
Kommunikativt handlande : texter om språk, rationalitet och samhälle (1981) av Jürgen Habermas
8
The Structure of Social Action, Vol. 2: Weber (1600) av Talcott Parsons
9
Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik (1959) av Erving Goffman
10
Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist (1934) av George Herbert Mead
11
The Social System (1951) av Talcott Parsons
12
The Elementary Forms of Religious Life (1912) av Emile Durkheim
13
The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (1984) av Anthony Giddens
14
The modern world-system (1974) av Immanuel Wallerstein
15
Övervakning och straff : fängelsets födelse (1975) av Michel Foucault
16
De vetenskapliga revolutionernas struktur (1962) av Thomas S. Kuhn
17
The Sociology of Georg Simmel (1950) av Georg Simmel
18
Risksamhället på väg mot en annan modernitet (1986) av Ulrich Beck
19
Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century (1974) av Harry Braverman
20
Upplysningens dialektik : filosofiska fragment (1947) av Max Horkheimer
21
Prison Notebooks [3-volume set] (1996) av Antonio Gramsci
22
Foundations of Social Theory (1990) av James Coleman
23
Knowledge and Human Interests (1968) av Jürgen Habermas
24
Demokrati och diktatur : en undersökning av politiska idéers sociala ursprung (1966) av Barrington Moore
25
Den stora omdaningen : marknadsekonomins uppgång och fall (1944) av Karl Polanyi
26
The American Occupational Structure (1967) av Peter M. Blau
27
The Coming Crisis of Western Sociology (1970) av Alvin W. Gouldner
28
Social Systems (1984) av Niklas Luhmann
29
Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge (1936) av Karl Mannheim
30
Outsiders: studies in the sociology of deviance (1963) av Robert S. Becker
31
Kapitalet - Kritik av den politiska ekonomin (1861) av Karl Marx
32
The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (1965) av Mancur Olson
33
The Division of Labor in Society (1893) av Emile Durkheim
34
The Rules of Sociological Method (1895) av Emile Durkheim
35
Studies in Ethnomethodology (1967) av Harold Garfinkel
36
Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates (1961) av Erving Goffman
37
Den politiska människan : studier i politikens sociologi (1960) av Seymour Martin Lipset
38
Makteliten (1956) av C. Wright Mills
39
The Logic of Practice (1990) av Pierre Bourdieu
40
Dependency and Development in Latin America (1901) av Fernando Henrique Cardoso
41
Class and Class Conflict in Industrial Society (1959) av Ralf Dahrendorf
42
Modernitetens följder (1990) av Anthony Giddens
43
Stigma : den avvikandes roll och identitet (1963) av Erving Goffman
44
Men and Women of the Corporation (1977) av Rosabeth Moss Kanter
45
The Phenomenology of the Social World (1932) av Alfred Schütz
46
Invitation till sociologi : ett humanistiskt perspektiv (1966) av Peter L. Berger
47
Reproduction in Education, Society and Culture (1970) av Pierre Bourdieu
48
The active society: a theory of societal and political processes (1968) av Amitai Etzioni
49
The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research (1967) av Barney G. Glaser
50
Borgerlig offentlighet : kategorierna "privat" och "offentligt" i det moderna samhället (1962) av Jürgen Habermas
51
Social and Cultural Dynamics (1937) av Pitirim Sorokin
52
Production de la société (1973) av Alain Touraine
53
The Sociology of Religion (1922) av Max Weber
54
The Methodology of the Social Sciences (1949) av Max Weber
55
Totalitarismens ursprung (1951) av Hannah Arendt
56
La logique du social (1980) av Raymond Boudon
57
Civilization and capitalism, 15th-18th century [3 volumes] (1967) av Fernand Braudel
58
Självmordet (1897) av Emile Durkheim
59
The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1973) av Clifford Geertz
60
The Making of the English Working Class (1963) av E. P. Thompson
67
Den ensamma massan : en studie av den amerikanska karaktären i förvandling (1950) av David Riesman
68
Collected papers. IV (1996) av Alfred Schütz
69
Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum (1943) av William Foote Whyte
71
Den föreställda gemenskapen : reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning (1983) av Benedict Anderson
74
Människans villkor : vita activa (1958) av Hannah Arendt
75
Kulturmönster : livsstilar och sedvänjor (1934) av Ruth Benedict
78
Jordens fördömda (1961) av Frantz Fanon
85
The Urban Villagers: Group and Class in the Life of Italian-Americans (1962) av Herbert J. Gans
87
Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 (1844) av Karl Marx
94
The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies (1954) av Marcel Mauss
95
The Logic of Scientific Discovery (1934) av Karl R. Popper
96
Politisk makt och sociala klasser (1968) av Nicos Ar Poulantzas
97
Social and cultural mobility (1959) av Pitirim Aleksandrovich Sorokin
98
The Polish Peasant in Europe and America: a Classic Work in Immigration History (1927) av William Isaac Thomas
99
blå boken och bruna boken (1958) av Ludwig Wittgenstein
100
Main Currents in Sociological Thought, Volume 1 (1965) av Raymond Aron
102
Mot metodtvånget : utkast till en anarkistisk vetenskapsteori (1975) av Paul Feyerabend
114
Vetandets arkeologi (1969) av Michel Foucault
115
Vi vantrivs i kulturen (1953) av Sigmund Freud
116
The Evolution of Cooperation (1984) av Robert Axelrod
152
Metaloger (1972) av Gregory Bateson
153
Den skapande utvecklingen : om livets betydelse (1907) av Henri Bergson
160
Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid (1949) av Fernand Braudel
169
A History of Private Life (1985) av Philippe Ariès
180
Stone Age Economics (1972) av Marshall Sahlins
254
Orientalism (1978) av Edward W. Said
255
Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt (1993) av Alfred Schütz
257
The Theory of the Leisure Class (1899) av Thorstein Veblen
267
Illuminations: Essays and Reflections (1968) av Walter Benjamin
334
Sätt att se på konst (1972) av John Berger
339
The Historian's Craft (1949) av Marc Bloch
352
Feudal Society (1939) av Marc Bloch
353
Fiktioner (1944) av Jorge Luis Borges
358
Tyst vår (1962) av Rachel Carson
395
The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (1957) av Norman Cohn
415
Ordeal of Civility: Freud, Marx, Levi-Strauss, and the Jewish Struggle With Modernity (1974) av John Murray Cuddihy
429
Experience and Nature (1925) av John Dewey
445
Natural Symbols: Explorations in Cosmology (1970) av Mary Douglas
450
Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason (1961) av Michel Foucault
490
Drömtydning (1900) av Sigmund Freud
494
Escape from Freedom (1941) av Erich Fromm
501
The Art of Loving (1956) av Erich Fromm
503
Custom and Conflict in Africa (1956) av Max Gluckman
535
I människans skugga (1971) av Jane Goodall
544
Den felmätta människan (1981) av Stephen Jay Gould
549
The Other America: Poverty in the United States (1962) av Michael Harrington
575
Kannibaler och kungar : om kulturernas ursprung (1977) av Marvin Harris
577
Cultural Materialism (1979) av Marvin Harris
578
Vara och tid (1927) av Martin Heidegger
588
Gödel, Escher, Bach : ett evigt gyllene band (1979) av Douglas R. Hofstadter
603
Knowledge for what? The place of social science in American culture (1939) av Robert S. Lynd
694
Farsoterna i historien (1976) av William H. McNeill
718
Male and Female (1949) av Margaret Mead
720
Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History (1985) av Sidney Mintz
732
Det mänskliga menageriet (1969) av Desmond Morris
739
The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects (1961) av Lewis Mumford
744
Massornas uppror (1930) av José Ortega y Gasset
760
Historicismens elände (1944) av Karl R. Popper
786
Litet är vackert : ekonomi som om människor betydde något (1973) av E. F. Schumacher
843
Materia, maskiner, människor (1950) av Norbert Wiener
947
Europe and the people without history (1982) av Eric R. Wolf
957

Taggar

Medlemmar med flest

LanternLibrary (75 verk), GZucker (69), pomonomo2003 (65), wrbucla (65), rkarnena (64), efeltonf (61), markell (61), lfriedla (60), ThufirHawat (60), cns1000 (59), DawnDrain (59), bibliophiles (57), michaelg16 (57), sashame (55), homeless (54), simonexyang (54), eromsted (52), GillianRoseLibrary (52), erisdunn (51), chuck_ralston (50), HadriantheBlind (50), niallsheekey (50), Ricardoav (50), Savages (50), 100sheets (49), andacht (49), philipanderson (48), robmickey (48), dgrogers (47), timelf (47), tropology (47), Crooper (46), JerryMonaco (46), kukulaj (46), alexyoungpedersen (45), faldrath (45), mmcquarrie (45), sandrikoti (45), t29 (45), Erik39 (44), mffowler (44), popa (44), rehpii (44), Ashlad (43), edwincoleman (43), jenfarquhar (43), rogerrazorfish (43), rpeckham (43), aquaticus (42), fkhicdawgybe (42), Geoffr (42), johnandlisa (42), joshua.howard (42), tmccormick (42), Buchvogel (41), KriRand70 (41), miani14 (41), theoria (41), agtgibson (40), anttih (40), AsYouKnow_Bob (40), InternSGS (40), stephandderek (40), uscer (40), hanneman (39), j.a.lesen (39), NDLibraryProject (39), noonaut (39), adancingstar (38), alex19 (38), HilaryCallahan (38), jensenmk82 (38), JFBallenger (38), libidinalautonomy (38), rdsmith (38), aimg (37), edhalter (37), erathostenes (37), ficekrichard47 (37), Jwsmith20 (37), marektamm (37), octafish (37), pkowal13 (37), balcan (36), DrRick (36), erohwedd (36), kauders (36), kjhealy (36), lycanthropist (36), Roeghmann (36), Ujaldon (36), ggmiller (35), giusbello (35), johnjmeyer (35), robbiemcclintock (35), theodarling (35), Toledoth (35), Vendola (35), BGP (34), davearditi (34), FrankJLucatelli (34), lostinthecosmos (34), mitchellray (34), tombomp (34), augustgarage (33), birch (33), Dynaflow (33), GaryLeeJones (33), TimMason (33), an0m1a (32), ArieJvdP (32), bbjanz (32), Daniel91 (32), ellenandjim (32), iroviro (32), kasyapa (32), nfactor13 (32), NigelYoung (32), TeamFalk (32), debweiss (31), domgabfil (31), EAG (31), GuidoBonino (31), jaarnitaival (31), Jwagensveld98 (31), moorho01 (31), najjar (31), obped2 (31), PedrBran (31), Samuel.Sotillo (31), spaetij (31), aabdelrahmanm (30), AlegriaAlejandria (30), Jwagen (30), mccallco (30), mootpointbooks (30), PaulRootWolpe (30), D.Prisson (29), gintautas (29), haeesh (29), hendjaso (29), LolaWalser (29), Malaviole (29), NickAG (29), njchat (29), olizardo (29), PC-RayStroik (29), profkeanu (29), Raf_K (29), raulmagdalena (29), reecejones (29), StephenPlotkin (29), stevenschroeder (29), trrenaud (29), unshakentomato (29), vsmith (29), bibliopolitan (28), imij13 (28), KrisR (28), mollymolo (28)