The New Lifetime Reading Plan With Going Further

381 verk 3,209,668 böcker 44,983 recensioner ½ 4.0

This list is taken from the Book The New Lifetime Reading Plan (4th ed. 1998) by Clifton Fadiman and John S. Major.

The Main Entries for the Plan are numbers 1 through 133. This corresponds with the

visa mer book.

Following the Main Entries a new section has been added called Going Further. Although in the book the Going Further section numbering starts again with 1 (through 100), in this list we continue with 201 (through 300). visa färre

Kategorier:
Alla, Going Further (169), Part 1 (32), Part 2 (18), Part 3 (24), Part 4 (70), Part 5 (68)
VerkkategoriSorteringsetikett
Gilgamesheposet : "han som såg djupet" (1700 f. Kr.) av Gilgamesh Poet
Part 11
Iliaden (750 f. Kr.) av Homer
Part 12
Odysséen (750 f. Kr.) av Homer
Part 13
Samtalen med Konfucius (70 f. Kr.) av Confucius
Part 14
Orestien (458 f. Kr.) av Aeschylus
Part 15
Konung Oidipus (429 f. Kr.) av Sophocles
Part 16.1
Oedipus at Colonus (401 f. Kr.) av Sophocles
Part 16.2
Antigone (442 f. Kr.) av Sophocles
Part 16.3
Alkestis (438 f. Kr.) av Euripides
Part 17.1
Medea (431 f. Kr.) av Euripides
Part 17.2
Hippolytus (428 f. Kr.) av Euripides
Part 17.3
Trojanskorna (415 f. Kr.) av Euripides
Part 17.4
Electra (420 f. Kr.) av Euripides
Part 17.5
Backanterna (405 f. Kr.) av Euripides
Part 17.6
Herodotos historia (420 f. Kr.) av Herodotus
Part 18
Kriget mellan Sparta och Athen (400 f. Kr.) av Thucydides
Part 19
Sun Zis krigskonst (500 f. Kr.) av Sun Tzu
Part 110
Lysistrate (411 f. Kr.) av Aristophanes
Part 111.1
The Clouds (423 f. Kr.) av Aristophanes
Part 111.2
The Birds [in translation] (425 f. Kr.) av Aristophanes
Part 111.3
Dialogues of Plato (1950) av JD Kaplan
Part 112
Den nikomachiska etiken (350 f. Kr.) av Aristotle
Part 113.1
Politiken : Politika (4 f. Kr.) av Aristotle
Part 113.2
Om diktkonsten (350 f. Kr.) av Aristotle
Part 113.3
Mencius (1970) av Mencius
Part 114
The Ramayana: As Told by Aubrey Menen (1954) av Aubrey Menen
Part 115
Mahābhārata (R. K. Narayan ed.) (1978) av Vyasa
Part 116
The Bhagavad Gita (Penguin Classics) (2003) av Anonymous
Part 117
Shih Chi (1979) av Sima Qian
Part 118
Om tingens natur (54 f. Kr.) av Titus Lucretius Carus
Part 119
Aeneiden (29 f. Kr.) av Virgil
Part 120
Självbetraktelser (170) av Marcus Aurelius
Part 121
Bekännelser (397) av Saint Augustine
Part 222
The Cloud Messenger (1976) av Kalidasa
Part 223.1
Sakuntala : Ett indiskt drama i fem akter (1977) av Kalidasa
Part 223.2
The Koran (1861) av al-Qur'an
Part 224
The Platform Sutra: The Zen Teaching of Hui-neng (2006) av Huineng
Part 225
Shahnameh: The Persian Book of Kings (1010) av Firdausi
Part 226
Kuddboken (1002) av Sei Shonagon
Part 227
The Tale of Genji (2015) av Shikibu Murasaki
Part 228
Rubaiyat (1048) av Omar Khayyám
Part 229
Den gudomliga komedin (1308) av Dante Alighieri
Part 230
Three Kingdoms (14) av Guanzhong Luo
Part 231
Canterburysägner (14) av Geoffrey Chaucer
Part 232
The Arabian Nights: The Book of the Thousand Nights and a Night, all 16 volumes, with active table of contents (1885) av Richard F. Burton
Part 233
Fursten (1513) av Niccolò Machiavelli
Part 234
Rabelais / i urval av Victor Svanberg (1532) av François Rabelais
Part 235
Färden till Västern (1590) av Wu Cheng'en
Part 236
The Essays: A Selection (1580) av Michel de Montaigne
Part 237
Don Quijote av La Mancha (1605) av Miguel de Cervantes Saavedra
Part 238
Shakespeares samlade verk (1589) av William Shakespeare
Part 339
The Penguin Poets: John Donne (1950) av John Donne
Part 340
The plum in the golden vase, or, Chin Pʻing Mei (1300) av Lanling Xiaoxiao Sheng
Part 341
Dialog om de två världssystemen (1638) av Galileo Galilei
Part 342
Leviathan eller En kyrklig och civil stats innehåll, form och makt (1651) av Thomas Hobbes
Part 343
Om metoden att rätt bruka sitt förstånd och utforska sanningen i vetenskaperna (1637) av René Descartes
Part 344
Det förlorade paradiset (1667) av John Milton
Part 345.1
Areopagitica (1644) av John Milton
Part 345.2
Five Plays: The Miser and other Plays (1953) av Molière
Part 346
Tankar (1669) av Blaise Pascal
Part 347
Kristens resa (1678) av John Bunyan
Part 348
The Second Treatise of Government (1690) av John Locke
Part 349
The narrow road to the Deep North : and other travel sketches (1694) av Matsuo Bashō
Part 350
Robinson Crusoe (1719) av Daniel Defoe
Part 351
Gullivers resor (1727) av Jonathan Swift
Part 352
Candide (1759) av Voltaire
Part 353
An Enquiry Concerning Human Understanding (1748) av David Hume
Part 354
Tom Jones : berättelsen om ett hittebarn (1749) av Henry Fielding
Part 355
Dream of the Red Chamber (1791) av Cao Xueqin
Part 356
The Confessions (1784) av Jean-Jacques Rousseau
Part 357
Välborne herr Tristram Shandy : hans liv och meningar (1759) av Laurence Sterne
Part 358
Samuel Johnsons liv (1791) av James Boswell
Part 359
Basic Documents in American History (1956) av Richard Brandon Morris
Part 360
The Federalist Papers (1787) av Alexander Hamilton
Part 361
Faust (1808) av Johann Wolfgang von Goethe
Part 462
The Portable Blake (1946) av William Blake
Part 463
Preface to The Lyrical Ballads. by: William Wordsworth (2016) av William Wordsworth
Part 464.1
The Prelude (1850) av William Wordsworth
Part 464.2
Sången om den gamle sjömannen : The rime of the ancient mariner (1798) av Samuel Taylor Coleridge
Part 465.1
Christabel (1991) av Samuel Taylor Coleridge
Part 465.2
Writings on Shakespeare; a selection of the essays, notes (1937) av Samuel Taylor Coleridge
Part 465.3
Kubla Khan; or, A Vision in a Dream: A Fragment (1816) av Samuel Taylor Coleridge
Part 465.4
Biographia Literaria (1907) av Samuel Taylor Coleridge
Part 465.5
Stolthet och fördom (1813) av Jane Austen
Part 466.1
Emma (1815) av Jane Austen
Part 466.2
Rött och svart (1830) av Stendhal
Part 467
Pappa Goriot (1835) av Honoré de Balzac
Part 468.1
Eugénie Grandet (1833) av Honoré de Balzac
Part 468.2
Kusin Bette (1846) av Honoré de Balzac
Part 468.3
The Selected Writings of Ralph Waldo Emerson (1950) av Ralph Waldo Emerson
Part 469
Den röda bokstaven (1850) av Nathaniel Hawthorne
Part 470.1
Selected Tales and Sketches (1950) av Nathaniel Hawthorne
Part 470.2
Democracy in America (1835) av Alexis de Tocqueville
Part 471
Om friheten (1859) av John Stuart Mill
Part 472.1
Qvinnans underordnade ställning (1869) av John Stuart Mill
Part 472.2
Resa kring jorden (1839) av Charles Darwin
Part 473.1
Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron (1859) av Charles Darwin
Part 473.2
Döda själar (1884) av Nikolai Gogol
Part 474
Complete Stories and Poems of Edgar Allan Poe (1824) av Edgar Allan Poe
Part 475
Fåfängans marknad : en roman utan hjälte (1848) av William Makepeace Thackeray
Part 476
Pickwickklubben (1836) av Charles Dickens
Part 477.1
David Copperfield (1850) av Charles Dickens
Part 477.2
Lysande utsikter (1861) av Charles Dickens
Part 477.3
Hårda tider (1854) av Charles Dickens
Part 477.4
Vår gemensamme vän (1865) av Charles Dickens
Part 477.5
Den gamla antikvitetshandeln (1972) av Charles Dickens
Part 477.6
Lilla Dorrit (1857) av Charles Dickens
Part 477.7
Föreståndaren (1855) av Anthony Trollope
Part 478.1
The Last Chronicle of Barset (1867) av Anthony Trollope
Part 478.2
The Eustace Diamonds (1871) av Anthony Trollope
Part 478.3
The Way We Live Now (1874) av Anthony Trollope
Part 478.4
An Autobiography (1883) av Anthony Trollope
Part 478.5
Jane Eyre (1847) av Charlotte Brontë
Part 479.1
Svindlande höjder (1847) av Emily Brontë
Part 479.2
Skogsliv vid Walden (1854) av Henry David Thoreau
Part 480.1
Civil olydnad (1849) av Henry David Thoreau
Part 480.2
Fäder och söner (1862) av Ivan Turgenev
Part 481
Kommunistiska manifestet (1848) av Karl Marx
Part 482
Moby Dick eller Den vita valen (1851) av Herman Melville
Part 483.1
Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall Street (1853) av Herman Melville
Part 483.2
Bror och syster : kvarnen vid Floss (1860) av George Eliot
Part 484.1
Middlemarch (1871) av George Eliot
Part 484.2
Selected Poems [ed. Appelbaum] (1991) av Walt Whitman
Part 485.1
Demokratiska perspektiv (1871) av Walt Whitman
Part 485.2
A Backward Glance over Traveled Roads (1996) av Walt Whitman
Part 485.3
Madame Bovary (1857) av Gustave Flaubert
Part 486
Brott och straff (1866) av Fyodor Dostoyevsky
Part 487.1
Bröderna Karamazov (1880) av Fyodor Dostoyevsky
Part 487.2
Krig och fred (1868) av Leo Tolstoy
Part 488
The Works of Henrik Ibsen (1867) av Henrik Ibsen
Part 489
Collected Poems of Emily Dickinson (1890) av Emily Dickinson
Part 490
Alice i Underlandet (1865) av Lewis Carroll
Part 491.1
Alice i Spegellandet (1871) av Lewis Carroll
Part 491.2
Huckleberry Finns äventyr (1884) av Mark Twain
Part 492
The Education of Henry Adams (1907) av Henry Adams
Part 493
Borgmästaren i Casterbridge (1886) av Thomas Hardy
Part 494
The Principles of Psychology (1890) av William James
Part 495.1
Pragmatism (1907) av William James
Part 495.2
The Meaning of Truth (1909) av William James
Part 495.3
Den religiösa erfarenheten i dess skilda former : föreläsningar hållna i Edinburgh 1901-1902 (1902) av William James
Part 495.4
The Ambassadors (1903) av Henry James
Part 496
Så talade Zarathustra (1885) av Friedrich Nietzsche
Part 497.1
Om moralens härstamning : [en stridsskrift] (1887) av Friedrich Nietzsche
Part 497.2
Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future (1885) av Friedrich Nietzsche
Part 497.3
Drömtydning (1900) av Sigmund Freud
Part 598.1
Three Essays on the Theory of Sexuality (1905) av Sigmund Freud
Part 598.2
Vi vantrivs i kulturen (1953) av Sigmund Freud
Part 598.3
Selected plays, with prefaces (1948) av Bernard Shaw
Part 599
Nostromo (1904) av Joseph Conrad
Part 5100
Onkel Vanja (1897) av Anton Tschechow
Part 5101.1
Tre systrar (1901) av Anton Tschechow
Part 5101.2
Körsbärsträdgården (1904) av Anton Chekhov
Part 5101.3
Stories (1889) av Anton Chekhov
Part 5101.4
The Custom of the Country (1913) av Edith Wharton
Part 5102.1
Oskuldens tid (1920) av Edith Wharton
Part 5102.2
Glädjens hus (1905) av Edith Wharton
Part 5102.3
Collected Poems (1974) av W. B. Yeats
Part 5103.1
The Collected Plays of W.B. Yeats (1952) av W. B. Yeats
Part 5103.2
Autobiography of William Butler Yeats (1935) av William Butler Yeats
Part 5103.3
Kokoro (1914) av Natsume Soseki
Part 5104
In Search of Lost Time (1913) av Marcel Proust
Part 5105
The Poetry of Robert Frost (1968) av Robert Frost
Part 5106
Bergtagen (1924) av Thomas Mann
Part 5107
En färd till Indien (1924) av E. M. Forster
Part 5108
The Complete Stories of Lu Xun (1981) av Lu Xun
Part 5109
Ulysses (1922) av James Joyce
Part 5110
Mrs Dalloway (1925) av Virginia Woolf
Part 5111.1
Mot fyren (1927) av Virginia Woolf
Part 5111.2
Orlando (1928) av Virginia Woolf
Part 5111.3
Vågorna (1931) av Virginia Woolf
Part 5111.4
Processen (1925) av Franz Kafka
Part 5112.1
Slottet (1925) av Franz Kafka
Part 5112.2
The Complete Stories (1971) av Franz Kafka
Part 5112.3
Söner och älskande (1913) av D. H. Lawrence
Part 5113.1
Kvinnor som älskar (1920) av D. H. Lawrence
Part 5113.2
The Makioka Sisters (1943) av Jun'ichirō Tanizaki
Part 5114
Sorgen kläder Elektra : en trilogi (1931) av Eugene O'Neill
Part 5115.1
Si, iskarlen kommer! : skådespel i fyra akter (1946) av Eugene O'Neill
Part 5115.2
Lång dags färd mot natt (1956) av Eugene O'Neill
Part 5115.3
Collected Poems, 1909–1962 (1963) av T. S. Eliot
Part 5116.1
Collected Plays (1962) av T. S. Eliot
Part 5116.2
Du sköna nya värld (1932) av Aldous Huxley
Part 5117
Stormen och vreden (1929) av William Faulkner
Part 5118.1
Medan jag låg och dog (1930) av William Faulkner
Part 5118.2
The Complete Short Stories of Ernest Hemingway (1938) av Ernest Hemingway
Part 5119
Beauty and Sadness (1964) av Yasunari Kawabata
Part 5120
Labyrinter (1962) av Jorge Luis Borges
Part 5121.1
Dreamtigers (1958) av Jorge Luis Borges
Part 5121.2
Lolita (1955) av Vladimir Nabokov
Part 5122.1
Blek låga (2011) av Vladimir Nabokov
Part 5122.2
Låt höra av dig, minne (1947) av Vladimir Nabokov
Part 5122.3
Djurfarmen (1945) av George Orwell
Part 5123.1
Nittonhundraåttiofyra (1949) av George Orwell
Part 5123.2
Burmese Days (1934) av George Orwell
Part 5123.3
Läraren och hans hustru (1978) av R. K. Narayan
Part 5124.1
The Vendor of Sweets (1967) av R. K. Narayan
Part 5124.2
I väntan på Godot (1953) av Samuel Beckett
Part 5125.1
Slutspel : Akt utan ord (1957) av Samuel Beckett
Part 5125.2
Krapp's Last Tape, and Other Dramatic Pieces (1960) av Samuel Beckett
Part 5125.3
Collected Poems (1976) av W. H. Auden
Part 5126
Pesten (1947) av Albert Camus
Part 5127.1
Främlingen (1942) av Albert Camus
Part 5127.2
Augie Marchs äventyr (1953) av Saul Bellow
Part 5128.1
Herzog (1964) av Saul Bellow
Part 5128.2
Humboldts gåva (1973) av Saul Bellow
Part 5128.3
Den första kretsen (1968) av Aleksandr Solzhenitsyn
Part 5129.1
Cancerkliniken (1968) av Aleksandr Solzhenitsyn
Part 5129.2
De vetenskapliga revolutionernas struktur (1962) av Thomas S. Kuhn
Part 5130
Demaskering (1949) av Yukio Mishima
Part 5131.1
Den gyllene paviljongens tempel (1956) av Yukio Mishima
Part 5131.2
Hundra år av ensamhet (1967) av Gabriel Garcia Marquez
Part 5132
Allt går sönder (1958) av Chinua Achebe
Part 5133
Den långa flykten (1972) av Richard Adams
Going Further201
Lyckliga Jim (1954) av Kingsley Amis
Going Further202
Den lilla staden (1919) av Sherwood Anderson
Going Further203
Tjänarinnans berättelse (1985) av Margaret Atwood
Going Further204
The Rector of Justin (1964) av Louis Auchincloss
Going Further205.1
The Collected Stories of Louis Auchincloss (1994) av Louis Auchincloss
Going Further205.2
Giovannis rum (1956) av James Baldwin
Going Further206.1
Nästa gång elden (1963) av James Baldwin
Going Further206.2
The Sot-Weed Factor (1960) av John Barth
Going Further207.1
The Tidewater Tales (1987) av John Barth
Going Further207.2
The Second Sex [abridged English translation by H. M. Parshley] (1949) av Simone de Beauvoir
Going Further208
Den skyddande himlen (1949) av Paul Bowles
Going Further209
Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid (1949) av Fernand Braudel
Going Further210
Mother Courage and Her Children (1939) av Bertolt Brecht
Going Further211.1
Den goda människan i sezuan (1938) av Bertolt Brecht
Going Further211.2
Den kaukasiska kritcirkeln (1944) av Bertolt Brecht
Going Further211.3
Tolvskillingsoperan (1976) av Bertolt Brecht
Going Further211.4
Rise and Fall of the City of Mahagonny [libretto] (1929) av Bertolt Brecht
Going Further211.5
So Forth: Poems (1996) av Joseph Brodsky
Going Further212
Den goda jorden : en kinesisk folklivsskildring (1931) av Pearl S. Buck
Going Further213
Mästaren och Margarita (1966) av Mikhail Bulgakov
Going Further214
En apelsin med urverk (1962) av Anthony Burgess
Going Further215
Om en vinternatt en resande (1979) av Italo Calvino
Going Further216
Andra röster, andra rum (1948) av Truman Capote
Going Further217.1
Frukost på Tiffany's : en kort roman och tre noveller (1958) av Truman Capote
Going Further217.2
Med kallt blod : en sann redogörelse för ett fyrdubbelt mord och dess följder (1965) av Truman Capote
Going Further217.3
Havet (1951) av Rachel Carson
Going Further218.1
Tyst vår (1962) av Rachel Carson
Going Further218.2
Min Antonia (1918) av Willa Cather
Going Further219.1
Landet långt borta (1927) av Willa Cather
Going Further219.2
Shadows on the Rock (1931) av Willa Cather
Going Further219.3
Återföreningen och andra noveller (1978) av John Cheever
Going Further220
De upproriska änglarna : roman (1981) av Robertson Davies
Going Further221.1
I köttet buret : [en roman] (1985) av Robertson Davies
Going Further221.2
Orfeus lyra : [en roman] (1988) av Robertson Davies
Going Further221.3
Ragtime (1975) av E. L. Doctorow
Going Further222
Sister Carrie (1900) av Theodore Dreiser
Going Further223.1
En amerikansk tragedi (1925) av Theodore Dreiser
Going Further223.2
The Meaning of Relativity (1922) av Albert Einstein
Going Further224
Osynlig man (1952) av Ralph Ellison
Going Further225
This Side of Paradise (1920) av F. Scott Fitzgerald
Going Further226.1
Den store Gatsby (1925) av F. Scott Fitzgerald
Going Further226.2
Natten är ljuv (1934) av F. Scott Fitzgerald
Going Further226.3
Sorgligast av historier (1915) av Ford Madox Ford
Going Further227
The Recognitions (1955) av William Gaddis
Going Further228.1
J R (1975) av William Gaddis
Going Further228.2
The Collected Poems (1991) av Federico García Lorca
Going Further229
Flugornas herre (1954) av William Golding
Going Further230.1
Spiran : roman (1964) av William Golding
Going Further230.2
Jag, Claudius (1934) av Robert Graves
Going Further231.1
Good-Bye to All That: An Autobiography (1929) av Robert Graves
Going Further231.2
Hjärtpunkten (1948) av Graham Greene
Going Further232.1
Den stillsamme amerikanen (1955) av Graham Greene
Going Further232.2
Den tappre soldaten Švejk (1922) av Jaroslav Hašek
Going Further233
Moment 22 (1961) av Joseph Heller
Going Further234
The Call (1985) av John Hersey
Going Further235.1
Klockan i Adano (1944) av John Hersey
Going Further235.2
Hiroshima (Expanded edition) (1946) av John Hersey
Going Further235.3
The Negro Speaks of Rivers (2009) av Langston Hughes
Going Further236.1
The Collected Poems of Langston Hughes (1994) av Langston Hughes
Going Further236.2
Garp och hans värld (1978) av John Irving
Going Further237
The Berlin Stories (1945) av Christopher Isherwood
Going Further238.1
Christopher and His Kind (2001) av Christopher Isherwood
Going Further238.2
Härifrån till evigheten (1951) av James Jones
Going Further239
Spela för mig, Zorba (1943) av Nikos Kazantzakis
Going Further240
På väg (1957) av Jack Kerouac
Going Further241
Rickshaw Boy (1936) av She Lao
Going Further242
Spionen som kom in från kylan (1963) av John le Carré
Going Further243
Collected Poems (1988) av Philip Larkin
Going Further244
Kulturspillror (1955) av Claude Lévi-Strauss
Going Further245.1
Structural Anthropology (1958) av Claude Lévi-Strauss
Going Further245.2
The Raw and the Cooked: Introduction to a Science of Mythology: I (1964) av Claude Lévi-Strauss
Going Further245.3
Babbitt : historien om en man, hans familj och hans enda stora vänskap (1922) av Sinclair Lewis
Going Further246.1
Arrowsmith (1925) av Sinclair Lewis
Going Further246.2
Elmer Gantry (1927) av Sinclair Lewis
Going Further246.3
Dodsworth (1929) av Sinclair Lewis
Going Further246.4
Changing Places (1975) av David Lodge
Going Further247.1
Small World (1984) av David Lodge
Going Further247.2
De nakna och de döda (1948) av Norman Mailer
Going Further248.1
Nattens arméer (1968) av Norman Mailer
Going Further248.2
Bödelns sång (1979) av Norman Mailer
Going Further248.3
Människans lott (1933) av André Malraux
Going Further249
Gruppen : roman (1963) av Mary McCarthy
Going Further250
The Heart Is a Lonely Hunter (1940) av Carson McCullers
Going Further251
Coming of Age in Samoa (1928) av Margaret Mead
Going Further252
En handelsresandes död (1948) av Arthur Miller
Going Further253.1
The Crucible: Text and Criticism (1953) av Arthur Miller
Going Further253.2
Solomons sång (1977) av Toni Morrison
Going Further254.1
Jazz : [roman] (1992) av Toni Morrison
Going Further254.2
A Severed Head (1961) av Iris Murdoch
Going Further255.1
The Sandcastle (1957) av Iris Murdoch
Going Further255.2
The Man Without Qualities (1930) av Robert Musil
Going Further256
Complete Stories (1971) av Flannery O'Connor
Going Further257
Möte i Samarra (1934) av John O'Hara
Going Further258.1
BUtterfield 8: A Novel (1935) av John O'Hara
Going Further258.2
Collected Stories of John O'Hara: Selected and With an Introduction by Frank MacShane (1984) av John O'Hara
Going Further258.3
Massornas uppror (1930) av José Ortega y Gasset
Going Further259
Doktor Zjivago (1957) av Boris Pasternak
Going Further260
Livet en bruksanvisning (1978) av Georges Perec
Going Further261
The Caretaker (1960) av Harold Pinter
Going Further262
Zen och konsten att sköta en motorcykel (1974) av Robert M. Pirsig
Going Further263
Personæ (1926) av Ezra Pound
Going Further264
A Dance to the Music of Time (1955) av Anthony Powell
Going Further265
Ett barn av alla folk (1980) av Pramoedya Ananta Toer
Going Further266.2
Fotspår (1990) av Pramoedya Ananta Toer
Going Further266.3
Glashuset (1988) av Pramoedya Ananta Toer
Going Further266.4
Människornas jord : roman (1980) av Pramoedya Ananta Toer
Going Further266.5
Complete Collected Stories (1990) av V. S. Pritchett
Going Further267
Excellent Women (1952) av Barbara Pym
Going Further268.1
An Unsuitable Attachment (1982) av Barbara Pym
Going Further268.2
Gravitationens regnbåge (1973) av Thomas Pynchon
Going Further269
På västfronten intet nytt (1928) av Erich Maria Remarque
Going Further270
Duinoelegier (1923) av Rainer Maria Rilke
Going Further271.1
Sonetterna till Orfeus (1922) av Rainer Maria Rilke
Going Further271.2
Giants in the Earth (1927) av O. E. Rølvaag
Going Further272
Goodbye, Columbus and Five Short Stories (1959) av Philip Roth
Going Further273.1
Portnoys besvär (1967) av Philip Roth
Going Further273.2
Arbats barn (1987) av Anatolij Rybakow
Going Further274
Räddaren i nöden (1951) av J. D. Salinger
Going Further275.1
Franny och Zooey (1955) av J. D. Salinger
Going Further275.2
Res takbjälken högt, timmermän och Seymour, en introduktion (1955) av J. D. Salinger
Going Further275.3
Varat och intet (1943) av Jean-Paul Sartre
Going Further276.1
No Exit (1944) av Jean-Paul Sartre
Going Further276.2
Citizens: A Chronicle of the French Revolution (1989) av Simon Schama
Going Further277.1
Selected Poems (1964) av Léopold Sédar Senghor
Going Further278
Vildmarken (1906) av Upton Sinclair
Going Further279
Token Gimpel (1953) av Isaac Bashevis Singer
Going Further280.1
The Magician of Lublin (1960) av Isaac Bashevis Singer
Going Further280.2
Röster ur förändringen (1965) av Wole Soyinka
Going Further281.1
Death and the King's Horseman (1975) av Wole Soyinka
Going Further281.2
The Big Rock Candy Mountain (1943) av Wallace Stegner
Going Further282.1
Angle of Repose (1971) av Wallace Stegner
Going Further282.2
Möss och människor (1937) av John Steinbeck
Going Further283.1
Vredens druvor (1939) av John Steinbeck
Going Further283.2
Harmonium (1923) av Wallace Stevens
Going Further284.1
The Collected Poems of Wallace Stevens (1954) av Wallace Stevens
Going Further284.2
Eminent Victorians (1918) av Lytton Strachey
Going Further285.1
Queen Victoria (1921) av Lytton Strachey
Going Further285.2
Is Sex Necessary?: Or Why You Feel the Way You Do (1929) av James Thurber
Going Further286.1
My Life and Hard Times (1933) av James Thurber
Going Further286.2
Beowulf: A Translation and Commentary, Together with Sellic Spell (2014) av Beowulf poet
Going Further287.1
Sir Gawain and the Green Knight (1380) av Gawain Poet
Going Further287.2
Hobbiten (1937) av J. R. R. Tolkien
Going Further287.3
Ringarnas herre (1954) av J. R. R. Tolkien
Going Further287.4
Collected Stories (1969) av William Trevor
Going Further288
Haren springer (1960) av John Updike
Going Further289.1
Haren återställd (1971) av John Updike
Going Further289.2
Haren är rik (1981) av John Updike
Going Further289.3
Haren vilar (1990) av John Updike
Going Further289.4
Myra Breckinridge (1968) av Gore Vidal
Going Further290.1
Duellen : en roman från Washingtons tid (1973) av Gore Vidal
Going Further290.2
Omeros (1990) av Derek Walcott
Going Further291.1
Collected Poems, 1948-1984 (1986) av Derek Walcott
Going Further291.2
Ti Jean and His Brothers (A Play) (1998) av Derek Walcott
Going Further291.3
Den dubbla spiralen (1969) av James D. Watson
Going Further292
En förlorad värld (1945) av Evelyn Waugh
Going Further293.1
Den käre bortgångne : en engelsk-amerikansk tragedi (1948) av Evelyn Waugh
Going Further293.2
The Collected Stories of Eudora Welty (1980) av Eudora Welty
Going Further294
Black Lamb and Grey Falcon: A Journey through Yugoslavia (1941) av Rebecca West
Going Further295
Voss (1957) av Patrick White
Going Further296.1
De fyra utkorade : roman (1961) av Patrick White
Going Further296.2
Our Town (1938) av Thornton Wilder
Going Further297.1
San Luis bro : roman (1927) av Thornton Wilder
Going Further297.2
The Glass Menagerie (1945) av Tennessee Williams
Going Further298.1
Linje Lusta (1947) av Tennessee Williams
Going Further298.2
The Collected Poems of William Carlos Williams, Vol. 1: 1909-1939 (1986) av William Carlos Williams
Going Further299.1
The Collected Poems of William Carlos Williams, Vol. 2: 1939-1962 (1988) av William Carlos Williams
Going Further299.2
Son av sitt land (1940) av Richard Wright
Going Further300.1
Black boy (1945) av Richard Wright
Going Further300.2

Taggar

1001(7,274) 1001 books(7,898) 19th century(18,513) 20th century(21,079) adventure(6,285) American(12,105) American literature(20,292) British(11,636) British literature(12,401) classic(68,337) classic literature(9,581) classics(80,080) drama(14,643) dystopia(11,290) ebook(9,366) England(9,713) English(9,078) English literature(15,025) fantasy(27,314) favorites(6,181) fiction(263,004) Folio Society(6,819) French literature(6,095) goodreads(5,939) historical fiction(11,220) history(16,097) Kindle(8,848) literature(65,968) non-fiction(20,215) novel(49,369) own(12,548) owned(6,765) paperback(6,432) philosophy(36,354) plays(7,271) poetry(31,594) politics(9,257) read(31,016) religion(7,302) Roman(8,226) romance(9,989) Russia(6,290) Russian literature(8,049) satire(7,518) science fiction(12,372) short stories(6,114) to-read(111,943) translation(6,322) unread(14,037)

Medlemmar med flest

marisina_soy (289 verk), SCPeterson (286), ELiz_M (281), sandrikoti (280), ericandsue (275), Themis-Athena (264), erohwedd (251), aimg (246), mffowler (237), michaelg16 (236), thatguyzero (235), GrettelTBR (234), aquaticus (233), inunonaizo (232), PaulCranswick (229), FurfuralAndVanillin (228), homeless (227), cns1000 (226), angelrose (220), HadriantheBlind (217), ndrose (217), alo1224 (216), Estragon1958 (212), SilentInAWay (211), vernaye (207), tmccormick (206), biblio99 (203), Floyd3345 (203), piano3646 (203), SleepySheep (203), dharmalita (202), SpareOom (201), jwhenderson (198), Sandydog1 (198), bookmountain (196), kamintra (196), absurdeist (195), cctesttc1 (195), e-zReader (195), Clio12 (194), dartmouthcrew (194), emaestra (192), KriRand70 (192), Yardape (192), agmlll (191), uscer (191), Hillside_Library (190), rdurie (190), tootstorm (190), rehpii (189), debweiss (188), jasbro (188), Randy_Hierodule (188), GSLulos (186), laprop1990 (185), weird_O (185), DanielSTJ (184), JuliaBoechat (184), JeffreyMiller (183), Mz.Balma (183), agenbiteofinwit (182), AmanteLibros (182), chuck_ralston (182), davidabrams (182), MichaelCO (182), mick745 (182), pdubya62 (182), efeltonf (181), harrietlouise (181), JMCH (181), phoebekw (181), iamamro (180), mysticjoe (180), eatsnacksreadbooks (179), Keelz09 (179), StanleyBalsky (179), D.Prisson (178), bibliopolitan (177), jmdunc54 (177), kswolff (177), Valdon (177), KrisR (176), thewordygecko (176), Tom.Shubrook (176), VenRandle (176), eromsted (175), aabdelrahmanm (174), popa (174), Dalisdream (173), hazzabamboo (173), JerryMonaco (173), Jwsmith20 (173), pseudoeden (173), Buchvogel (172), framji (172), giogabbiano (172), llibresantjoan (172), bobcar31 (171), ellenandjim (171), ThufirHawat (171), Geedge (170), Ben-Shelby (169), kdweber (169), maryhollis (169), WestBranch (169), boookywooky (168), Dorritt (168), emleemay (168), Jazz1987 (168), Pages_Aplenty (168), Rachellea (168), Smiler69 (168), thalassa_thalassa (168), the_red_shoes (168), antimuzak (167), AntT (167), featherbear (167), justifiedsinner (167), marxones (167), tlbiii (167), tyrosine (167), erinalbion (165), jdtchicago (165), Jwagensveld98 (165), nicoelston (165), Robert_Musil (165), RoseCityReader (165), tredegartrafalgar (165), UniversityofNumenor (165), Chautauquan (164), EmilyD1037 (164), henkl (164), Himalmitra (164), js31550 (164), Caroline_McElwee (163), LolaWalser (163), mediterraneobcn (163), AlainCipit (162), GurneyStreet (162), steevohenderson (162), goldenbowl (161), peterdj (161), proustitute (161), strangefate (161), The_Great_Panjandrum (161), eastlake_uk (160), eppp (160), KelMunger (160), mattorsara (160), M_L_Nagle (160), tstan (160), alwaysalreadythecase (159), beckyrenner (159), Schmerguls (159), dberland (158), DonaldPowell (158), Jwagen (158), PaulGodfread (158), RLNunezKPL (158), Tom.Schneitter (158), ChrisoftheLibrary (157), erathostenes (157), opuscule (157), slaterfamily (157), toread1 (157), Crypto-Willobie (156), puckers (156), shearrob (156), sibylline (156), smithtm (156)