The Hundred Most Influential Books Since the War

Utdelare: Central and East European Publishing Project

100 verk 326,791 böcker 4,090 recensioner 4.1

Compiled by members of the CEEPP, a diverse group of writers and scholars, and published in 1995 in the book Freedom for Publishing, Publishing for Freedom: The Central and East European Publishing

visa mer Project. Also published in the Times Literary Supplement of 6 October 1995.
visa färre
Kategorier:
Utdelningsår:
1995
VerkkategoriSorteringsetikett
The Second Sex [abridged English translation by H. M. Parshley] (1949) av Simone de Beauvoir
Books of the 1940s1
The Historian's Craft (1949) av Marc Bloch
Books of the 1940s2
Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid (1949) av Fernand Braudel
Books of the 1940s3
The Managerial Revolution: What is Happening in the World (1941) av James Burnham
Books of the 1940s4
The Myth of Sisyphus and Other Essays (1942) av Albert Camus
Books of the 1940s5
Främlingen (1942) av Albert Camus
Books of the 1940s6
The idea of history (1946) av R. G. Collingwood
Books of the 1940s7
Escape from Freedom (1941) av Erich Fromm
Books of the 1940s8
Upplysningens dialektik : filosofiska fragment (1947) av Max Horkheimer
Books of the 1940s9
The Perennial Scope of Philosophy (1948) av Karl Jaspers
Books of the 1940s10
Natt klockan tolv på dagen (1940) av Arthur Koestler
Books of the 1940s11
Människans lott (1933) av André Malraux
Books of the 1940s12
Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, 1933-1944 (1942) av Franz L. Neumann
Books of the 1940s13
Djurfarmen (1945) av George Orwell
Books of the 1940s14
Nittonhundraåttiofyra (1949) av George Orwell
Books of the 1940s15
Den stora omdaningen : marknadsekonomins uppgång och fall (1944) av Karl Polanyi
Books of the 1940s16
The Open Society and Its Enemies (1962) av Karl Popper
Books of the 1940s17
Economics (1948) av Paul A. Samuelson
Books of the 1940s18
Existentialismen är en humanism (1946) av Jean-Paul Sartre
Books of the 1940s19
Capitalism, Socialism, and Democracy (1942) av Joseph A. Schumpeter
Books of the 1940s20
Power Politics (1978) av Martin Wight
Books of the 1940s21
Totalitarismens ursprung (1951) av Hannah Arendt
Books of the 1950s22
The Opium of the Intellectuals (1955) av Raymond Aron
Books of the 1950s23
Social Choice and Individual Values (1963) av Kenneth J. Arrow
Books of the 1950s24
Mytologier (1957) av Roland Barthes
Books of the 1950s25
Andra världskriget: Minnen av Winston Churchill Band 1- 6 (6 books) (1950) av Winston S. Churchill
Books of the 1950s26
The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (1957) av Norman Cohn
Books of the 1950s27
Den nya klassen en analys av det kommunistiska systemet (1957) av Milovan Djilas
Books of the 1950s28
Images and Symbols (1952) av Mircéa Eliade
Books of the 1950s29
Young Man Luther (1958) av Erik H. Erikson
Books of the 1950s30
Combats pour l'histoire (1901) av Lucien Febvre
Books of the 1950s31
Överflödets samhälle (1958) av John Kenneth Galbraith
Books of the 1950s32
Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik (1959) av Erving Goffman
Books of the 1950s33
The God That Failed (1944) av Richard Crossman
Books of the 1950s34
Är detta en människa? : Fristen (1947) av Primo Levi
Books of the 1950s35
Kulturspillror (1955) av Claude Lévi-Strauss
Books of the 1950s36
Själar i fångenskap (1953) av Czesław Miłosz
Books of the 1950s37
Doktor Zjivago (1957) av Boris Pasternak
Books of the 1950s38
Den ensamma massan : en studie av den amerikanska karaktären i förvandling (1950) av David Riesman
Books of the 1950s39
Models of Man: Social and Rational- Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting (1957) av Herbert A. Simon
Books of the 1950s40
De två kulturerna : en ny genomgång (1959) av C.P. Snow
Books of the 1950s41
Natural Right and History (1953) av Leo Strauss
Books of the 1950s42
The Origins of Totalitarian Democracy (1952) av J.L. Talmon
Books of the 1950s43
The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918 (1954) av Alan J. P. Taylor
Books of the 1950s44
A study of history (1947) av Arnold Joseph Toynbee
Books of the 1950s45
Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power (1957) av Karl Wittfogel
Books of the 1950s46
Philosophical Investigations (1953) av Ludwig Wittgenstein
Books of the 1950s47
Den banala ondskan : Eichmann i Jerusalem (1963) av Hannah Arendt
Books of the 1960s48
The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties (1960) av Daniel Bell
Books of the 1960s49
Essäer om frihet (1969) av Isaiah Berlin
Books of the 1960s50
Notebooks 1935-1951 (1961) av Albert Camus
Books of the 1960s51
Massa och makt (1960) av Elias Canetti
Books of the 1960s52
Who Governs?: Democracy and Power in an American City (1961) av Robert A. Dahl
Books of the 1960s53
Renhet och fara : en analys av begreppen orenande och tabu (1966) av Mary Douglas
Books of the 1960s54
Gandhi's Truth: On the Origins of Militant Nonviolence (1969) av Erik H. Erikson
Books of the 1960s55
Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason (1961) av Michel Foucault
Books of the 1960s56
Kapitalism och frihet : [en konstruktiv analys av den moderna kapitalismen] (1962) av Milton Friedman
Books of the 1960s57
Economic Backwardness in Historical Perspective (1962) av Alexander Gerschenkron
Books of the 1960s58
Prison Notebooks [3-volume set] (1996) av Antonio Gramsci
Books of the 1960s59
The Concept of Law (1961) av H. L. A. Hart
Books of the 1960s60
Frihetens grundvalar (1960) av F. A. Hayek
Books of the 1960s61
Den amerikanska storstadens liv och förfall (1961) av Jane Jacobs
Books of the 1960s62
Mitt liv : minnen, drömmar, tankar (1962) av C. G. Jung
Books of the 1960s63
De vetenskapliga revolutionernas struktur (1962) av Thomas S. Kuhn
Books of the 1960s64
The Peasants of Languedoc (1969) av Emmanuel Le Roy Ladurie
Books of the 1960s65
Det vilda tänkandet (1962) av Claude Lévi-Strauss
Books of the 1960s66
Aggression - det så kallade onda (1963) av Konrad Lorenz
Books of the 1960s67
The Strategy of Conflict (1960) av Thomas C. Schelling
Books of the 1960s68
The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of the Germanic Ideology (1961) av Fritz R. Stern
Books of the 1960s69
The Making of the English Working Class (1963) av E. P. Thompson
Books of the 1960s70
The Cultural Contradictions of Capitalism (1976) av Daniel Bell
Books of the 1970s71
Russian Thinkers (1978) av Isaiah Berlin
Books of the 1970s72
Taking Rights Seriously (1977) av Ronald Dworkin
Books of the 1970s73
The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1973) av Clifford Geertz
Books of the 1970s74
Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States (1970) av Albert O. Hirschman
Books of the 1970s75
Main Currents of Marxism : Its Rise, Growth, and Dissolution [3-volume set] (1976) av Leszek Kolakowski
Books of the 1970s76
Varför vara kristen? (1974) av Hans Küng
Books of the 1970s77
Anarki, stat och utopi (1974) av Robert Nozick
Books of the 1970s78
En teori om rättvisa (1971) av John Rawls
Books of the 1970s79
The Messianic Idea in Judaism: And Other Essays on Jewish Spirituality (1971) av Gershom Scholem
Books of the 1970s80
Litet är vackert : ekonomi som om människor betydde något (1973) av E. F. Schumacher
Books of the 1970s81
The Joyless Economy: The Psychology of Human Satisfaction (1976) av Tibor Scitovsky
Books of the 1970s82
The Foundations of Modern Political Thought (1978) av Quentin Skinner
Books of the 1970s83
The Gulag Archipelago (Parts I-IV) (1973) av Aleksandr Solzhenitsyn
Books of the 1970s84
Religion and the Decline of Magic : Studies in popular beliefs in sixteenth- and seventeenth-century England (1971) av Keith Thomas
Books of the 1970s85
Memoirs (1983) av Raymond Aron
Books of the 1980s and Beyond86
The Capitalist Revolution: Fifty Propositions About Prosperity, Equality, and Liberty (1986) av Peter L. Berger
Books of the 1980s and Beyond87
The Future of Democracy: A Defence of the Rules of the Game (1984) av Norberto Bobbio
Books of the 1980s and Beyond88
Die totalitare Erfahrung (German Edition) (1987) av Karl D. Bracher
Books of the 1980s and Beyond89
World of Economics (1990) av John Eatwell
Books of the 1980s and Beyond90
Nations and Nationalism (1983) av Ernest Gellner
Books of the 1980s and Beyond91
Living in Truth: 22 Essays Published on the Occasion of the Award of the Erasmus Prize to Vaclav Havel (1987) av Václav Havel
Books of the 1980s and Beyond92
Kosmos (1988) av Stephen Hawking
Books of the 1980s and Beyond93
The Rise and Fall of the Great Powers (1987) av Paul Kennedy
Books of the 1980s and Beyond94
Skrattets och glömskans bok (1979) av Milan Kundera
Books of the 1980s and Beyond95
The Drowned and the Saved (1986) av Primo Levi
Books of the 1980s and Beyond96
The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics (1989) av Roger Penrose
Books of the 1980s and Beyond97
Philosophy and the Mirror of Nature (1979) av Richard Rorty
Books of the 1980s and Beyond98
Resources, Values, and Development: Expanded Edition (1984) av Amartya Sen
Books of the 1980s and Beyond99
Pluralism och jämlikhet : en teori om rättvis fördelning (1983) av Michael Walzer
Books of the 1980s and Beyond100

Beskrivningar

Compiled by members of the CEEPP, a diverse group of writers and scholars, and published in 1995 in the book Freedom for Publishing, Publishing for Freedom: The Central and East European Publishing Project. Also published in the Times Literary Supplement of 6 October 1995.

(English, Medlemsbidrag)
URL: https://www.jstor.org/stable/3824697
http://www.sonic.net/~rteeter/grttls.html (Russian, Medlemsbidrag)

Taggar

20th century(2,818) allegory(940) anthropology(1,308) astronomy(650) big brother(729) British(742) British literature(878) classic(4,433) classics(4,315) communism(1,547) cosmology(836) dystopia(4,569) dystopian(1,178) economics(2,344) English literature(932) essays(839) existentialism(1,911) fiction(17,421) France(696) French(1,684) French literature(1,359) goodreads(733) history(5,502) Holocaust(1,363) literature(3,968) non-fiction(6,147) novel(3,182) own(1,052) owned(674) philosophy(9,444) physics(1,832) political(634) political philosophy(714) political science(628) political theory(693) politics(4,078) psychology(1,773) read(3,114) religion(736) Roman(690) Russia(918) satire(1,577) science(4,057) science fiction(4,254) sociology(1,925) theory(730) to-read(10,872) totalitarianism(1,648) unread(968) wwii(1,080)

Medlemmar med flest

sandrikoti (81 verk), jeremyrichardpowell (78), pomonomo2003 (78), fkhicdawgybe (68), HadriantheBlind (59), Buchvogel (57), GZucker (56), LanternLibrary (50), bibliophiles (49), markell (49), drsabs (47), cns1000 (46), chuck_ralston (45), KriRand70 (45), j.a.lesen (44), michaelg16 (44), niallsheekey (44), JerryMonaco (43), Savages (43), alex19 (42), rehpii (41), ThufirHawat (41), t29 (40), uscer (40), Crooper (39), rkarnena (39), eromsted (38), robmickey (38), erohwedd (37), homeless (36), Vendola (36), wrbucla (36), aimg (35), ficekrichard47 (35), jockoflocko (35), Lokayat (35), octafish (35), simonexyang (35), Toledoth (35), alexyoungpedersen (34), BGP (34), DawnDrain (34), debweiss (34), dgrogers (34), InternSGS (34), popa (34), Roeghmann (34), Ujaldon (34), erisdunn (33), Floyd3345 (33), Geoffr (33), GillianRoseLibrary (33), mffowler (33), mgmolloy (33), NDLibraryProject (33), petie1974 (33), rpeckham (33), thalassa_thalassa (33), tmccormick (33), tombomp (33), aquaticus (32), Ashlad (32), johnjmeyer (32), Jwagensveld98 (32), kukulaj (32), LolaWalser (32), mfd101 (32), erathostenes (31), johnandlisa (31), Jwagen (31), jwhenderson (31), noonaut (31), alo1224 (30), AsYouKnow_Bob (30), briansb (30), Dynaflow (30), featherbear (30), kauders (30), oakes (30), Patentnonsense (30), tcg17321 (30), Unplugging (30), alwaysalreadythecase (29), augustgarage (29), edhalter (29), ellenandjim (29), gintautas (29), jensenmk82 (29), JFBallenger (29), Jwsmith20 (29), nfactor13 (29), reecejones (29), Samuel.Sotillo (29), theoria (29), vsmith (29), AAIM.library (28), bertilak (28), bookmountain (28), jenfarquhar (28), jhurwitz (28), moorho01 (28), Ricardoav (28), sfzeller (28), athaulf (27), cshalizi (27), Frederic_Schneider (27), GuidoBonino (27), HilaryCallahan (27), IraSandperlLibrary (27), jtlevy (27), Malaviole (27), PaulGodfread (27), 100sheets (26), aabdelrahmanm (26), beaucoup (26), bibliopolitan (26), bigship (26), BrianLennon (26), cdonegan (26), Daniel91 (26), democritusjrjr (26), gregcarew (26), js31550 (26), libidinalautonomy (26), mccallco (26), NigelYoung (26), O_Hozomeen (26), PedrBran (26), SCPeterson (26), tdazzle (26), AAKECK (25), balcan (25), bobcar31 (25), Bodoni (25), Cr00 (25), D.Prisson (25), domgabfil (25), efeltonf (25), ggmiller (25), giusbello (25), GREGandDANICA (25), HannahArendtLibrary (25), JosephHilton (25), KevinEldon (25), laplantelibrary (25), leCarrington (25), lostinthecosmos (25), lukeasrodgers (25), malloyd (25), necrodeathmortem (25), pkowal13 (25), sscritt (25), szarka (25), Belarmino (24), hampusforev (24), PaulCranswick (24), rcford (24), stephandderek (24)