LitteraturpriserThe 100 Most Influential Books Ever Written: The History of Thought from Ancient Times to Today

Litteraturpriser i omslagsordning

Verk (106)

TitlarOrdning
I ching : Förvandlingarnas eller Växlingarnas bok av Richard Wilhelm1 - 14th century BCE
Fursten av Niccolò Machiavelli
Den gudomliga komedin av Dante Alighieri
Hippocratic Writings (Penguin Classics) av Hippocrates9 ∙ 400 BCE
Nittonhundraåttiofyra av George Orwell
Självbetraktelser av Marcus Aurelius167 AD
Tanakh: The Holy Scriptures, The New JPS Translation According to the Traditional Hebrew Text av JPS13th–4th century BCE
Iliaden av Homer 8th – early 7th century BCE
Odysséen av Homer8th – early 7th century BCE
Upanishaderna av Anonymous7th–5th century BCE
Dao De Jing av Lao Tzu3rd century BCE
Avesta: The Religious Books of the Parsees. Volumes 1-3 av Arthur Henry Bleeck3rd century BCE – 3rd century CE
Samtalen med Konfucius av Confucius5th–4th century BCE
Kriget mellan Sparta och Athen av Thucydides5th century BCE
The Basic Works of Aristotle av Aristotle4th century BCE
Herodotos historia av Herodotus2 - 5th century BCE
Staten av Plato380 BCE
The Thirteen Books of the Elements, Vol. 1, books 1-2 av Euclid280 BCE
The Dhammapada av Anonymous252 BCE
Aeneiden av Virgil19 BCE
Om tingens natur av Titus Lucretius Carus55 BCE
The Works of Philo av C. D. Yonge1st century
The Greek New Testament av Kurt Alandca. 50–100 AD
Plutarch's Lives av Plutarch120 AD
Annaler av P. Cornelius Tacitus120 AD
The Nag Hammadi Library in English, Fourth Revised Edition av James M. Robinson2nd Century
Sextus Empiricus I: Outlines of Pyrrhonism av Sextus Empiricus150-210 AD
The Six Enneads av Plotinus3rd century
Bekännelser av Saint Augustine 400 AD
The Koran av al-Qur'an7th century
The Guide for the Perplexed av Moses Maimonides1190
Zohar: The Book of Enlightenment (Classics of Western Spirituality) av Daniel Chanan Matt12th century
St.Thomas Aquinas, Summa Theologica Volume I av Saint Thomas Aquinas1266–1273
Summa Theologiae av Thomas Aquinas1266–1273
The Summa Theologica of Saint Thomas Aquinas, Volume II av Daniel J. Sullivan1266–1273
Summa Theologica, Volume 3 (IIa IIae QQ. 1-148) av Thomas Aquinas1266–1273
Summa Theologica, Volume 4 (IIa IIae QQ. 149-189, IIIa QQ. 1-73) av Aquinas Thomas1266–1273
Summa Theologica, Volume 5 (IIIa QQ. 74-90, Supplement QQ. 1-99, Chart, Analytical Index) av St. Thomas Aquinas1266–1273
Dårskapens lov av Desiderius Erasmus1509
Three Treatises av Martin Luther1520
Rabelais / i urval av Victor Svanberg av François Rabelais1534
Institutes of the Christian Religion av John Calvin1536
On the Revolutions of the Heavenly Spheres av Nicolaus Copernicus1543
Essayer av Michel de Montaigne1580
Harmonies of the World av Johannes Kepler1619
The New Organon av Francis Bacon1620
The First Folio of Shakespeare av William Shakespeare1623
Dialog om de två världssystemen av Galileo Galilei1632
Discourse on Method / Meditations on First Philosophy av René Descartes1637
Leviathan eller En kyrklig och civil stats innehåll, form och makt av Thomas Hobbes1651
Philosophical Writings av Gottfried Wilhelm Leibniz1663
Tankar av Blaise Pascal1670
Etiken av Baruch Spinoza1677
An Essay Concerning Human Understanding av John Locke1684
Kristens resa av John Bunyan1684
Naturvetenskapens matematiska principer av Isaac Newton1687
A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge av George Berkeley1710
The New Science av Giambattista Vico1725
Avhandling om den mänskliga naturen : ett försök att införa den experimentella metoden i studiet av människan. Bok av David Hume1740
A Dictionary of the English Language av Samuel Johnson1755
Candide av Voltaire1759
Encyclopedia: Selections av Denis Diderot1751-1772
Sunt förnuft av Thomas Paine1776
Undersökning av folkens välsto̊nd dess natur och orsaker av Adam Smith1776
The Confessions av Jean-Jacques Rousseau1781
Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire {abridged by Hadas} av Edward Gibbon1776-1787
Kritik av det rena förnuftet av Immanuel Kant1787
Romerska rikets nedgång och fall av Edward Gibbon1776-1787
Reflektioner om franska revolutionen av Edmund Burke1790
Till försvar för kvinnans rättigheter av Mary Wollstonecraft1792
Enquiry Concerning Political Justice and Its Influence on Modern Morals and Happiness av William Godwin1793
En avhandling om befolkningslagen av Thomas Malthus1803
Andens fenomenologi av G. W. F. Hegel1807
Världen som vilja och föreställning av Arthur Schopenhauer1819
Introduction to Positive Philosophy av Auguste Comte1830-1842
Om kriget av Carl von Clausewitz1832
Antingen - eller : ett livsfragment av Søren Kierkegaard1843
Kommunistiska manifestet av Karl Marx1848
Civil olydnad av Henry David Thoreau1849
Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron av Charles Darwin1859
Om friheten av John Stuart Mill1859
First Principles av Herbert Spencer1862
Experiments in Plant Hybridisation av Gregor Mendel1866
Krig och fred av Leo Tolstoy1869
A treatise on electricity and magnetism av James Clerk Maxwell1873
Så talade Zarathustra av Friedrich Nietzsche1883-1885
Drömtydning av Sigmund Freud1900
Pragmatism av William James1908
The Mind and Society: A Treatise on General Sociology av Vilfredo Pareto1916
Den speciella och den allmänna relativitetsteorin av Albert Einstein1916
Valda skrifter. Psykologiska typer av C. G. Jung1921
Jag och du av Martin Buber1923
Processen av Franz Kafka1925
The Logic of Scientific Discovery av Karl R. Popper1934
Allmän teori om sysselsättning, ränta och pengar av John Maynard Keynes1936
Varat och intet av Jean-Paul Sartre1943
Vägen till träldom av F. A. Hayek1943
Det andra könet av Simone de Beauvoir1948
Cybernetics, or, Control and Communication in the Animal and the Machine av Norbert Wiener1948
Beelzebub's Tales To His Grandson: An Objectively Impartial Criticism of the Life of Man av G. I. Gurdjieff1950
Philosophical Investigations av Ludwig Wittgenstein1953
Syntaktiska strukturer av Noam Chomsky1957
De vetenskapliga revolutionernas struktur av Thomas S. Kuhn1962
Den feminina mystiken av Betty Friedan1963
Citat ur ordförande Mao Tse-tungs verk av Mao Tse-Tung1966
Beyond Freedom & Dignity av B. F. Skinner1971