LitteraturpriserThe Globe & Mail 50 Greatest Books

Litteraturpriser i omslagsordning

Verk (50)

TitlarOrdning
Huckleberry Finns äventyr av Mark Twain1
Iliaden av Homer
Odysséen av Homer
In Search of Lost Time av Marcel Proust2
Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron av Charles Darwin3
Den gudomliga komedin av Dante Alighieri4
Staten av Plato5
Ulysses av James Joyce7
Kapitalet - Kritik av den politiska ekonomin av Karl Marx8
Bekännelser av Saint Augustine9
Fursten av Niccolò Machiavelli10
Den store Gatsby av F. Scott Fitzgerald11
Middlemarch av George Eliot12
Undersökning av folkens välsto̊nd dess natur och orsaker av Adam Smith13
Drömtydning av Sigmund Freud14
Gullivers resor av Jonathan Swift15
Hundra år av ensamhet av Gabriel Garcia Marquez16
Kung Lear av William Shakespeare17
Kritik av det rena förnuftet av Immanuel Kant18
Stolthet och fördom av Jane Austen19
Bröderna Karamazov av Fyodor Dostoyevsky21
Collected Poems, 1909–1962 av T. S. Eliot22
Lolita av Vladimir Nabokov23
The Koran Interpreted (Arberry, 1957) av A. J. Arberry24
Vår gemensamme vän av Charles Dickens25
Fiktioner av Jorge Luis Borges26
Herodotos historia av Herodotus27
Moby Dick eller Den vita valen av Herman Melville28
Madame Bovary av Gustave Flaubert29
The Complete Stories av Franz Kafka30
The Holy Bible: King James Version (KJV) av God31
Naturvetenskapens matematiska principer av Isaac Newton32
Collected Poems av W. B. Yeats33
Dialog om de två världssystemen av Galileo Galilei34
Antigone / Oedipus Rex / Oedipus at Colonus av Sophocles35
Mahābhārata (R. K. Narayan ed.) av Vyasa36
Alice i Underlandet av Lewis Carroll37
Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder av Jean-Jacques Rousseau38
Michel de Montaigne: The Complete Essays av Michel de Montaigne39
Faust av Johann Wolfgang von Goethe40
Tyst vår av Rachel Carson41
An Enquiry Concerning Human Understanding av David Hume42
Stories av Anton Chekhov43
Krig och fred av Leo Tolstoy44
Till försvar för kvinnans rättigheter av Mary Wollstonecraft45
Decamerone av Giovanni Boccaccio46
I väntan på Godot av Samuel Beckett47
The Tale of Genji av Shikibu Murasaki48
Inledning till Encyklopedien av Jean Le Rond d'Alembert49
Ett kvinnoporträtt av Henry James50