Du måste logga in för att ändra Allmänna fakta.
Läs mer om hur detta fungerar på hjälpsidan för Legacy Libraries Common Knowledge.

Library Information

Bibliotekets datum
1826-07-04
"ÅÅÅÅ-MM-DD", "ÅÅÅÅ" "ÅÅÅÅ-MM-DD f.Kr.", "400-300 f.Kr.",
History
Vistelseort
Information från den engelska sidan med allmänna fakta. Redigera om du vill anpassa till ditt språk.
"Boston, Massachusetts, USA", "London, England", "The Plaza Hotel, New York, New York, USA", "Hogwarts", "Alpha Centauri", "Helvetet"
History
Antal titlar
5611 to date
Antalet titlar i biblioteket. 1,459; ~50; 100-200; Okänt ("1 skåp med böcker")
History
Antal bokband
Antalet band i biblioteket. 1,459; ~50; 100-200
History
Källor
Information från den engelska sidan med allmänna fakta. Redigera om du vill anpassa till ditt språk.
Reconstruction of books owned at Shadwell (destroyed by fire 1 February 1770); books inherited from his father Peter Jefferson, acquired by Jefferson prior to 1770, &c.
Manuscript catalog; "1783 Catalog". Coolidge Collection of Thomas Jefferson Manuscripts, Massachusetts Historical Society. A subset, books owned as of March 1783, has been reconstructed and transcribed here (c. 1770s-1812)
Manuscript catalog; "1789 Catalog". Coolidge Collection of Thomas Jefferson Manuscripts, Massachusetts Historical Society. Books purchased by Jefferson while in Europe. Transcription available here (1789)
E. Millicent Sowerby, The Catalogue of the Library of Thomas Jefferson. Library of Congress (1952-1959). Books sold by Jefferson to Congress (1815)
Manuscript list; Philip Nicholas Trist, List of Books sold by Thomas Jefferson to Congress, 1815 (1823). Published as James Gilreath and Douglas L. Wilson, Thomas Jefferson’s Library: A Catalog with the Entries in His Own Order. Library of Congress (1989).
Manuscript catalog; Retirement Library Catalogue, Library of Congress. Transcription available here. Books purchased by Jefferson after the 1815 sale (1815-1826)
Reconstruction of books owned at Poplar Forest; partly drawn from the sale of the library of George A. Leavitt (1873). Transcription available here.
Testamente (1765, laga kraft 1784); Bouppteckning (1675)
History
Biblioteksanteckningar
History
Länkar
www.example.com, https://www.example.com/, www.example.com/some/url
History
Provinienstecken
Information från den engelska sidan med allmänna fakta. Redigera om du vill anpassa till ditt språk.
Typically penned a "T" adjacent to the I signature mark and an "I" next to the T signature mark
Exlibris-utformning, märken för gemensam egendom, etc.
History
Typ av Efterlämnat-profil
Information från den engelska sidan med allmänna fakta. Redigera om du vill anpassa till ditt språk.
Det unga Amerikas bibliotek; Konstnärer; Undertecknare av USA:s oavhängighetsförklaring; USA:s presidenter
History
Sammanlagt monetärt värde
$300; �52/10/2
History
Sammanlagt inventarievärde
$3000; �654/13/5
History
Medhjälpare
Namnet på en LibraryThing-medlem.
History

Entity Information

Födelsedatum
1743-04-13
"ÅÅÅÅ-MM-DD", "ÅÅÅÅ" "ÅÅÅÅ-MM-DD f.Kr.", "400-300 f.Kr.",
History
Dödsdatum
1826-07-04
"ÅÅÅÅ-MM-DD", "ÅÅÅÅ" "ÅÅÅÅ-MM-DD f.Kr.", "400-300 f.Kr.",
History
Kön
male
Skriv på engelska: "female," "male," "n/a" eller något bättre passande
Bostadsorter
Information från den engelska sidan med allmänna fakta. Redigera om du vill anpassa till ditt språk.
"Boston, Massachusetts, USA", "Paris, Frankrike", "Algeriet"
History
Utbildning
Information från den engelska sidan med allmänna fakta. Redigera om du vill anpassa till ditt språk.
"Mississippi State University (BS|Biblioteksvetenskap)", "Oxford University (Christ Church)", "University of California, Berkeley"
History
Yrken
Information från den engelska sidan med allmänna fakta. Redigera om du vill anpassa till ditt språk.
rörmokare, kypare eller ingenjör
History
Relationer till andra E. B.
Information från den engelska sidan med allmänna fakta. Redigera om du vill anpassa till ditt språk.
Carr, Dabney (brother-in-law)
Huxley, Julian (bror); Orwell, George (student); Huxley, Leonard (far)
History