MDS

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
209,734
1
Filosofi och psykologi
219,479
2
Religion
550,114
3
Samhällsvetenskaper
1,140,292
4
Språk och lingvistik
167,040
5
Naturvetenskap
365,981
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
817,412
7
Konst och nöjen
827,389
8
Litteratur
1,168,255
9
Historia och geografi
684,032

Valda verk från MDS XXX (6,149,728)