MDS004.09

Ämnesord: Allmänna verk; informationsvetenskap Informationsvetenskap, vetande och system DatavetenskapDatavetenskap -- underavdelningarHistory, geographic treatment, biography

Dewmoji: ?????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
00
Informationsvetenskap, vetande och system
121,406
💻
01
Bibliografi
22,690
📚
02
Biblioteksvetenskap
27,085
📗
03
Uppslagsverk
10,798
📕
04
Essäsamlingar
705
🗃
05
Tidskrifter
5,183
𝐓
06
Förenings- och museiliv
4,943
🏢
07
Journalistik och publicistik
15,961
📰
08
Allmänna antologier och citatsamlingar
6,034
💬
09
Bokväsen
2,143
📜
000
Informationsvetenskap, vetande och allmänna verk
837
🌫
001
Kunskap och vetande
15,776
🦉
002
Böcker om böcker
1,368
🔙
003
Systemteori
2,966
💭
004
Datavetenskap
26,805
💻
005
Programmering
52,070
💿
006
Tillämpade datametoder
21,251
🤓
007
--
78
🤷
008
--
127
🤷
009
--
128
🤷
004.0
Datavetenskap -- underavdelningar
3,756
004.1
By Computer Type
3,239
004.2
Computer Architectures
1,175
004.3
Modes Of Processing
1,766
004.4
---
43
004.5
Memory And Storage
272
004.6
Networking
8,249
004.7
Peripherals
129
004.8
9
004.9
Non-Electronic Computing
18
004.00
11
004.01
Theory And Instruction
1,939
004.02
Miscellany
273
👝
004.03
Dictionaries And Encyclopedias
242
📕
004.04
004.05
Periodicals
33
𝐓
004.06
Business
528
004.07
Education And Research
386
004.08
Culture Studies
104
004.09
History, geographic treatment, biography
238
004.090
2
004.091
6
004.092
Biography
68
004.093
004.094
25
004.095
5
004.096
004.097
5
004.098
4
004.099
5

Valda verk från MDS 004.09 (238)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.