MDS005.712768

Ämnesord: Allmänna verk; informationsvetenskap Informationsvetenskap, vetande och system ProgrammeringDataCommunicationUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ?????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
00
Informationsvetenskap, vetande och system
121,406
💻
01
Bibliografi
22,690
📚
02
Biblioteksvetenskap
27,085
📗
03
Uppslagsverk
10,798
📕
04
Essäsamlingar
705
🗃
05
Tidskrifter
5,183
𝐓
06
Förenings- och museiliv
4,943
🏢
07
Journalistik och publicistik
15,961
📰
08
Allmänna antologier och citatsamlingar
6,034
💬
09
Bokväsen
2,143
📜
000
Informationsvetenskap, vetande och allmänna verk
837
🌫
001
Kunskap och vetande
15,776
🦉
002
Böcker om böcker
1,368
🔙
003
Systemteori
2,966
💭
004
Datavetenskap
26,805
💻
005
Programmering
52,070
💿
006
Tillämpade datametoder
21,251
🤓
007
--
78
🤷
008
--
127
🤷
009
--
128
🤷
005.0
---
64
005.1
Programming
14,551
005.2
Programming for Specific Environments
5,826
005.3
Programs
3,368
005.4
Systems programming and programs
7,013
005.5
General purpose application programs
2,029
🖱
005.6
Firmware, Microprogramming
34
005.7
Data
9,777
🔣
005.8
Computer Security
5,207
🔒
005.9
---
4
005.70
12
005.71
Communication
889
📡
005.72
Preparation and Representation
1,389
005.73
Data Structures
208
005.74
General Databases And Data Files
2,055
005.75
Specific Databases And Data Files
3,693
📍
005.76
5
005.77
2
005.78
1
005.79
005.710
1
005.711
21
005.712
85
005.713
725
005.714
005.715
005.716
005.717
1
005.718
005.719
005.7120
005.7121
005.7122
005.7123
005.7124
005.7125
005.7126
58
005.7127
19
005.7128
005.7129
005.71270
005.71271
005.71272
005.71273
005.71274
005.71275
005.71276
19
005.71277
005.71278
005.71279
005.712760
005.712761
005.712762
10
005.712763
005.712764
005.712765
005.712766
005.712767
005.712768
7
005.712769

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.