MDS006.7882

Ämnesord: Allmänna verk; informationsvetenskap Informationsvetenskap, vetande och system Tillämpade datametoderMultimedia systemsPrograms and Frameworks for Multimedia & Web PresentationUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
00
Informationsvetenskap, vetande och system
121,406
💻
01
Bibliografi
22,690
📚
02
Biblioteksvetenskap
27,085
📗
03
Uppslagsverk
10,798
📕
04
Essäsamlingar
705
🗃
05
Tidskrifter
5,183
𝐓
06
Förenings- och museiliv
4,943
🏢
07
Journalistik och publicistik
15,961
📰
08
Allmänna antologier och citatsamlingar
6,034
💬
09
Bokväsen
2,143
📜
000
Informationsvetenskap, vetande och allmänna verk
837
🌫
001
Kunskap och vetande
15,776
🦉
002
Böcker om böcker
1,368
🔙
003
Systemteori
2,966
💭
004
Datavetenskap
26,805
💻
005
Programmering
52,070
💿
006
Tillämpade datametoder
21,251
🤓
007
--
78
🤷
008
--
127
🤷
009
--
128
🤷
006.0
14
006.1
---
5
006.2
Special-purpose systems
142
006.3
Artificial Intelligence
8,821
🤖
006.4
Pattern And Speech Recognition
807
🎤
006.5
Digital audio
278
006.6
Computer Graphics
5,275
006.7
Multimedia systems
4,528
006.8
Virtual Reality
200
006.9
2
006.70
74
006.71
006.72
13
006.73
006.74
Markup Language
316
006.75
Social Programming & Networking
274
006.76
Web & Multimedia Programming
714
006.77
Multimedia Programming for Specific Systems
21
006.78
Programs and Frameworks for Multimedia & Web Presentation
802
006.79
1
006.780
1
006.781
006.782
006.783
006.784
006.785
006.786
234
006.787
84
006.788
80
006.789
006.7880
006.7881
006.7882
80
006.7883
006.7884
006.7885
006.7886
006.7887
006.7888
006.7889

Valda verk från MDS 006.7882 (80)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.