MDS01

Ämnesord: Allmänna verk; informationsvetenskap Bibliografi

Dewmoji: ??

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,855
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,914
3
Samhällsvetenskaper
1,108,788
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,953
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,568
9
Historia och geografi
674,630
00
Informationsvetenskap, vetande och system
116,597
01
Bibliografi
21,600
02
Biblioteksvetenskap
25,784
03
Uppslagsverk
10,009
04
Essäsamlingar
565
05
Tidskrifter
3,842
06
Förenings- och museiliv
4,414
07
Journalistik och publicistik
14,871
08
Allmänna antologier och citatsamlingar
5,531
09
Bokväsen
1,642
010
Bibliografi
724
011
Bibliografier
2,169
012
Bibliografier över enskilda
255
013
60
014
Bibliografier över verk av okända författare
38
015
Bibliografier för geografiska områden
720
016
Ämnesbibliografier
17,136
017
Ämneskataloger
214
018
Övriga kataloger
210
019
Ordbokskataloger
74

Valda verk från MDS 01X (21,600)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
929.1
History and GeographyBiographyGenealogy; Heraldry Genealogies
929.10
History and GeographyBiographyGenealogy; Heraldry Genealogies
781.66
Arts and RecreationMusicGeneral principles and musical formsTraditions of musicRock {equally instrumental and vocal}
809.3
LiteratureBy TopicHistory and criticism of three or more literaturesFiction
781.64
Arts and RecreationMusicGeneral principles and musical formsTraditions of musicWestern popular music {equally instrumental and vocal}
781.6
Arts and RecreationMusicGeneral principles and musical formsTraditions of music
929
History and GeographyBiographyGenealogy; Heraldry
781
Arts and RecreationMusicGeneral principles and musical forms
784
Arts and RecreationMusicInstruments and instrumental ensembles and their music [formerly: Voice and vocal music]
929.3
History and GeographyBiographyGenealogy; Heraldry Registers of births, baptisms, marriages, deaths
809
LiteratureBy TopicHistory and criticism of three or more literatures
782.42
Arts and RecreationMusicVocal musicSecular Forms of vocal musicSecular songs
782.4
Arts and RecreationMusicVocal musicSecular Forms of vocal music
78X
Arts and RecreationMusic
791.43
Arts and RecreationAmusements and RecreationPublic Entertainments, TV, MoviesFilm, Radio, and TelevisionFilm
428.6
LanguageEnglishStandard English usage (Prescriptive linguistics)Primers (Readers) - English language
92X
History and GeographyBiography
813.52
LiteratureEnglish (North America)American fiction20th Century1900-1944
780
Arts and RecreationMusicMusic
791
Arts and RecreationAmusements and RecreationPublic Entertainments, TV, Movies

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.