MDS016.97000491497

Ämnesord: Allmänna verk; informationsvetenskap BibliografiÄmnesbibliografierHistory, GeographyNorth AmericaUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
00
Informationsvetenskap, vetande och system
121,406
💻
01
Bibliografi
22,690
📚
02
Biblioteksvetenskap
27,085
📗
03
Uppslagsverk
10,798
📕
04
Essäsamlingar
705
🗃
05
Tidskrifter
5,183
𝐓
06
Förenings- och museiliv
4,943
🏢
07
Journalistik och publicistik
15,961
📰
08
Allmänna antologier och citatsamlingar
6,034
💬
09
Bokväsen
2,143
📜
010
Bibliografi
751
📚
011
Bibliografier
2,251
🌫
012
Bibliografier över enskilda
276
👨
013
Of works by specific classes of authors
59
🤷
014
Bibliografier över verk av okända författare
37
🕶
015
Bibliografier för geografiska områden
771
🗺
016
Ämnesbibliografier
18,014
🤓
017
Ämneskataloger
219
📒
018
Övriga kataloger
232
👵
019
Ordbokskataloger
80
📕
016.0
Information
898
ℹ️
016.1
Philosophy And Psychology
348
💭
016.2
Religion
924
🙏
016.3
Social Sciences
2,836
👫
016.4
Language
333
💬
016.5
Mathematics And Science
678
🔬
016.6
Technology
817
💡
016.7
Arts And Leisure
3,263
🎨
016.8
Literature
3,282
📚
016.9
History, Geography
4,276
🔙
016.90
116
016.91
Geography, Voyages and Travel
618
016.92
Biography
569
016.93
Ancient World
90
016.94
Europe
747
016.95
Asia
312
016.96
Africa
145
🦁
016.97
North America
1,374
016.98
South America
105
016.99
Pacific
130
016.970
79
016.971
Canada
159
016.972
Mexico, Central America, and the Caribbean
126
016.973
United States
456
016.974
Northeastern U.S.
95
016.975
Southeastern U.S.
112
016.976
South Central U.S.
69
016.977
Midwestern U.S.
49
016.978
Western U.S.
83
016.979
West Coast U.S.
99
016.9700
49
016.9701
13
016.9702
016.9703
5
016.9704
3
016.9705
2
016.9706
2
016.9707
016.9708
016.9709
016.97000
38
016.97001
9
016.97002
1
016.97003
016.97004
1
016.97005
016.97006
016.97007
016.97008
016.97009
016.970000
2
016.970001
016.970002
016.970003
016.970004
36
016.970005
016.970006
016.970007
016.970008
016.970009
016.9700040
016.9700041
016.9700042
016.9700043
016.9700044
016.9700045
016.9700046
016.9700047
016.9700048
016.9700049
7
016.97000490
016.97000491
2
016.97000492
016.97000493
016.97000494
016.97000495
016.97000496
016.97000497
4
016.97000498
016.97000499
016.970004910
016.970004911
016.970004912
016.970004913
016.970004914
1
016.970004915
016.970004916
016.970004917
1
016.970004918
016.970004919
016.9700049140
016.9700049141
016.9700049142
016.9700049143
016.9700049144
016.9700049145
016.9700049146
016.9700049147
016.9700049148
016.9700049149
1
016.97000491490
016.97000491491
016.97000491492
016.97000491493
016.97000491494
016.97000491495
016.97000491496
016.97000491497
1
016.97000491498
016.97000491499

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.