MDS020.0973

Ämnesord: Allmänna verk; informationsvetenskap BiblioteksvetenskapBiblioteksvetenskapUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
213,289
1
Filosofi och psykologi
224,067
2
Religion
555,822
3
Samhällsvetenskaper
1,160,203
4
Språk och lingvistik
171,144
5
Naturvetenskap
374,805
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
834,661
7
Konst och nöjen
843,008
8
Litteratur
1,191,472
9
Historia och geografi
694,426
00
Informationsvetenskap, vetande och system
120,943
01
Bibliografi
22,616
02
Biblioteksvetenskap
26,893
03
Uppslagsverk
10,181
04
Essäsamlingar
581
05
Tidskrifter
4,401
06
Förenings- och museiliv
4,601
07
Journalistik och publicistik
15,713
08
Allmänna antologier och citatsamlingar
5,616
09
Bokväsen
1,744
020
Biblioteksvetenskap
2,770
021
Biblioteksanknutna arkiv och upplysningstjänster
821
022
Biblioteksbyggnader
179
023
Bibliotekspersonal
314
024
40
025
Biblioteksverksamhet
11,159
026
Specialbibliotek
1,024
027
Allmänt om bibliotek
4,465
028
Läsning och information från andra medier
5,852
029
269
020.0
41
020.1
63
020.2
221
020.3
78
020.4
14
020.5
53
020.6
87
020.7
384
020.8
83
020.9
475
020.00
3
020.01
6
020.02
10
020.03
6
020.04
020.05
1
020.06
1
020.07
2
020.08
3
020.09
9
020.090
020.091
020.092
1
020.093
020.094
2
020.095
020.096
020.097
2
020.098
020.099
020.0970
020.0971
020.0972
020.0973
2
020.0974
020.0975
020.0976
020.0977
020.0978
020.0979

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.