MDS027.5944

Ämnesord: Allmänna verk; informationsvetenskap BiblioteksvetenskapAllmänt om bibliotekUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ???????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,070
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,524
4
Språk och lingvistik
170,290
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,139
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,859
9
Historia och geografi
673,006
00
Informationsvetenskap, vetande och system
116,559
01
Bibliografi
21,573
02
Biblioteksvetenskap
25,453
03
Uppslagsverk
9,991
04
Essäsamlingar
563
05
Tidskrifter
3,831
06
Förenings- och museiliv
4,412
07
Journalistik och publicistik
14,850
08
Allmänna antologier och citatsamlingar
5,531
09
Bokväsen
1,635
020
Biblioteksvetenskap
2,681
021
Biblioteksanknutna arkiv och upplysningstjänster
782
022
Biblioteksbyggnader
181
023
Bibliotekspersonal
295
024
42
025
Biblioteksverksamhet
10,777
026
Specialbibliotek
992
027
Allmänt om bibliotek
4,274
028
Läsning och information från andra medier
5,166
029
263
027.0
662
027.1
99
027.2
34
027.3
4
027.4
637
027.5
414
027.6
913
027.7
613
027.8
501
027.9
4
027.50
24
027.51
027.52
4
027.53
027.54
155
027.55
5
027.56
2
027.57
112
027.58
11
027.59
39
027.590
027.591
027.592
027.593
2
027.594
35
027.595
027.596
1
027.597
027.598
1
027.599
027.5940
3
027.5941
2
027.5942
2
027.5943
2
027.5944
8
027.5945
4
027.5946
027.5947
027.5948
027.5949
027.59440
1
027.59441
027.59442
027.59443
027.59444
027.59445
027.59446
027.59447
027.59448
027.59449

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.