MDS215.7

Ämnesord: ReligionNaturlig teologi och sekularismReligion and Science Religion And Biology

Dewmoji: ????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
210
Naturlig teologi
2,551
🌅
211
Deism and Atheism
1,819
⚛️
212
Pantheism and theosophy
897
213
Creation and Evolution (religious aspects)
690
214
Providence and government of God + Theodicy + Fate and fatalism
213
215
Religion and Science
1,103
🧪
216
[Formerly "Evil; Depravity"; No longer used]
177
🤷
217
[Formerly "Prayer"; No longer used]
141
🤷
218
Future life + Immortality + Eternity (Christian perspectives)
200
♾️
219
[Formerly "Analogies; Correspondences"; No longer used]
176
🤷
215.0
History
28
215.1
Mathematics
37
215.2
Religion And Cosmology
49
215.3
Religion And Physics
27
215.4
Chemistry
1
215.5
Geology
6
215.6
Paleontology
1
215.7
Religion And Biology
39
215.8
Religion And Archaeology
1
215.9
Technology
15
215.70
215.71
215.72
Antropology and Ethnology
3
215.73
215.74
Biology and Natural History
9
215.75
1
215.76
215.77
1
215.78
215.79

Valda verk från MDS 215.7 (39)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.