MDS221.208

Ämnesord: ReligionBibelnUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,070
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,524
4
Språk och lingvistik
170,290
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,139
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,859
9
Historia och geografi
673,006
20
Religion
27,370
21
Religionsfilosofi och teori
7,435
22
Bibeln
89,613
23
Teologisk doktrin
72,937
24
Uppbyggelselitteratur
91,424
25
Pastoralteologi
31,429
26
Samhälls- och kyrkoteologi
72,784
27
Kristendomshistoria
28,786
28
Kristna samfund
41,563
29
Ickekristen religion
73,483
220
32,310
221
7,480
222
Historiska böcker
8,935
223
4,498
224
4,552
225
8,184
226
11,713
227
8,729
228
1,805
229
1,407
221.0
260
221.1
174
221.2
28
221.3
67
221.4
583
221.5
185
221.6
2,013
221.7
566
221.8
231
221.9
1,624
221.20
1
221.21
221.22
3
221.23
1
221.24
1
221.25
7
221.26
221.27
221.28
221.29
221.200
221.201
221.202
221.203
221.204
221.205
221.206
221.207
221.208
1
221.209

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.