MDS222

Ämnesord: ReligionBibelnHistoriska böcker

Dewmoji: ???

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
220
Bible
35,211
📖
221
Old Testament
7,691
🌈
222
Historiska böcker
9,270
🔙
223
Poetic Books
4,706
✒️
224
Prophetic Books
4,736
🥠
225
New Testament
8,512
226
Gospels and Acts
12,279
✝️
227
Epistles
9,064
📩
228
Apocalypse
1,901
🏇
229
Apocrypha
1,456
🤐
222.0
236
222.1
Moseböckerna
4,959
222.2
Josua
346
222.3
Domarböckerna och Rut
549
222.4
Samuel
813
222.5
Kings
674
222.6
Chronicles
229
222.7
Ezra
170
222.8
Nehemiah
120
222.9
Esther
265

Valda verk från MDS 222 (9,270)

Besläktade taggar

1 Chronicles (256) 1 Kings (326) 1 Samuel (489) 2 Chronicles (235) 2 Kings (325) 2 Samuel (380) Abraham (292) apologetik (187) Arch Books (237) barn (962) barnlitteratur (294) bibelberättelser (2,549) bibelkommentarer (1,024) Bibeln (3,966) bibelstudier (679) bibelstudium (1,022) bilderbok (797) biografi (632) Deuteronomy (1,122) djur (421) DVD (270) Elia (234) Esther (883) Exodus (1,677) Ezra (592) facklitteratur (843) Första moseboken (4,064) Gamla testamentet (9,320) historia (569) Joseph (389) Josua (888) judendom (1,086) Judges (620) judisk (226) kommentarer (8,352) kommentarer (1,070) kristen (407) kristendom (644) kristet liv (664) Kung David (555) Leviticus (906) libronix (189) Logos (1,612) Mose (706) Nehemiah (857) Noa (574) Noas ark (475) OT Commentary (1,573) Pentateuch (683) referenslitteratur (339) religion (2,371) Ruth (1,000) Samuel (231) ska läsas (723) skapelse (698) skönlitteratur (213) tal (692) teologi (840) Torah (885) TOTC (197)

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.