MDS222.1609505

Ämnesord: ReligionBibelnHistoriska böckerMoseböckernaUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,071
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,524
4
Språk och lingvistik
170,289
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,140
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,872
9
Historia och geografi
673,007
20
Religion
27,370
21
Religionsfilosofi och teori
7,435
22
Bibeln
89,613
23
Teologisk doktrin
72,937
24
Uppbyggelselitteratur
91,424
25
Pastoralteologi
31,429
26
Samhälls- och kyrkoteologi
72,784
27
Kristendomshistoria
28,786
28
Kristna samfund
41,563
29
Ickekristen religion
73,483
220
32,310
221
7,480
222
Historiska böcker
8,935
223
4,498
224
4,552
225
8,184
226
11,713
227
8,729
228
1,805
229
1,407
222.0
211
222.1
Moseböckerna
4,830
222.2
Josua
326
222.3
Domarböckerna och Rut
528
222.4
787
222.5
644
222.6
225
222.7
164
222.8
114
222.9
248
222.10
714
222.11
2,364
222.12
625
222.13
217
222.14
140
222.15
262
222.16
189
222.17
4
222.18
1
222.19
1
222.160
63
222.161
222.162
222.163
222.164
222.165
222.166
2
222.167
222.168
222.169
222.1600
2
222.1601
222.1602
222.1603
222.1604
222.1605
2
222.1606
48
222.1607
8
222.1608
222.1609
3
222.16090
222.16091
222.16092
222.16093
222.16094
222.16095
3
222.16096
222.16097
222.16098
222.16099
222.160950
3
222.160951
222.160952
222.160953
222.160954
222.160955
222.160956
222.160957
222.160958
222.160959
222.1609500
222.1609501
222.1609502
222.1609503
222.1609504
222.1609505
3
222.1609506
222.1609507
222.1609508
222.1609509

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.