MDS223.206

Ämnesord: ReligionBibelnPoetic Books PsalmsUppgift saknasBible. O.T.--Psalms--exegesis

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
220
Bible
35,211
📖
221
Old Testament
7,691
🌈
222
Historiska böcker
9,270
🔙
223
Poetic Books
4,706
✒️
224
Prophetic Books
4,736
🥠
225
New Testament
8,512
226
Gospels and Acts
12,279
✝️
227
Epistles
9,064
📩
228
Apocalypse
1,901
🏇
229
Apocrypha
1,456
🤐
223.0
201
223.1
Job
707
223.2
Psalms
2,047
🎼
223.3
Authorship and chronology
19
223.4
Special groups
13
223.5
Liturgic use by Christians
28
223.6
Commentaries on psalms
44
223.7
Proverbs
420
223.8
Ecclesiastes
326
223.9
Song of Solomon, or Canticles
356
💏
223.20
1,217
223.21
6
223.22
15
223.23
3
223.24
3
223.25
2
223.26
8
223.27
2
223.28
223.29
223.200
21
223.201
6
223.202
2
223.203
1
223.204
37
223.205
167
223.206
Bible. O.T.--Psalms--exegesis
578
223.207
364
223.208
3
223.209
36
223.2060
12
223.2061
5
223.2062
223.2063
1
223.2064
5
223.2065
223.2066
42
223.2067
6
223.2068
2
223.2069

Valda verk från MDS 223.206 (578)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.