MDS23

Ämnesord: ReligionTeologisk doktrin

Dewmoji: ??

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
230
Christianity, Christian theology
25,164
231
God; Unity; Trinity
10,315
232
Kristus; Kristologi
16,578
👨
233
Theological anthropology; Humankind
2,190
🍎
234
Salvation; Soteriology
8,819
💾
235
Spiritual beings (Angels + Devil + Demonology + Saints)
2,507
👼
236
Eschatology; Death; Judgment
4,128
💀
237
[After Death, Etc. (No Longer Used)]
729
☁️
238
Trosbekännelser + Katekeser + Förbundsteologi + Bekännelser
2,701
📜
239
Apologetics + Evidences + Polemics
3,008
📚

Valda verk från MDS 23X (76,139)

Besläktade taggar

andakt (734) andlighet (2,012) apologetik (19,669) Bibeln (950) bibelteologi (1,387) bilderbok (1,027) biografi (2,314) C.S. Lewis (1,588) Den Helige Ande (2,527) doktrin (2,147) Dop (753) eskatologi (2,945) evangelisation (1,440) Evangelium (765) facklitteratur (7,402) filosofi (5,902) Frälsning (771) frälsningsteologi (1,546) Försoning (1,070) Gamla testamentet (978) Gud (1,643) Helvete (608) himmelriket (1,716) historia (3,988) Holiness (748) Jesus (5,356) Jesus Kristus (1,797) jul (3,997) Justification (660) kalvinism (1,515) Katekes (1,481) katolisism (1,437) katolsk (1,407) Kindle (1,169) kristen (5,281) kristendom (15,210) kristet liv (13,444) kristologi (3,580) kyrkohistoria (2,175) lidande (1,099) Mary (763) naturvetenskap (773) Nya testamentet (1,303) nåd (1,090) Patristik (684) Pneumatologi (640) puritaner (639) påsk (1,404) referenslitteratur (1,273) reformationen (605) reformert teologi (962) religion (18,992) ska läsas (7,501) skapelse (961) skönlitteratur (1,449) systematisk teologi (4,645) teologi (55,828) Treenighetsläran (905) tro (1,791) änglar (703)

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
189.4
Philosophy and PsychologyAncient, medieval and eastern philosophyEarly Christian and MedievalScholastic: Scotus, Aquinas, Anselm, Abelard
189
Philosophy and PsychologyAncient, medieval and eastern philosophyEarly Christian and Medieval
576.8
Natural sciences and mathematicsLife Sciences, BiologyGenetics and evolutionEvolution
171
Philosophy and PsychologyEthicsTheories of Ethics
576
Natural sciences and mathematicsLife Sciences, BiologyGenetics and evolution
575
Natural sciences and mathematicsLife Sciences, BiologyPhysiological systems in plants
190
Philosophy and PsychologyModern western philosophyModern Philosophers

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.