MDS230.2

Ämnesord: ReligionTeologisk doktrinChristianity, Christian theologyPre-reformation and Roman Catholic

Dewmoji: ????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
230
Christianity, Christian theology
25,164
231
God; Unity; Trinity
10,315
232
Kristus; Kristologi
16,578
👨
233
Theological anthropology; Humankind
2,190
🍎
234
Salvation; Soteriology
8,819
💾
235
Spiritual beings (Angels + Devil + Demonology + Saints)
2,507
👼
236
Eschatology; Death; Judgment
4,128
💀
237
[After Death, Etc. (No Longer Used)]
729
☁️
238
Trosbekännelser + Katekeser + Förbundsteologi + Bekännelser
2,701
📜
239
Apologetics + Evidences + Polemics
3,008
📚
230.0
Doctrinal Dogmatics - Theology
6,565
230.1
Patristics and Orthodox theology
818
☦️
230.2
Pre-reformation and Roman Catholic
2,792
230.3
Church of England and Anglican
399
230.4
Protestant churches
1,507
230.5
Presbyterian and Reformed
506
230.6
Smaller religious groups
543
230.7
Methodist
251
230.8
Unitarian and Fundamentalist
70
230.9
Sects and cults
892
230.20
524
230.21
22
230.22
6
230.23
6
230.24
12
230.25
6
230.26
2
230.27
9
230.28
4
230.29
2

Valda verk från MDS 230.2 (2,792)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.