MDS231.044

Ämnesord: ReligionTeologisk doktrinUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,856
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,789
4
Språk och lingvistik
170,451
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,761
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,576
9
Historia och geografi
674,629
20
Religion
27,442
21
Religionsfilosofi och teori
7,448
22
Bibeln
89,741
23
Teologisk doktrin
73,081
24
Uppbyggelselitteratur
91,621
25
Pastoralteologi
31,544
26
Samhälls- och kyrkoteologi
72,924
27
Kristendomshistoria
28,839
28
Kristna samfund
41,685
29
Ickekristen religion
73,588
230
24,140
231
9,834
232
15,993
233
2,081
234
8,424
235
2,356
236
3,992
237
727
238
2,622
239
2,912
231.0
1,013
231.1
169
231.2
61
231.3
1,313
231.4
423
231.5
213
231.6
401
231.7
3,469
231.8
562
231.9
14
231.00
2
231.01
21
231.02
231.03
2
231.04
879
231.05
18
231.06
1
231.07
5
231.08
19
231.09
62
231.040
231.041
1
231.042
329
231.043
231.044
533
231.045
231.046
231.047
231.048
231.049
231.0440
54
231.0441
231.0442
231.0443
231.0444
231.0445
231.0446
231.0447
231.0448
231.0449

Valda verk från MDS 231.044 (533)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.