MDS241.4

Ämnesord: ReligionUppbyggelselitteraturTeologisk etikUppgift saknas

Dewmoji: ????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
205,803
1
Filosofi och psykologi
215,341
2
Religion
540,756
3
Samhällsvetenskaper
1,113,147
4
Språk och lingvistik
171,195
5
Naturvetenskap
364,102
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
807,527
7
Konst och nöjen
808,354
8
Litteratur
1,153,956
9
Historia och geografi
678,751
20
Religion
27,562
21
Religionsfilosofi och teori
7,480
22
Bibeln
90,192
23
Teologisk doktrin
73,454
24
Uppbyggelselitteratur
92,201
25
Pastoralteologi
31,699
26
Samhälls- och kyrkoteologi
73,297
27
Kristendomshistoria
28,966
28
Kristna samfund
41,944
29
Ickekristen religion
73,961
240
1,251
241
Teologisk etik
9,244
242
22,706
243
1,098
244
793
245
1,239
246
1,476
247
382
248
53,024
249
988
241.0
1,024
241.1
117
241.2
161
241.3
432
241.4
1,176
241.5
554
241.6
3,165
241.7
170
241.8
92
241.9
16
241.40
16
241.41
1
241.42
2
241.43
241.44
1
241.45
241.46
241.47
241.48
241.49
2

Valda verk från MDS 241.4 (1,176)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.