MDS248.0899162

Ämnesord: ReligionUppbyggelselitteraturChristian Life; experience and practiceUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
240
Devotional; Practical
1,438
241
Teologisk etik
9,581
🚎
242
Devotional Literature (Meditations + Contemplation)
23,464
📚
243
Conversion + Evangelistic work
1,096
244
Religious Fiction, etc (No Longer Used)
802
🤷
245
Hymns and Religious Poetry (No Longer Used)
1,306
🤷
246
Christian Art and Symbolism; Use of art
1,511
🎨
247
Religious Articles; Church furnishings and related articles
387
⛪️
248
Christian Life; experience and practice
54,437
🧗
249
Families - religious life
1,025
👪️
248.0
392
248.1
134
248.2
Religious experience
3,397
248.3
Prayer and private worship
4,925
248.4
Christian Living
18,112
248.5
Evangelism
1,458
248.6
Stewardship
611
248.7
56
248.8
Christian Living for specific groups
14,396
248.9
145
248.00
48
248.01
16
248.02
3
248.03
12
248.04
5
248.05
1
248.06
Organizations and management
20
248.07
10
248.08
105
248.09
155
248.080
248.081
4
248.082
15
248.083
7
248.084
248.085
248.086
1
248.087
248.088
33
248.089
22
248.0890
248.0891
248.0892
248.0893
248.0894
248.0895
248.0896
248.0897
248.0898
248.0899
11
248.08990
248.08991
9
248.08992
248.08993
248.08994
1
248.08995
248.08996
248.08997
248.08998
248.08999
248.089910
248.089911
248.089912
248.089913
248.089914
248.089915
248.089916
9
248.089917
248.089918
248.089919
248.0899160
248.0899161
248.0899162
5
248.0899163
248.0899164
248.0899165
248.0899166
248.0899167
248.0899168
248.0899169

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.