MDS248.246

Ämnesord: ReligionUppbyggelselitteraturChristian Life; experience and practiceReligious experienceConversionConversion from non-Christianity

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
240
Devotional; Practical
1,438
241
Teologisk etik
9,581
🚎
242
Devotional Literature (Meditations + Contemplation)
23,464
📚
243
Conversion + Evangelistic work
1,096
244
Religious Fiction, etc (No Longer Used)
802
🤷
245
Hymns and Religious Poetry (No Longer Used)
1,306
🤷
246
Christian Art and Symbolism; Use of art
1,511
🎨
247
Religious Articles; Church furnishings and related articles
387
⛪️
248
Christian Life; experience and practice
54,437
🧗
249
Families - religious life
1,025
👪️
248.0
392
248.1
134
248.2
Religious experience
3,397
248.3
Prayer and private worship
4,925
248.4
Christian Living
18,112
248.5
Evangelism
1,458
248.6
Stewardship
611
248.7
56
248.8
Christian Living for specific groups
14,396
248.9
145
248.20
48
248.21
4
248.22
Mystical Christianity
833
248.23
3
248.24
Conversion
513
248.25
Renewal and growing in faith
67
248.26
1
248.27
Self-denial
30
248.28
2
248.29
Glossolalia and other gifts of the spirit
261
248.240
Conversion
48
248.241
1
248.242
Conversion to Catholicism
49
248.243
248.244
Conversion from Catholicism
15
248.245
248.246
Conversion from non-Christianity
207
248.247
248.248
1
248.249
248.2460
75
248.2461
248.2462
248.2463
248.2464
248.2465
248.2466
1
248.2467
3
248.2468
248.2469

Valda verk från MDS 248.246 (207)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.