MDS248.842

Ämnesord: ReligionUppbyggelselitteraturUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,857
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,790
4
Språk och lingvistik
170,435
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,762
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,612
9
Historia och geografi
674,626
20
Religion
27,442
21
Religionsfilosofi och teori
7,448
22
Bibeln
89,741
23
Teologisk doktrin
73,081
24
Uppbyggelselitteratur
91,621
25
Pastoralteologi
31,544
26
Samhälls- och kyrkoteologi
72,924
27
Kristendomshistoria
28,839
28
Kristna samfund
41,685
29
Ickekristen religion
73,588
240
1,243
241
Teologisk etik
9,201
242
22,582
243
1,097
244
796
245
1,240
246
1,466
247
380
248
52,638
249
978
248.0
362
248.1
126
248.2
3,283
248.3
4,812
248.4
17,507
248.5
1,465
248.6
601
248.7
54
248.8
13,787
248.9
150
248.80
23
248.81
14
248.82
465
248.83
1,235
248.84
4,941
248.85
161
248.86
2,126
248.87
12
248.88
248
248.89
424
248.840
9
248.841
24
248.842
660
248.843
2,047
248.844
712
248.845
897
248.846
65
248.847
248.848
2
248.849
2
248.8420
8
248.8421
147
248.8422
2
248.8423
248.8424
248.8425
44
248.8426
248.8427
248.8428
248.8429
3

Valda verk från MDS 248.842 (660)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.