MDS248.892

Ämnesord: ReligionUppbyggelselitteraturUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknasUppgift saknas

Dewmoji: ??????

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,398
1
Filosofi och psykologi
214,071
2
Religion
536,824
3
Samhällsvetenskaper
1,107,524
4
Språk och lingvistik
170,289
5
Naturvetenskap
362,661
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,140
7
Konst och nöjen
802,619
8
Litteratur
1,144,872
9
Historia och geografi
673,007
20
Religion
27,370
21
Religionsfilosofi och teori
7,435
22
Bibeln
89,613
23
Teologisk doktrin
72,937
24
Uppbyggelselitteratur
91,424
25
Pastoralteologi
31,429
26
Samhälls- och kyrkoteologi
72,784
27
Kristendomshistoria
28,786
28
Kristna samfund
41,563
29
Ickekristen religion
73,483
240
1,241
241
Teologisk etik
9,181
242
22,510
243
1,098
244
796
245
1,239
246
1,464
247
380
248
52,538
249
977
248.0
361
248.1
127
248.2
3,268
248.3
4,795
248.4
17,488
248.5
1,464
248.6
600
248.7
54
248.8
13,747
248.9
150
248.80
24
248.81
14
248.82
462
248.83
1,233
248.84
4,919
248.85
162
248.86
2,116
248.87
12
248.88
249
248.89
423
248.890
248.891
248.892
125
248.893
2
248.894
250
248.895
248.896
248.897
248.898
248.899
248.8920
2
248.8921
248.8922
248.8923
248.8924
248.8925
248.8926
248.8927
248.8928
248.8929

Valda verk från MDS 248.892 (125)

Besläktade taggar

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.