MDS25

Ämnesord: ReligionKristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar

Dewmoji: ??

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
250
Homiletic; Pastoral; Parochial
1,469
251
Preaching + Homiletics
4,007
🗣
252
Uppbyggelselitteratur
8,211
📑
253
Pastoral Ministry; Pastoral Theology
8,516
254
Church Management
2,763
⛪️
255
Monasticism och religiösa ordnar
2,311
256
[Formerly "Societies for Parish Work; Guilds"; No longer used]
341
🤷
257
[Formerly "Parochial Schools, Libraries, etc."; No longer used]
177
🤷
258
[Previously "Parish Care of Sick, Fallen, etc."; No longer used]
405
🤷
259
Other ministries and church work
4,425

Valda verk från MDS 25X (32,625)

Besläktade taggar

9Marks (295) andebekämpning (243) andlig utveckling (316) andlighet (1,879) Benedictine (406) bibelbaserad terapi (873) bilderbok (297) biografi (848) bön (331) Christian leadership (260) Church Growth (1,885) Church Leadership (658) Church Membership (230) ecklesiologi (1,566) evangelisation (701) facklitteratur (1,156) familj (294) Församlingsplantering (527) gemenskap (219) helgon (592) Herdediktning (555) historia (307) Homiletik (1,718) jul (236) Kindle (598) kommentarer (307) kristen (1,122) kristendom (1,500) kristet liv (2,856) kvinnor (321) kyrkan (3,455) kyrkohistoria (315) ledarskap (7,775) leva som lärjunge (1,506) libronix (472) Logos (1,671) memoarer (231) mentorskap (214) mission (3,205) mission (408) Monastisk (827) Pastor (227) Pastoral Counseling (385) Pastoral Ministry (2,364) Pastoralteologi (903) Praktisk teologi (225) predikan (2,927) predikan (9,632) psykologi (394) puritaner (358) religion (1,633) Själavård (786) ska läsas (1,791) skönlitteratur (507) small groups (913) Spiritual Direction (855) teologi (3,143) terapi (4,405) ungdom (357) Youth Ministry (1,098)

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

Ingen/inga

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.