MDS26

Ämnesord: ReligionSamhälls- och kyrkoteologi

Dewmoji: ??

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
204,857
1
Filosofi och psykologi
214,316
2
Religion
537,913
3
Samhällsvetenskaper
1,108,790
4
Språk och lingvistik
170,434
5
Naturvetenskap
362,952
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
804,760
7
Konst och nöjen
803,871
8
Litteratur
1,146,628
9
Historia och geografi
674,627
20
Religion
27,442
21
Religionsfilosofi och teori
7,448
22
Bibeln
89,741
23
Teologisk doktrin
73,081
24
Uppbyggelselitteratur
91,621
25
Pastoralteologi
31,544
26
Samhälls- och kyrkoteologi
72,924
27
Kristendomshistoria
28,839
28
Kristna samfund
41,685
29
Ickekristen religion
73,588
260
2,500
261
18,763
262
9,766
263
2,456
264
12,661
265
3,016
266
Kristen mission
9,890
267
2,197
268
7,922
269
3,753

Valda verk från MDS 26X (72,924)

Besläktade taggar

andlighet (572) Andra Vatikankonciliet (327) anglikansk (303) apologetik (1,817) barnuppfostran (345) bilderbok (376) biografi (8,482) bön (1,731) Church Growth (355) Den allmänna bönboken (336) den framväxande kyrkan (590) Dop (346) ecklesiologi (2,679) etik (447) evangelisation (6,076) facklitteratur (2,636) familj (651) filosofi (1,001) historia (2,230) homosexualitet (479) Hymnal (374) hymns (564) islam (809) jul (676) katolisism (630) katolsk (663) Kina (792) Kindle (333) kristen (2,257) kristen utbildning (443) kristendom (3,738) kristet liv (4,134) kultur (1,669) kvinnor (357) kyrkan (3,150) kyrkohistoria (914) ledarskap (957) leva som lärjunge (649) Liturgi (4,010) Logos (345) Missiology (513) mission (7,841) mission (432) missionärer (1,756) musik (938) naturvetenskap (978) politik (1,027) postmodernism (578) religion (5,412) Revival (407) Sabbat (328) Sakrament (604) självbiografi (558) ska läsas (2,085) skönlitteratur (797) social rättvisa (370) teologi (7,563) tillbedjan (5,006) världsåskådning (593) äktenskap (617)

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
783.9
Arts and RecreationMusicMusic for single voices [formerly: Sacred music]Other types of voices [formerly: Hymns]
783
Arts and RecreationMusicMusic for single voices [formerly: Sacred music]
922
History and GeographyBiographyOf Theology
782.2
Arts and RecreationMusicVocal musicNondramatic vocal forms
921
History and GeographyBiographyOf Philosophy
306.76
Social SciencesSocial SciencesCulture and InstitutionsRelations between the sexes, sexualities, loveSexual orientation, gender identity

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.