MDS26

Ämnesord: ReligionSamhälls- och kyrkoteologi

Dewmoji: ??

0
Allmänna verk; informationsvetenskap
216,948
ℹ️
1
Filosofi och psykologi
229,419
💭
2
Religion
562,779
🙏
3
Samhällsvetenskaper
1,169,921
👫
4
Språk och lingvistik
177,109
💬
5
Naturvetenskap
380,441
🔬
6
Tillämpad vetenskap, medicin och teknologi
844,132
💡
7
Konst och nöjen
857,504
🎨
8
Litteratur
1,201,263
📚
9
Historia och geografi
703,933
🗺️
20
Religion
29,663
🙏
21
Naturlig teologi och sekularism
7,967
💭
22
Bibeln
94,826
📖
23
Teologisk doktrin
76,139
24
Uppbyggelselitteratur
95,047
📿
25
Kristen pastoralteologi, homiletik och religiösa ordnar
32,625
🐑
26
Samhälls- och kyrkoteologi
75,183
27
Kristendomshistoria
30,339
🔙
28
Kristna samfund
44,107
29
Ickekristen religion
76,883
👓
260
Church; Institutions; Work
2,674
🧑‍🤝‍🧑
261
Church and the world; Social theology and interreligious relations and attitudes
19,545
🤝
262
Church Polity; Ecclesiology
10,094
🧱
263
Sabbath + Sunday + Christian pilgrims and pilgrimages + Church year
2,497
📆
264
Public Worship; Ritual
12,953
🛐
265
Sacraments; Ordinances; other rites and acts
3,089
🎶
266
Kristen mission
10,202
🏙️
267
Christian Associations
2,294
👼
268
Christian Education
7,998
🏫
269
Revivals + Spiritual retreats + Parish missions
3,837
👻

Valda verk från MDS 26X (75,183)

Besläktade taggar

andlighet (625) apologetik (2,013) barnuppfostran (408) bilderbok (362) biografi (9,664) bön (1,949) Church Growth (396) deckargåta (534) Den allmänna bönboken (404) den framväxande kyrkan (542) Dop (361) ecklesiologi (2,843) etik (439) evangelisation (6,150) facklitteratur (3,033) familj (689) filosofi (1,051) historia (2,466) homosexualitet (536) Hymnal (434) Hymns (773) islam (891) jul (882) katolisism (591) katolsk (723) Kina (924) kristen (2,253) kristen utbildning (477) kristendom (3,881) kristet liv (4,811) kultur (1,896) kvinnor (369) kyrkan (3,158) kyrkohistoria (974) ledarskap (1,025) leva som lärjunge (779) Liturgi (4,395) Missiology (544) mission (8,568) mission (442) missionärer (2,171) musik (1,109) Nattvard (443) naturvetenskap (1,130) politik (1,111) postmodernism (581) påsk (360) religion (5,624) Revival (425) Sabbat (370) Sakrament (743) sexualitet (410) självbiografi (645) ska läsas (3,042) skönlitteratur (1,083) social rättvisa (476) teologi (7,672) tillbedjan (5,231) världsåskådning (626) äktenskap (686)

"Avlägsna fränder"

MDS-klasser vars böcker har många gemensamma rekommendationer med denna klass. Klasser under samma toppnivåklass visas inte.

MDS
Schedule
783.9
The artsMusicMusic for single voices [formerly: Sacred music]Other types of voices [formerly: Hymns]
783
The artsMusicMusic for single voices [formerly: Sacred music]
922
History and GeographyBiography, genealogy, insigniaOf Theology
782.2
The artsMusicVocal musicNondramatic vocal forms
921
History and GeographyBiography, genealogy, insigniaPhilosophers and psychologists
306.76
Social sciencesSocial Sciences; Sociology and anthropologyCulture and InstitutionsRelations between the sexes, sexualities, loveSexual orientation, gender identity

Ämnesord

1922 års upplaga
Kopiera INTE från de upphovsrättsskyddade källtexterna. 1922 års utgåva här, med absurd fonetisk engelska. Använd standardiserad stavning.
Nutida formulering
Moderna ämnesord bör baseras på Free Decimal System eller på 1922 års utgåva av Dewey. Språket och begreppen kan ha moderniserats. Använd inte en källa som skyddas av upphovsrätten.
Emoji
En enstaka emoji bara för denna DDC-klass. Den fullständiga emojin kommer att bestå av alla emojis från toppnivån ner till denna.